Proiect finanțat prin Fondul de Dezvoltare Instituțională – FDI 2021

Domeniul 5: Îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice

Cod proiect: CNFIS-FDI-2021-0481

 

SCOPUL PROIECTULUI

Îmbunătățirea calității activității didactice la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași prin crearea unei infrastructuri instituționale dedicate, inițierea unui program de formare continuă a personalului didactic universitar și adoptarea unor mijloace inovative de predare, învățare și evaluare.

 

OBIECTIVELE PROIECTULUI 

O1: Optimizarea proceselor educaționale la UAIC prin explorarea nevoilor și a așteptărilor exprimate de către studenți și cadre didactice.

O2: Îmbunătățirea capacității instituționale de inovare didactică prin înființarea UniTeach Hub, un centru de resurse care să faciliteze formarea continuă a personalului didactic din UAIC.

O3: Creșterea calității actului didactic prin inițierea unui program de formare continuă a personalului didactic din UAIC.

  • O3.1: Dezvoltarea resurselor destinate formării cadrelor didactice din învățământul superior.
  • O3.2: Dezvoltarea competențelor psihopedagogice a min. 70 de cadre didactice din UAIC, cu aplicabilitate la specificul domeniului fundamental în care își desfășoară activitatea (Matematică și științe ale naturii, Științe biologice și biomedicale, Științe sociale, Științe umaniste și arte, Știința sportului și educației fizice).
  • O3.3: Cunoașterea și optimizarea utilizării bazei materiale și a infrastructurii instituționale de cercetare a UAIC în activitatea didactică.
  • O3.4: Stimularea inovării didactice prin inițierea unei competiții de proiecte educaționale.

O4: Integrarea în activitatea didactică, la toate nivelurile de studii, a normelor de conduită morală și profesională specifice deontologiei și eticii academice.

O5: Gestionarea cu eficiență și eficacitate a resurselor umane, financiare și logistice dedicate proiectului.

 

Procedura de selecție a grupului țintă

Anexe procedură (în format editabil)

Procedura de selecție a grupului țintă – prelungire termen

Lista de candidați declarați admiși

Lista finala a candidaților declarați admiși

Metodologie de concurs – Inovare didactică

Formular inscriere concurs – Inovare didactică

Prelungire calendar concurs – Inovare didactică

Metodologie de concurs – Inovare didactică (actualizată)

Rezultate concurs – Inovare Didactică

Rezultate finale concurs – Inovare Didactică