În perioada 19 – 26 mai 2024, un grup de 38 de studenți geografi (licență și master) din cadrul KU Leuven și Vrije Universiteit Brussel (Belgia) au efectuat un stagiu practică de specialitate împreună cu studenții din cadrul Facultății de Geografie și Geologie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC), de la programul de master „Riscuri Naturale și Amenajarea Teritoriului”. Pregătirea și coordonarea întregii activități a fost asigurată de partenerii din Belgia prin intermediul prof. univ. dr. Matthias VANMAERCKE (profesor asociat al Școlii Doctorale de Geoștiințe din cadrul UAIC) și prof. univ. dr. Gerard GOVERS (Prorector al KU Leuven), respectiv conf. dr. ing. habil. Lilian NIACȘU, prorector pentru stațiuni didactice și de cercetare, filiale și extensii universitare, învățământ preuniversitar și conf. dr. Mihai NICULIȚĂ, din partea Facultății de Geografie și Geologie din cadrul UAIC.

Practica a abordat tematici din domeniul geografiei fizice (geomorfologie, pedologie etc.), cu un accent pe utilizarea, degradarea și amenajarea terenurilor. Activitățile de teren au fost diverse și s-au desfășurat atât pe cuprinsul Podișului Moldovei (Dealurile Jijiei, Podișul Bârladului, Dealurile Fălciului și Colinele Tutovei), cât și în Subcarpații și Munții Vrancei. Suportul logistic și științific al acestor activități a fost asigurat de stațiunile de cercetare și practică studențească din cadrul UAIC, prin intermediul laboratoarelor din cadrul platformei RECENT AIR, și anume: „RA-07-Laboratorul interdisciplinar de cercetare în geo-chimia arealelor rurale” din cadrul Stațiunii de Cercetări Fizico-Geografice și de Monitorizare a Calității Mediului-Mădârjac, județul Iaşi, respectiv „RA-10-Laboratorul de geografia și fizica pământului” din cadrul Staţiunii de cercetare ştiinţifică şi practică studenţească „Simion Mehedinţi”- Tulnici, județul Vrancea.

În cadrul acestor activități, studenții au avut posibilitatea de a utiliza tehnicile moderne de analiză geo-spațială, precum măsurători cu instrumente moderne de monitorizare, prezentarea echipamentelor de analiză a diferiților parametri geo-spațiali, realizarea de zboruri cu drona dotată cu senzor LiDAR, efectuarea de transecte cu un echipament GPR, dar și realizarea de analize morfometrice privind evoluția unor procese cu rol în degaradrea resurselor de teren, sol, apă etc, precum eroziunea solului, ravenare, alunecări de teren, colmatarea acumulărilor de apă etc.

La final, studenții au avut ocazia să aprofundeze metodele experimentale de analiză a eroziunii solului, precum și metodele de combatere, în cadrul unei vizite la Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului „Mircea Moțoc”- Perieni, județul Vaslui.

Practica a fost realizată în cadrul unui parteneriat existent între Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (Departamentul de Geografie al Facultății de Geografie și Geologie) și KU Leuven (Division of Geography & Tourism).