Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a organizat vineri, 15 iulie 2022, Seara Editurii UAIC. Desfășurat în prezența Rectorului Universității, prof. univ. dr. Tudorel TOADER, și a directorului Editurii UAIC, prof. univ. dr. Constantin DRAM, evenimentul a propus o inedită celebrare a cărții editate la cea mai veche universitate din România, într-o strânsă colaborare cu Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași (UNAGE).

Astfel, la Ceainăria din Grădina Botanică „Anastasie Fătu” a UAIC, prezentarea cărților a fost încadrată de expoziția „Flori, Autoportrete și Cărți”, în care au fost expuse 25 de lucrări ale studenților de la Facultatea de Arte Vizuale și Design a UNAGE. Coordonatorii proiectului expoziției de artă sunt conf. univ. dr. Cristian UNGUREANU, Prorector al UNAGE, și  conf. univ. dr. Adrian STOLERIU, Decan al Facultății de Arte Vizuale și Design a UNAGE.

Programul serii a debutat cu un recital de jazz susținut de Eva-Maria GÂRLEA – voce și Paul PINTILIE – pian, ambii absolvenți ai Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași. În continuare au luat cuvântul prof. univ. dr. Tudorel TOADER (Rectorul UAIC), prof. univ. dr. Aurelian BĂLĂIȚĂ (Rectorul UNAGE), Cosmin STANCIU (consilierul președintelui Consiliului Județean Iași) și prof. univ. dr. Constantin DRAM (directorul Editurii UAIC).

Prezentările de carte, în număr de nouă, au pus în evidență lucrări reprezentative pentru domeniile în care se înscrie programul editorial al UAIC. Prima autoare care a luat cuvântul a fost lect. univ. dr. Maria Corina Barbaros, prezentând volumele „Marketing și comunicare politică. Repere teoretice și strategii de acțiune” și „Comunicarea în domeniul sănătății. Teorii, modele explicative, aplicații”. A urmat lect. univ. dr. Livia Iacob, cu prezentarea cărții „Exodul balcanic. Studii de literatură comparată și imagologie culturală”. Prof. univ. dr. Daniela Şoitu a prezentat atât cea mai recentă carte apărută, „Îngrijirea de lungă durată: practici, măsuri, politici”, coordonată împreună cu Aniela Matei, cât și volumul „Noi perspective asupra cursului vietii. Cercetări, politici şi practici”, coordonat împreună cu Adina Rebeleanu, cu referiri și la activitatea în cadrul redacției Analelor Științifice ale UAIC, seria Asistență Socială.

Conf. univ. dr. Carmen Toderaşcu și dr. Ovidiu-Ilie Stofor au prezentat una dintre recentele apariții din colecția Ekonomikon, „Provocările tehnologiilor informaţionale asupra sistemelor de asigurări”.

Asist. univ. dr. Lucian Bălănuță a prezentat volumul „Procesul de pace israeliano-palestinian. Evaluarea raporturilor de forțe”, iar prof. univ. dr. Nicu Gavriluță a prezentat bestseller-ul editurii UAIC pentru anul 2021, „Homo magicus. Camuflări, mistere, soteriologii”.

Pentru domeniul istoriei, au prezentat pr. dr. Vasile-Lucian V. Goldan – volumul  „Mitropolitul Iosif Naniescu 1875-1902”, conf. univ. dr. Cristian Ploscaru – cel  mai recent volum „Politică, reformă și interogații identitare în Moldova, 1822-1832”, iar dr. Eduard Rusu – volumul  „Muzica și puterea politică în Moldova și Țara Românească, secolele al XV-lea – al XVIII-lea”, toate trei volumele apărute în prestigioasa colecție HISTORICA.