Informații generale privind decontarea abonamentelor de transport pentru studenții UAIC

Acest ghid vizează modalitatea de decontare a cheltuielilor de transport local în comun pentru studenții înmatriculați la UAIC la forma de învățământ cu frecvență, care își vor achiziționa titlurile de călătorie/abonamentele studențești începând cu luna mai 2024, la preț integral.

Cf. Legii învățământului superior 199/2023, art. 128, alin. (3),

Studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență în instituțiile de învățământ superior acreditate beneficiază de tarif redus cu 90% pe mijloacele de transport local în comun, transportul intern auto, cu metroul, precum și pentru transportul feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a și naval, pe tot parcursul anului calendaristic, până la împlinirea vârstei de 30 de ani.

Studenții cu unul sau ambii părinți decedați, precum și studenții proveniți din centre de plasament sau care au fost în plasament la familia extinsă, substitutivă sau la asistent maternal, potrivit prevederilor art. 64 alin.(1) din Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de gratuitate pentru aceste categorii de transport.

În sensul fluidizării procesului de decontare, o echipă de specialiști din cadrul UAIC a realizat o aplicație informatică pentru colectarea, verificarea și raportarea centralizată a cererilor.

Diagrama schematică a procesului:

În pasul 1, pentru a completa cererea de decont, studentul va accesa platforma de înregistrare a deconturilor în formatul mobil la adresa: https://rb.gy/uuimxi sau utilizând codul QR:

Autentificare

Studentul trebuie să se autentifice cu datele oferite de UAIC Iași în formatul: prenume.nume@student.uaic.ro și parola stabilită.

Pagina de autentificare cu exemplificare cont conectare

https://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2024/06/pagina-autentificare.png

După apăsarea butonului Next studentul este redirecționat pe pagina de autentificare a Universității unde va introduce doar partea de nume de utilizator (exemplu prenume.nume) fără alte caractere și parola asociată.

La prima autentificare se solicită acceptul privind partajarea datelor cu sistemul de autentificare MicrosoftOnline. Fără acest accept procesul de login se încheie.

În următoarea fereastră se solicită răspunsul la întrebarea dacă doriți să rămâneți autentificat în aplicație.

La prima conectare în aplicație vi se solicită să vă dați acceptul pentru permisiunea aplicației de a citi și scrie date.

Pentru prima utilizare a aplicației, ecranul aplicației nu conține nici un fel de înregistrare. Luna viitoare este posibil să vedeți detalii despre înregistrările din luna anterioară.

Pentru înregistrarea decontului apăsați simbolul + din partea din dreapta sus a ecranului.

Rezolvarea problemelor de autentificare

Pentru autentificare trebuie folosit contul UAIC de forma prenume.nume@student.uaic.ro deschis la înscrierea la facultate.

Dacă nu vă amintiți exact datele de conectare, încercați Formular de verificare a existentei contului la adresa:  https://test-register.uaic.ro/stare-cont/

Dacă nu vă regăsiți în baza de date, contul se creează automat după completare formular: https://test-register.uaic.ro/stud-register/index.php

Pentru schimbarea parolei: https://test-register.uaic.ro/password/

Recuperare parola prin SMS sau email personal înregistrat în esims: https://test-register.uaic.ro/password/reset-stud/

Completarea formularului de decont

Pentru detalii video legate de procesul de completare consultați video: https://youtu.be/rL-2z-h7Yl0?si=YuFGHrcmPjxX3TBo

Aspecte importante:

 1. Vârsta studentului trebuie să fie cuprinsă între 18 și 29 de ani. Formularul nu se poate salva dacă nu se încadrează. Studentul trebuie să fie înscris la cursuri de zi: licență, master, doctorat.
 2. Pentru versiunea online este suficientă completarea imaginii cu extrasul de cont. În lipsa datelor de identificare deconturile NU vor fi aprobate.
 3. Documentele achiziționate fizic sunt valabile fără dovada de plată.
 4. Cererile de decont se pot depune doar între 1 și 10 ale fiecărei luni cu excepția lunii iunie 2024 când perioada va fi 10-20 iunie.
 5. Se pot deconta abonamentele achiziționate în lunile anterioare (nu și cele emise înainte de 10.05.2024), cu condiția ca cererea de decont să fie făcută în perioada în care studentul care încarcă cererea să fie înmatriculat și să corespundă condițiilor de eligibilitate menționate în prima parte a acestui ghid.
 6. Cererile de decont făcute după absolvirea studiilor nu se vor mai accepta pentru decont.
 7. După perioada de 10 ale lunii (cu excepția lunii iunie 2024) nu se mai pot depune cereri de decont.
 8. Verificarea înregistrărilor va avea loc între 10 și 20 ale fiecărei luni (cu excepția lunii iunie 2024).
 9. În perioada de verificare starea înregistrării poate apărea cu revizie în aplicație. Sistemul trimite un email automat cu detaliile pe adresa: nume@student.uaic.ro specifică fiecărui student UAIC.
 10. Prin intermediul aplicației vor fi decontate doar abonamentele achiziționate la preț întreg, emise începând cu data de 10.05.2024.

ATENȚIE! Documentele de plată asemănătoare cu cel din imagine NU sunt corecte!

Vă rugăm să folosiți Extrasul de cont.

Acest tip de imagine nu este corectă pentru că nu conține detaliile despre plătitor și contul bancar.

Mai mult de atât, se specifică în partea de jos a imaginii că detaliile se găsesc în secțiunea Portofel sau Tranzacții.

Pentru a putea fi acceptată suma la decontare este absolut necesar să existe pe imagine numele beneficiar-ului abonamentului și contul.

Pentru fluidizarea decontării, recomandăm ca IBAN-ul sa fie la una din următoarele bănci cu care Universitatea are încheiată convenție de cont colector:

 • BRD
 • BCR
 • BT
 • RB
 • ING
 • FirstBank
 • AlphaBank

Nu sunt excluse alte bănci care nu sunt pe listă, doar că decontarea va dura mai mult.

Starea cererii de decont

În curs – Default implicit când se depune o cerere.

Verificat – Când a fost verificată de secretariat și toate datele sunt corecte.

Revizie – Când secretariat a completat observații pe document. Studentul trebuie să intervină pentru a corecta erorile specificate la observații și a modifica textul corespunzător din secțiunea observații.

Respins – Când secretariat a respins cererea în mod irevocabil.

Procedura de suport

Pentru orice tip de probleme cu înregistrarea cererilor de decont și procedura în sine de decontare, vă rugăm să contactați Secretariatul facultății la care studiați.

Secretariatul va contacta echipele specializate pentru probleme tehnice.

Oferă-ne un feedback la adresa: https://bit.ly/feedback-app-decont-transport-UAIC