Contact

Adresă: Str. Păcurari, Nr.53, Bl. 547, Sc.A, Ap.4, Et.1, Jud. Iaşi
Websitewww.ascis.ro
Facebook: www.facebook.com/aschemiasi

E-mail: contact.ascis@gmail.com
Preşedinte: Grigore UNGUREANU
Email: grigoreungureanu45@gmail.com

Prezentare

Implicaţi în activităţi de dezvoltere profesională şi personală a tinerilor voluntari chimişti, ASCIS oferă oportunitatea implicării tinerilor în organizarea şi participarea diverselor evenimente culturale, sociale, sportive şi artistice.

La întrebarea “Ce înseamnă ASCIS penru tine?”, tinerii membri au răspuns:

“ASCIS m-a ajutat să mă integrez mai uşor, să scap de inhibiţii, să-mi lărgesc orizonturile şi să formez relaţii interpersonale”;

“Înveţi să lucrezi în echipă, să fii mai responsabil, ai şansa de a-ţi pune ideile în aplicare să-ţi cunoşti şi dezvolţi potenţialul. Un alt beneficiu în a fi voluntar ASCIS este acela de a fi apreciat şi primeşti feedback din partea celorlaţi”;

“ASCIS pentru mine înseamnă un loc plin de căldură, inspiraţie, regăsire, evoluţie şi provocări. Indiferent că este vorba de un proiect, o acţiune sau de un telefon dat pentru a rezolva o problemă, spiritul de echipă pe care l-am găsit în ASCIS, mi-a dat energie şi m-a inspirat în dorinţa de a realiza mai mult si mai bine.”

Această implicare în asamblul student-universitate-angajator ne permite să furnizăm informaţii utile oricărui membru, student şi tânăr chimist.

Scopul ASCIS este de a creea un cadru organizat care să reunească studenţii şi absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior românesc în domeniul chimiei.

Obiective

 • Organizarea de proiecte şi activităţi care să contribuie la atingerea scopului Asociaţiei;
 • Să reprezinte membrii asociaţiei pe lângă autorităţile şi administraţia învăţământului superior, administraţia de stat precum şi pe lângă alte organizaţii naţionale şi internaţionale;
 • Susţinerea şi promovarea intereselor social-profesionale ale studenţilor chimisti;
 • Sprijinirea activităţii de modernizare a învăţământului chimic;
 • Consolidarea relaţiilor cu mediile universitare şi de cercetare ştiinţifică din străinătate;
 • Propagarea culturii chimice în rândul membrilor Asociaţiei, promovarea ideilor şi studiilor chimice cu impact asupra chimiei aplicate, inclusiv prin publicaţii proprii;
 • Organizarea de manifestări culturale, sportive şi de divertisment;
 •  Colaborarea cu alte asociaţii, fundaţii, organizaţii sindicale, organizaţii patronale, organe ale administarţiei publice de stat central sau locale, instituţii de învăţământ şi cu alte organisme pentru desfăşurarea de activităţi necesare îndeplinirii scopului principal al Asociaţiei;
 •  Facilitarea schimburilor internaţional de oameni, cunoştinţe şi informaţii;
 • Cooperarea la programele internaţionale de schimburi de studenţi şi absolvenţi ai învăţământului superior din România;
 • Facilitarea accesului celor interesaţi la informaţiile disponibile Asociaţiei ca urmare a proiectelor şi activităţilor realizate;
 • Atragerea şi utilizarea, în condiţii legale, de resurse de finanţare şi bunuri economice, sub forma de subvenţii, subscripţii , donaţii, contribuţii, cotizaţii, sponsorizări etc. în vederea realizării scopurilor Asociatiei;
 • Desfăşurearea de activităţi chimice directe, dacă acestea au un caracter accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul principal al Asociaţiei;
 • Desfăşurarea de acţiuni care să ducă la crearea condiţiilor necesare unei integrări eficiente în structurile vest-europene.
 • Să promoveze spiritul democratic în mediul universitar, respectarea şi consolidarea autonomiei universitare;
 • Să promoveze spiritul civic în rândul tineretului;
 • Să promoveze şi să apere drepturile omului;
 • Să faciliteze accesul membrilor ASCIS la manifestările ştiinţifice, culturale, sportive şi mijloacelor de agreement;
 • Organizarea de cluburi, cercuri şi reuniuni studenţeşti şi ale absolvenţilor de învăţământ superior.

Proiecte

 • Training-uri şi Activităţi în aer liber
 • Ne interesează direct evoluţia pe plan personal şi interpersonal a tinerilor membri ASCIS, precum şi a studenţilor din Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”.
 • Petrecerea Bobocilor
 • Plecând de la moto-ul “Boboc să fii, Chimist vei deveni”, realizăm acestă activitate în scopul integrării tinerilor boboci chimişti în mediu studenţesc.
 • Hallowen Party
 • Eveniment realizat cu aceeaşi energie şi dedicare din partea membrilor ASCIS sărbătorind atât prima luna din anul universitar cât şi respectând tradiţia Americană.
 • Balul Bobocilor
 • Realizat pe cont propriu sau în parteneriat cu alte asociaţii studenţeşti, urmărim promovarea şi evoluţia tinerelor talente din primul an de licenţă, oferindu-le suportul informaţional, tehnic şi motivaţional.
 • Serata de Crăciun
 • Seară caritabilă în care se organizează un concert de colinde de către studenţii Facultăţii de Chimie în scopul strângerii de donaţii pentru persoanele cu probleme (copi aflaţi în centrul de plasament, pensionari, sau persoanele aflate în centrele de îngrijire familiară).
 • Chemistry Party
 • Petrecere organizată în dorinţa stabilirii unor legături mai strânse, nu numai între voluntari cât şi între tinerii chimişti, studenţi ai Facultatii de Chimie, UAIC.
 • Flashmob “Fii şi Tu Chimist”
 • Eveniment desfăţurat în Piaţa Unirii cu scopul promovării Concursului Naţional ”Magda Petrovanu” organizat de către Facultatea de Chimie în parteneriat cu Asociaţia Studenţilor Chimişti-Ieşeni.
 • Science  Festival
 • Activităţi de colaborare cu alte grupuri sau asociaţii de studenţi din cadrul Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” ce are ca obiectiv promovarea ştiinţelor exacte cu aplicaţie practică.
 • Unifest
 • Festival studenţesc desfăşurat în toată România în cele mai mari centre studenţeşti precum: Iaşi, Timişoara, Cluj, Bucureşti, Târgu Mureş, Constanţa şi altele, promovând activităţi de tipul MOFT (muzee, operă, film, teatru) cât şi diverse activităţi sportive, interculturale, muzicale şi artistice.
 • Festival Studenţesc al Culturii şi al Artei, “Gaudeamus”
 • Organizat în parteneriat cu Casa de Cultură a Studenţilor din Iaşi precum şi restul ligilor studenţeşti ieşene, unde, timp de 2-3 ore s-au prezentat momente artistice în urma căruia, studenţii s-au putut afirma în faţa unui public divers.
 • Festudis
 • Festival studenţesc  în care se doreşte implicarea studenţilor în activităţi sportive, artistice şi social-culturale.
 • Gfest
 • Festival  social-cultural-artistic în aer liber pentru toate categoriile de vârstă, implementat de Asociatia Culturala Moldavia şi Casa de Cultură a Studenţilor Iaşi în parteneriat cu asociaţiile studenţeşti.