PN III Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare  2015 – 2020, Programul 1: Dezvoltarea sistemului național de CD,

Subprogramul 1.1 Resurse umane

Nr.
crt.
Facultatea/
Departamentul
Cod proiect Nr.contract Titlul proiectului Director  de proiect Perioada de derulare Valoare contract
1 DCI Stiinte PN-III-P1-1.1-PD2016-0737 25/2018

Rolul ionilor metalelor cu relevanţă fiziologică asupra oligomerizării și neurotoxicității peptidelor amiloid-beta în condiții asemănătoare amiloidozei,

acronim AMYLTOX

CS III dr. Irina Șchiopu 02/05/2018- 30/04/2020 250,000.00
2 Chimie PN-III-P1-1.1-PD2016-0962 48/2018

Sinteza unor noi sisteme hibride [2.2]paraciclofan-flavonoide cu potenţială activitate antimicrobiană,

acronim [2.2]PC-Flav

Lect.univ.dr. Laura Gabriela Sârbu

02/05/2018- 30/04/2020 250,000.00
3 Chimie PN-III-P1-1.1-PD2016-1510 10/2018

Nanomateriale pe baza de oxizi polimetalici cu utilizari in fotocataliza,

acronim PolyNano

dr.Adrian Iulian Borhan 02/05/2018- 30/04/2020 249,976.00
4 Economie și Administrarea Afacerilor PN-III-P1-1.1-PD2016-1864 37/2018

Factori de influenţă şi implicaţii ale atitudinilor consumatorilor casnici de electricitate privind dezvoltarea sectorului energiei regenerabile în Romania,

acronim CONSURES

Asist.univ.dr. Alexandru Maxim

02/05/2018- 30/04/2020 249,551.00
5 Economie și Administrarea Afacerilor PN-III-P1-1.1-PD-2016-0415 60/2018

“Coborând în subteran”: Motivația tinerilor pentru a lucra nedeclarat,

acronim UNDER.GO

Lect.univ.dr. Ioana Alexandra Horodnic

01/09/2019- 31/08/2021 247,432.00
6 Istorie PN-III-P1-1.1-PD2016-1766 84/2018

Puterea cuvintelor. Manuscrise şi tipărituri propagandistice sau conspirative în Moldova şi Ţara Românească (1769-1812),

acronim POWORDS

Lect.univ.dr.Ioan-Augustin Guriţă 02/05/2018- 30/04/2020 247,250.00
7 Psihologie și Științe ale Educației PN-III-P1-1.1-PD2016-0902 87/2018

Stresul posttraumatic la victime ale accidentelor rutiere: analiză și modalități de intervenție,

acronim PTSD-AI

Lect.univ.dr. Cornelia Mairean

02/05/2018- 30/04/2020 249,953.00
8 Chimie PN-III-P1-1.1-PD2016-1316 PD 141/2018 Design-ul inovativ al unor nanoarhitecturis
sustenabile pe bază de dioxid de titan pentru acoperiri cu auto-curățare,

acronim InTiSelfClean

Dr.ing. Cristina
Coromelci
1/11/2018-
31/10/2020
250,000.00
9 Geografie și Geologie PN-III-P1-1.1-PD2016-0154 PD 159/2018

Evaluarea activităţii alunecărilor de teren din Podișul Moldovei în holocen şi antropocen: element fundamental pentru evaluarea hazardului la alunecări de teren în contextul schimbărilor climatice,

acronim LAHAMP

Lect.univ.dr. Mihai
Niculiță

10/10/2018-
09/10/2020
250,000.00
10 Fizica PN-III-P1-1.1-PD2016-1069 PD 160/2018 Modelarea Monte Carlo a structurilor de
domenii si proprietatilor de comutare in
ceramici feroelectrice,

acronim MCCER

Asist.univ.dr. Leontin
Padurariu

10/10/2018-
09/10/2020
250,000.00
11 Litere PN-III-P1-1.1-PD2016-1124 PD 157/2018 Metadramă, memorie, identitate în teatrul
concentraţionar,

acronim METACONT

Asist.univ.dr. Dana Monah

10/10/2018-
09/10/2020
241,270.00

Proiecte de cercetare postdoctorală (PD) în derulare 2020 (.pdf) 

Nr.
crt.
Facultatea/
Departamentul
Cod proiect Nr.contract Titlul proiectului Director  de proiect Perioada de derulare Valoare contract
1 Matematica PN-III-P1-1.1-PD-2019-0253 PD 135/2020 Rezultate in geometria spatiilor omogene Nearly Kaehler

acronim GNKS

dr. Marilena Moruz 01/09/202031/08/2022 246,550.00