Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a decernat vineri, 23 iunie 2023, la ora 11.00, în Aula Magna „Mihai Eminescu”, titlul de Doctor Honoris Causa domnului prof. univ. dr. Daniel Ioan TATARU, University of California, Berkeley, Statele Unite ale Americii, membru al Academiei Americane de Arte și Științe.

Ceremonia a fost deschisă de prof. univ. dr. Tudorel TOADER, Rectorul UAIC: „Suntem mândri și onorați să omagiem astăzi un specialist de talie mondială în domeniul matematicii, cu atât mai mult cu cât, în urmă cu 33 de ani, domnia sa a absolvit Facultatea de Matematică a Universității din Iași, ca șef de promoție cu media generală 10.”

Laudatio a fost prezentat de către prof. univ. dr. Răzvan LIȚCANU, Decanul Facultății de Matematică a UAIC: „Acum 33 de ani, în perioada 14-24 iunie, se desfăşura în Facultatea de Matematică examenul de diplomă al promoţiei 1990, din care făcea parte şi Domnul Profesor Daniel TATARU, unul dintre cei mai străluciți reprezentanți ai şcolii matematice ieşene. A urmat construcția unei cariere exemplare la unele dintre cele mai prestigioase universități de peste ocean, atingerea unui profesionalism şi a unei excelențe recunoscute de întreaga comunitate ştiințifică din domeniul matematicii.”

După acordarea titlului și înmânarea diplomei de Doctor Honoris Causa de către prof. univ. dr. Tudorel TOADER, Rectorul UAIC, festivitatea s-a încheiat cu alocuțiunea susținută de prof. univ. dr. Daniel Ioan TATARU, în care a mulțumit pentru conferirea acestei distincții: „Sunt foarte onorat pentru decernarea acestui titlu de Doctor Honoris Causa, sunt foarte emoționat să fiu înapoi aici după atâția ani de la absolvire, să fiu aici lângă domnul profesor Barbu, care mi-a ghidat primii pași în cercetarea matematică. Sunt bucuros să văd în sală câțiva dintre foștii mei dascăli dar și foști colegi de facultate, colaboratori și chiar unul dintre studenții mei care este din Iași.” În continuare, prof. univ. dr. Daniel Ioan TATARU a susținut o prelegere despre ecuații care descriu propagarea undelor neliniare.

Titlul de Doctor Honoris Causa a fost acordat, în urma propunerii formulate de Facultatea de Matematică din cadrul UAIC, pentru succesele remarcabile din domeniul matematicii, pentru rezultatele şi contribuţiile profunde, inovatoare şi de mare anvergură referitoare la unele clase de ecuaţii diferenţiale şi aplicaţii ale acestora și pentru excelenţa reprezentării şcolii ieşene de matematică.

Daniel TATARU s-a născut la 6 mai 1967 la Piatra Neamț, oraş în care a urmat studiile preuniversitare. Pasiunea şi talentul său pentru matematică s-au manifestat încă din acei ani, stimulate de familie şi profesorii săi. În perioada liceului a participat în fiecare an la etapa națională a Olimpiadei de Matematică, obținând Premiul Special în anul 1982 şi Premiul I în anii 1983, 1984, 1985. Selecționat în lotul național, a participat la două ediții ale Olimpiadei Internaționale de Matematică, unde a obținut de fiecare dată medalia de aur şi locul I absolut, cu punctajul maxim: în 1984, în Cehoslovacia, şi în 1985, în Finlanda. A devenit student al Facultății de Matematică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi în anul 1986.

Între 1992 şi 2001, Daniel TATARU a fost cadru didactic al Northwestern University, Evanston, Illinois, urmând toate treptele carierei din sistemul nord-american. Între 1995 şi 1997 a fost membru al Institute for Advanced Study, Princeton University, poate cea mai prestigioasă instituție dedicată cercetării pe plan mondial. Apoi, în 2001, a devenit profesor al University of California, Berkeley, unde activează şi în prezent.

Dintre rezultatele inovatoare şi de mare anvergură obținute de Daniel TATARU menționăm doar câteva: a demonstrat teoreme de prelungire unică, unificând rezultate anterioare, teoreme care au consecinţe profunde în probleme de controlabilitate şi probleme inverse; a rezolvat problema Calderón privind recuperarea conductivităţii în interiorul unui obiect prin măsurători la frontiera acestuia, în condiții simple de regularitate Lipschitz; a studiat modele neliniare de propagare a undelor, dezvoltând tehnici de analiză în spațiul fazelor şi de analiză a pachetelor de unde, în ipoteze de regularitate optimală sau aproape optimală pentru datele iniţiale; a obținut rezultate privind generalizări geometrice neliniare ale ecuaţiei undelor; a demonstrat legea lui Price (1972) privind descreşterea undelor în spații similare varietăţilor spaţiu-timp asociate găurilor negre; a demonstrat o conjectură privind clasificarea soluțiilor în funcție de un prag critic al energiei, pentru ecuaţia undelor, ecuaţii Maxwell-Klein-Gordon şi ecuaţii Yang-Mills.

Comisia de acordare a titlul de Doctor Honoris Causa a fost formată din prof. univ. dr. Tudorel TOADER, Rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (președinte), prof. univ. dr. Ovidiu Gabriel IANCU, Preşedintele Senatului Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Academician Viorel BARBU, Preşedintele Filialei Iași a Academiei Române, prof. univ. dr. Răzvan LIȚCANU, Decanul Facultății de Matematică a UAIC, prof. univ. dr. Sebastian ANIŢA, Directorul Şcolii Doctorale de Matematică UAIC, prof. univ. dr. Cătălin LEFTER, Facultatea de Matematică a UAIC, Directorul Institutului de Matematică „Octav Mayer” al Academiei Române (membri).

Înregistrarea integrală a ceremoniei: https://www.youtube.com/watch?v=hY4LuOT7uxg