Pe ce platforme vor fi susținute examenele?

Examenele online vor fi susţinute pe platformele precizate în „Procedura privind desfăşurarea online a activităţilor de evaluare semestrială a studenţilor din ciclul de studii universitare de licenţă pentru perioada stării de urgenţă şi a eventualelor consecinţe care decurg din aceasta”, respectiv „Procedura privind desfăşurarea online a activităţilor de evaluare semestrială a studenţilor din ciclul de studii universitare de master pentru perioada stării de urgenţă şi a eventualelor consecinţe care decurg din aceasta”, unde la art. 3 sunt menţionate platformele electronice – Moodle, Microsoft Teams, Webex, Google Class etc.

În realizarea activităţii didactice, inclusiv evaluarea, se utilizează metode didactice alternative de învăţământ: sistem audio/videoconferinţă (Webex), sistem de stocare şi partajare online a fişierelor, forum de discuţii, chestionarul online, transmisia online în direct (live streaming-ul), grupul online, poşta electronică (e-mail), site-ul web, mesageria instant (chat-ul). Mai multe informații sunt publicate aici.

Cum se poate finaliza un examen dacă platformele se blochează sau accesul la Internet nu este constant (fie la student, fie la profesor)?

La solicitarea studenţilor s-a decis organizarea unei sesiuni speciale de examene semestriale (de restanţe, măriri de notă etc.), în prima parte a lunii septembrie. În aceeaşi perioadă a lunii septembrie, va fi organizată și o sesiune specială de examene de finalizare a studiilor (licență, diplomă, disertaţie şi absolvire) la care se vor putea înscrie atât studenţii Erasmus, cât și studenții care, din motive obiective, generate de starea de urgenţă sau de consecinţele acesteia, nu s-au putut înscrie şi prezenta la sesiunea obișnuită din vară. Mai multe informații sunt publicate aici.

Se va organiza o sesiune de restanțe/ măriri în septembrie, inclusiv la facultățile care în mod normal nu organizează o astfel de sesiune specială?

Sesiunea din septembrie va fi organizată de către toate facultățile pentru acei studenți care, din motive obiective (în art. 19 din Procedura privind desfășurarea online a activităților de evaluare semestrială a studenților din ciclul de studii universitare de licență pentru perioada stării de urgență și a eventualelor consecințe și a eventualelor consecințe care decurg din aceasta), nu au putut participa la examenele din sesiunea iulie.

Cei care au restanțe din semestrul I, le vor putea susține și în toamnă? Aceste examene restante din sem. I (anul curent) se plătesc, pentru a fi date din nou în sem. II, în sesiunea de restanțe?

Studenții care, din motive obiective, enumerate în art. 19 din Procedura privind desfășurarea online a activităților de evaluare semestrială a studenților din ciclul de studii universitare de licență pentru perioada stării de urgență și a eventualelor consecințe care decurg din aceasta, nu au putut participa la sesiunea de restanțe iulie, pot participa la sesiunea din septembrie. Se mențin precizările din Regulamentele privind activitatea profesională a studenților, ciclul studii universitare de licență, conform cărora studenții au dreptul să se prezinte gratuit la două evaluări finale pentru fiecare disciplină studiată pe parcursul anului universitar și, la cerere, la o a treia evaluare cu taxă, fără refacerea activității, pe parcursul aceluiași an universitar.

Există posibilitatea ca examenele din sesiune să fie și sub formă de proiecte?

Forma de evaluare (Examen, Colocviu, Evaluare pe parcurs) și modalitatea de susținere (scris, oral etc.)  sunt stabilite prin Fișa disciplinei și aduse la cunoștința studenților, obligatoriu, de către cadrul didactic coordonator al disciplinei , la începutul semestrului.  În contextul situației actuale, Fișele disciplinelor au putut fi modificate pentru a găsi,  în funcție de profilul disciplinei, cea mai bună/accesibilă/potrivită modalitate de desfășurare a activității didactice și de examinare (cf. art. 4 din Procedura privind desfășurarea online a activităților de evaluare semestrială a studenților din ciclul de studii universitare de licență pentru perioada stării de urgență și a eventualelor consecințe și a eventualelor consecințe care decurg din aceasta). Fișele disciplinelor în care au fost operate modificări în contextul stării de urgență/alertă sunt postate pe site-urile facultăților.

