Contact

Telefon: 0232201595
Adresa: Strada Pinului nr. 2, Iași

Programul de lucru cu publicul

 • 8.00 – 12.30, 13.00-16.00

Prezentare

Asigură realizarea şi actualizarea unui sistem informatic integrat la nivelul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, precum şi realizarea situaţiilor statistice cerute de: Universitate, Direcţia Judeţeană de Statistică Iaşi, Institutul Naţional de Statistică, Casa de Asigurări de Sănătate etc.

Activităţi

 • Realizarea de aplicaţii informatice cu resurse proprii, mentenanţa şi administrarea lor;
 • Aplicarea politicilor de securitate a datelor si accesului la aplicaţiile realizate, în conformitate cu legile ţării, cu regulamentele interne ale UAIC şi cu cerinţele practice actuale;
 • Implementarea şi exploatarea de aplicaţii informatice realizate de terţi (Registrul Matricol Unic – RMU)
 • Realizarea de situaţii statistice cerute de: Universitate, Direcţia Judeţeană de Statistică Iaşi, Institutul Naţional de Statistică, Casa de Asigurări de Sănătate  etc.
 • Acordarea de asistenţă tehnică de specialitate utilizatorilor de calculatoare din Universitate;
 • Acordarea de asistenţă tehnică de specialitate studenţilor privind utilizarea aplicaţiei eSIMS;
 • Mentenanţa hardware (a echipamentelor pe care ruleaza aplicaţiile aflate în gestiune) şi software;
 • Realizarea de videoconferințe;
 • Operare și modernizare depozit instituțional;
 • Activităţi de colectare, sintetizare, verificare și furnizare a datelor statistice privind studenții, absolvenții UAIC, conform cerințelor Ministerului Educației și a conducerii Universității;
 • Gestionare software verificare plagiat.

 Produse informatice realizate cu resurse proprii:

 • SIMS (eSIMS) – Sistem Integrat de Management al Şcolarităţii, conform Procesului Bologna. Este exploatabil pe intranet/internet.
 • SIMSWeb – aplicatie exploatabilă pe internet, ce permite vizualizarea situației școlare de către studenți, folosind conturile de acces
 • GradeDidactice –  produs informatic destinat monitorizării proceselor de admitere în vederea obţinerii gradelor didactice pentru învăţămantul preuniversitar de către: prof. I, prof. II, învăţători, educatori, institutori etc. Permite și tiparirea diplomelor.
 • GS – Gestiunea Spaţiilor, dar şi a cheltuielilor cu fluidele energetice: apa, gaz, curent electric, defalcate pe structurile Universităţii. Este exploatabil pe intranet/internet.
 • Stud_Int – monitorizează rezultatele şcolare ale studenţilor internaţionali care urmează anul pregătitor în limba română şi permite tipărirea certificatelor de absolvire a anului pregătitor.
 • Certificate – permite monitorizarea datelor şi rezultatelor obținute de persoanele care urmează cursurile de perfecţionare a personalului didactic – modulul psihopedagogic – şi tipărirea foilor matricole şi certificatelor de absolvire a acestui modul.
 • Registratură – aplicaţie folosită la registratura universităţii pentru a gestiona documentele din cadrul acestui departament.
 • Birou Senat – aplicaţie folosită la gestionarea documentelor ce vor fi discutate în şedinţa Biroului Executiv al Consiliului de Administraţie al UAIC.

Personal