Contact

Şef Serviciu – Mihaela POTORAC
E-mail: mihaela.potorac@uaic.ro
Telefon/fax:  0232 20 1317

Personal

 • Vasilica DIAC– Telefon: 0232 20 1317
 • Cristina HOLBAN – Telefon: 0232 20 1040
 • Oana Cătălina NAVROTEANU – Telefon: 0232 20 1040
 • Cătălin NIŢĂ – Telefon: 0232 20 1317
 • Alina ORLANSCHI – Telefon: 0232 20 1323
 • Mariana Paraschiva NOEA – Telefon: 0232 20 1317
 • Monica VASILIU – Telefon: 0232 201323

Atribuţii

 •   calculare salarii;
 •   calcularea concediilor de odihna;
 •   calcularea concediilor medicale;
 •  reţinerea şi evidenţa debitelor de natură salarială;
 •  calcularea drepturilor baneşti în sistem plata cu ora pentru personalul didactic;
 •   întocmirea şi depunerea/transmiterea declaraţiilor fiscale, declaraţiilor privind veniturile  şi a evidenţelor statistice prevăzute de legislaţie sau solicitate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării;
 •   emiterea statelor de plată, a fluturaşilor şi a centralizatoarelor de salarii;
 •   evidenţa şi efectuarea plăţilor electronice salariale pe card bancar;
 •   evidenţa plăţilor salariale în numerar;
 •   calcularea şi evidenţa impozitelor şi contribuţiilor care trebuie virate către instituţiile abilitate ale statului;
 •   calcularea, evidenţa şi întocmirea documentelor privind acordarea tichetelor de masă, a tichetelor cadou, a tichetelor de vacanţă;
 •   emiterea de adeverinte: venituri, medic/spital, banca,  etc.

 Personal  IT

 • Sonia GEORGIU – Telefon: 0232 20 1323
 • Anca ŞUJDEA – Telefon: 0232 20 1323

Atribuţii

 • gestionare programe informatice, gestionare baze de date specifice personal-salarizare;
 • gestionarea registrului de evidenţă a salariaţilor;
 • acordă asistenţă de specialitate, personalului din  cadrul Direcţiei Resurse Umane în exploatarea programelor informatice utilizate;
 • acordă asistenţă de specialitate pentru întocmirea şi transmiterea electronică a declaraţiilor fiscale, situaţiilor statistice etc.