Contact:

Șef Serviciu Școlaritate: Oana Adriana CONSTANDACHE

Email: oceica@uaic.ro

Telefon: 0232 201068

Adresa: B-dul Carol I nr. 11, 700506, Iași, Corp A, Rectorat, etaj II

Prezentare:

Serviciul Școlaritate

  • coordonează și îndrumă activitățile de secretariat care au în vedere întocmirea metodologiilor și regulamentelor universității, situațiilor statistice pentru studiile universitare de licenţă și masterat, organizarea examenelor de admitere şi de finalizare a studiilor (licenţă, masterat) pentru cetăţenii români, etnicii români din Republica Moldova şi Diaspora, precum și activitățile privind întocmirea, gestionarea şi eliberarea actelor de studii.
  • asigură punerea în aplicare a obiectivelor generale ale Universității, a reglementărilor legislative naționale, a hotărârilor Consiliului de Administrație și a Senatului Universității, la nivelul activităților desfășurate.

Birouri din subordine: