Contact

Telefon: 0232 20 1595
Adresa: Strada Pinului nr. 2, Iasi

Programul de lucru cu publicul:  8.00 – 12.30, 13.00-16.00

Personal

Inginer de sistem: Constantin Bogdan CREANGĂ
E-mail: constantin.creanga@uaic.ro
Telefon: 0232 201595

Inginer de sistem: Paul Iulian ONCIU
E-mail: paul.onciu@uaic.ro
Telefon: 0232 20 1595

Analist-programator: Cristina ȘTEFANACHE
E-mail: stefc@uaic.ro
Telefon: 0232 20 1595

Analist-programator: Mariana ŢURA
E-mail: marianat@uaic.ro
Telefon:0232 20 1596

 

Colaborator (analist-programator): Cristian GHERASIM

Prezentare

Rolul Biroului Statistică şi Informatizare este acela de a asigura realizarea şi actualizarea unui sistem informatic integrat la nivelul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi precum şi realizarea situaţiilor statistice cerute de: Universitate, Direcţia Judeţeană de Statistică Iaşi, Institutul Naţional de Statistică, Casa de Asigurări de Sănătate etc..

Activităţi

 • Realizarea de aplicaţii informatice cu resurse proprii, mentenanţa şi administrarea lor;
 • Aplicarea politicilor de securitate a datelor si accesului la aplicaţiile realizate, în conformitate cu legile ţării, cu regulamentele interne ale UAIC şi cu cerinţele practice actuale;
 • Implementarea de aplicaţii informatice realizate de terţi (RMU, LEGIS etc), în scopul îmbunătăţirii activităţii administrative, financiar-contabile etc.
 • Realizarea de situaţii statistice cerute de: Universitate, Direcţia Judeţeană de Statistică Iaşi, Institutul Naţional de Statistică, Casa de Asigurări de Sănătate  etc.
 • Realizarea Buletinului Statistic (anual): colectarea datelor din UAIC, pregătirea materialului pentru editură;
 • Acordarea de asistenţă tehnică de specialitate tuturor utilizatorilor de calculatoare din Universitate;
 • Acordarea de asistenţă tehnică de specialitate studenţilor privind utilizarea aplicaţiei eSIMS;
 • Mentenanţa hardware (a echipamentelor pe care ruleaza aplicaţiile aflate în gestiune) şi software;
 • Realizarea de videotransmisiuni și videoconferințe din diferite locații interioare și exterioare UAIC;
 • Asistența tehnică în utilizarea echipamentelor MEDIAEC.

Produse informatice realizate cu resurse proprii:

 • SIMS (eSIMS) – Sistem Integrat de Management al Şcolarităţii, conform Procesului Bologna. Este exploatabil pe intranet/internet.
 • SIMSWeb – aplicatie exploatabila pe internet, ce permite vizualizarea situatiei scolare de către studenti, folosind conturile de acces
 • WebLic (WebMaster, WebDoctorat) – produse informatice destinate admiterii centralizate în învăţământul superior, la formele de învăţământ: licenţă, master, doctorat. Este exploatabil pe intranet/internet.
 • GradeDidactice –  produs informatic destinat monitorizării proceselor de admitere în vederea obţinerii gradelor didactice pentru învăţămantul preuniversitar de către: prof. I, prof. II, învăţători, educatori, institutori etc. Permite si tiparirea diplomelor.
 • GS – Gestiunea Spaţiilor, dar şi a cheltuielilor cu fluidele energetice: apa, gaz, curent electric, defalcate pe structurile Universităţii. Este exploatabil pe intranet/internet.
 • Stud_Int – monitorizează rezultatele şcolare ale studenţilor internaţionali care urmează anul pregătitor în limba română şi permite tipărirea certificatelor de absolvire a anului pregătitor
 •  Certificate – permite monitorizarea datelor şi rezultatelor obţinute de persoanele care urmează cursurile de perfecţionare a personalului didactic – modulul psihopedagogic – şi tipărirea foilor matricole şi certificatelor de absolvire a acestui modul
 •  Registratură – aplicaţie folosită la registratura universităţii pentru a gestiona documentele din cadrul acestui departament
 •  Birou Senat – aplicaţie folosită la gestionarea documentelor ce vor fi discutate în şedinţa Biroului Executiv al Consiliului de Administraţie al UAIC