Implementarea proiectelor de cercetare: între atingerea obiectivelor științifice și provocări administrative

 

Institutul de Cercetări Interdisciplinare organizează în data de 17 februarie 2023, în Sala Ferdinand, începând cu ora 10:00, seminarul științific intitulat Implementarea proiectelor de cercetare: între atingerea obiectivelor științifice și provocări administrative.

Vă invităm să participați la acest eveniment care are ca scop perfecționarea personalului de cercetare în domeniul coordonării și implementării proiectelor de cercetare.

Evenimentul este organizat în cadrul proiectului de dezvoltare instituțională – proiect de finanțare a excelenței în CDI (PDI-PFE), cu titlul  Susținerea competitivității în cercetare-dezvoltare și inovare prin dezvoltarea capacității instituționale a Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Pentru o bună organizare a evenimentului, vă rugăm să completați Formularul de înscriere atașat și să îl trimiteți până pe 16 februarie a.c. la adresa de email: diana.lina@uaic.ro.

Informații suplimentare și detalii despre eveniment se pot obține de la Serviciul pentru Managementul Activităților de Cercetare Științifică din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, persoană de contact : Elena FELICE, tel.: 0232 201024, email: eradu@uaic.ro.


Acest proiect este finanțat de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării prin Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, Subprogram 1.2 – Performanță instituțională- Proiecte de finanțare a excelenței în CDI, Contract nr.11PFE/30.12.2021