Contact

Adresa: Strada Nicolae Titulescu, numărul 1, Ştefăneşti, oraş Ştefăneşti, judeţul Botoşani

Email: statiunea.stefanesti@uaic.ro

Web: https://statiunea-stefanesti.uaic.ro

Director: Șef lucrări dr. Gabriel-Ionuț PLĂVAN

Amplasare

Staţiunea este situată central în oraşul Ştefăneşti, în apropierea principalului obiectiv turistic al oraşului – Casa memorială „Ştefan Luchian”. De asemenea, ne situăm în apropierea râului Prut, ce asigură graniţa între România şi Republica Moldova, şi a Lacului de acumulare Stânca-Costeşti (ROSPA 0058) (cel mai mare lac de acumulare de pe teritoriul Republicii Moldova).

Datorită amplasamentului geografic favorabil culturii viţei de vie şi a pomilor fructiferi, pe teritoriul staţiunii a fost înfiinţată o cultură pomicolă, dorindu-se în perioada imediat următoare şi înfiinţarea unei culturi viticole, care să permită ulterior fie sporirea stocurilor de vin de colecţie, reprezentativ pentru universitatea noastră – „Vinul lui Cuza”, fie asigurarea necesarului de fructe pentru cantinele universităţii.

Prezentare

Staţiunea de Cercetare Ştiinţifică şi Practică Studenţească VASILE BĂCĂUANU Ştefăneşti se întinde pe o suprafaţă de 21.565 metri pătraţi în intravilanul oraşului Ştefăneşti, judeţul Botoşani.

Numele staţiunii este strâns legat de nume mari ale începutului de secol XX, printre care amintim pe avocatul Take Ionescu şi pe boierul Dimitrie Cordescu, al cărui conac se mai păstrează pe teritoriul staţiunii, dar care necesită reparaţii urgente. După cel de-al doilea război mondial, conacul a fost preluat de autorităţile comuniste, fiind transformat în sediu CAP, destinaţie pe care şi-a păstrat-o până la Revoluţia din 1989, când vechile CAP-uri au fost desfiinţate, terenurile şi imobilele reintrând în posesia vechilor proprietari. Conacul cu terenul şi clădirile adiacente au fost achiziţionate de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi în anul 2007, fiind transformate în staţiunea de practică studenţească pe care o cunoaştem în prezent.

Baza materială

Pe teritoriul staţiunii se regăseşte clădirea principală (fostul conac boieresc Cordescu) aflată într-un amplu proces de restaurare şi alte trei clădiri anexe. Tot aici a fost înfiinţată o cultură de pomi fructiferi, fiind construite şi 2 heleştee.

Direcții principale ale activităților de cercetare științifică

În cadrul Staţiunii de Cercetare Ştiinţifică şi Practică Studenţească VASILE BĂCĂUANU Ştefăneşti, judeţul Botoşani, ne propunem înfiinţarea unui Centru de transfer expertiză privind managementul biodiversităţii în bazinul mijlociu al râului Prut. Centrul va funcţiona pe amplasamentul vechiului conac Cordescu, situat în incinta staţiunii, şi va urma următoarele direcţii:

  • de informare (turistică şi a comunităţii locale);
  • de formare (elevi şi studenţi de pe ambele maluri ale Prutului);
  • de specializare (cursuri şi seminarii în domeniile: utilizare durabilă şi managementul ecosistemelor acvatice; acvacultură; ornitologie; legislaţia privind conservarea biodiversităţii). Cursurile vor fi asigurate de personalul calificat din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.