Rectorii Universităţilor membre ale Consorţiului „Universitaria”, reuniţi la laşi în perioada 24-27 noiembrie 2016, luând act de:

  • lipsa unei viziuni /strategii pentru evoluţia învăţământului superior din România ;
  • recentele abordări ale Consiliului Naţional al Rectorilor în îndeplinirea misiunii academice;
  • necesitatea modificării procedurilor de adoptare a hotărârilor Consiliului Naţional al Rectorilor, prin luarea în considerare a ponderii fiecărei Universităţi;
  • necesitatea creşterii rolului Consiliului Naţional al Rectorilor în procedurile normative referitoare la învăţământul universitar,

au hotărât autosuspendarea din Consiliul Naţional al Rectorilor până la redefinirea statutului acestuia.

Click aici pentru a descărca hotărârea