PN III Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare  2015 – 2020, Subprogram 1.2 -Performanță instituțională

Nr.
crt.
Facultate Nr.contract Titlul proiectului complex Numele
responsabilului  de proiect complex
Perioada de derulare Valoare contractată
1 Informatica –
UAIC Partener
73PCCDI/2018

Resurse și tehnologii pentru dezvoltarea interfețelor om-mașina în limba română

ReTeRom

Prof. univ. dr. Dan Cristea 01.03.2018 – 30.04.2021 1,274,125.00

●proiect component P1– Corpus biomodal pentru limba romana adnotat pe multiple niveluri (acronim COBILIRO)

● proiect component P2 – Tehnologii pentru procesarea limbajului natural (acronim TEPROLIN)

● proiect component P3 – Tehnologii pentru adnotarea automata a datelor audio si pentru realizarea interfetelor de recunoastere automata a vorbirii (acronim TADARAV)

● proiect component P4 – Tehnologii de realizare a interfetelor om-masina pentru sinteza text-vorbire cu expresivitate (acronim SINTERO) 

2 Fizica – UAIC Partener 74PCCDI/2018

Tehologii moleculare emergente bazate pe sisteme micro și nano-structurate cu aplicații biomedicale

TehnoBioMed

Prof. univ. dr. Tudor Luchian 01.03.2018 – 31.03.2021 687,000.00

● proiect component P1– Dezvoltarea de nanoplatforme multifunctionale de baza de micro- si nanotehnologii cu cost redus de fabricare pentru implementarea acestora in aplicatii biomedicale privind detectia, identificarea si inactivarea agentilor patogeni in mediul spitalicesc

● proiect component P2 – Dezvoltarea unor sisteme de transport si eliberare a unor molecule biologic active bazate pe dendrimeri cu aplicatii directe in domeniul biomedical si farmaceutic

● proiect component P4 – Tehnologii de obținere de nanoimunosorbenți pe baza de nanoparticule de SiO2, Fe2O3 și Au funcționalizate cu anticorpi sau antigene și aplicații ale acestora in tehnicile de tip nano ELISA in faza omogena pentru detecția de contaminanți de tip pesticidic din probe alimentare si de mediu 

3 Biologie – UAIC Partenr 26PCCDI/2018

Procese integrate și sustenabile de depoluare a mediului, reutilizare a apelor uzate și valorificare a deșeurilor

SUSTENVPRO

Prof. univ. dr. Mircea Nicoară 01.03.2018-30.07.2021 663,750.00

 

● proiect component P1– Procese integrate și sustenabile de depoluare a mediului, reutilizare a apelor uzate și valorificare a deșeurilor

● proiect component P3 – Valorificarea resurselor de biomasa pentru dezvoltarea de procese inovative de epurare a apelor uzate si eliminare a poluantilor prioritari ( organici si metale toxice)

● proiect component P5 – Evaluarea sustenabilitatii proceselor de tratare/epurare a apei si valorificare a deseurilor prin analiza ciclului de viata

4 Dept. Interdisciplinar – Stiinte- UAIC Partener 60PCCDI/2018

Obținerea și expertizarea unor noi materiale biocompatibile pentru aplicații medicale

MedicalMedMat

 

Prof. univ. dr. Ion Sandu 01.03.2018 – 30.04.2021 151,835.00
● proiect component P5– Creșterea biocompatibilității și a osteointegrării implanturilor metalice prin acoperiri și sisteme de aerosoli (acronim SOLION)
5 Filosofie- UAIC Partener- Proiectul 4 52PCCDI/2018

Platforma pluridisciplinară complexă de cercetare integrativă și sistematică a identităților și patrimoniului cultural tangibil și non-tangibil din Romania

PATCULT#RO

Prof. univ. dr. George Bondor 01.03.2018 – 30.04.2021 168,855.00
ICI- Științe – UAIC Partener -Proiect 3

● proiect component P4– Arhitecturi identitare si noi categorii ale patrimoniului: analiza multidisciplinara a mecanismelor constructiei identitare in relatie cu patrimoniul cultural în Romania contemporana

● proiect component P3 – Noi tehnologii pentru prezervarea, conservarea și recuperarea patrimoniului cultural

Proiecte complexe realizate în consorții CDI (PCCDI) în derulare 2020 (.pdf)