Cum procedează studenții care nu au acces/ au acces limitat la internet și riscă să nu poată fi prezenți la examene? Cui trebuie să i se adreseze?

Conform art. 14 și 15 din Procedura privind desfășurarea online a activităților de evaluare semestrială a studenților din ciclul de studii universitare de licență pentru perioada stării de urgență și a eventualelor consecințe și a eventualelor consecințe care decurg din aceasta, studenții care, din motive obiective, nu pot participa la examenele online trebuie să anunțe acest lucru, în termenul stabilit de facultate, pentru a se găsi soluții alternative de examinare.

Cum trebuie să procedez pentru a găsi o instituție în care pot efectua practica?

Dacă nu ați putut identifica pe cont propriu o instituție în care să efectuați practica de specialitate, vă puteți adresa facultății (coordonatorului de practică) sau Serviciului pentru studenți, orientare în carieră, inserție profesională și alumni (SSA).

Cred că mulți angajatori nu acceptă studenți la practică din cauza pandemiei. Cum procedăm în acest caz?

Vă puteți adresa facultății (coordonatorului de practică) pentru a găsi, în funcție de specificul facultății/specializării, metode alternative de efectuare a practicii.

Ce înseamnă, propriu-zis, să facem practică online? Cu cine trebuie să discutăm din facultate pentru a ne lămuri în acest sens?

Trebuie să vă adresați coordonatului de practică din facultate.

Ce documente trebuie să semneze cei care acceptă să ne ia la practică (asta în cazul în care sunt de acord să desfășurăm aceste activități online)?

În scopul efectuării practicii de specialitate, studentul trebuie să semneze următoarele documente:

  • Acordul de practică;
  • Convenție Cadru privind efectuarea stagiului de practică de specialitate.

Din cauza situației financiare dificile, ca urmare a pandemiei COVID, nu îmi mai pot plăti taxa de școlarizare pe semestrul II. Cum pot proceda în acest caz? Cui trebuie să mă adresez?

Puteți solicita conducerii facultății o amânare/reducere a taxei de școlarizare, în baza actelor justificative.

Semestrul acesta nu pot plăti întreaga taxă. Nu s-ar putea face o reducere, având în vedere contextul pandemiei?

Se poate solicita conducerii facultății o reducere a taxei de școlarizare, în baza actelor justificative.

Se pune în discuție majorarea taxei de școlarizare de anul viitor, pentru cei de la IF? Sunt foarte mulți studenți care și-au pierdut locul de muncă sau se află în șomaj tehnic și nu își mai permit să plătească.

Taxele de școlarizare sunt fixate pentru o serie și nu se modifică, în sensul majorării, în timpul studiilor.

Ce platformă online se va folosi pentru organizarea examenului de finalizare a studiilor și de la cine vor afla studenții detaliile tehnice? Fiecare facultate se va organizeaza individual sau se va realiza totul unitar, la nivelul Universității?

Fiecare facultate, în funcție de specificul ei, de resursele tehnice și umane de care dispune, va organiza examenul de finalizare a studiilor (online sau „față în față”) și va posta informațiile necesare, în timp util, pe site-ul propriu.

Care este procedura de susținere a licențelor online? Vom trimite lucrarea în format pdf? Cum vom prezenta? Cine ne va comunica aceste detalii?

În ședința Senatului din data de 30 aprilie 2020,  a fost aprobată Procedura privind organizarea și desfășurarea online a examenelor de licență, diplomă, disertație și absolvire pentru perioada stării de urgență și a eventualelor consecințe care decurg din acesta. Conform art. 4 din această procedură, lucrarea va fi transmisă în format pdf, împreună cu actele necesare înscrierii. Conform art. 8 din aceeași Procedură, probele aferente examenului de finalizare a studiilor se vor desfășura folosind metode alternative de evaluare.

Care este procedura de susținere a disertațiilor online? Vom trimite lucrarea în format pdf? Cum vom prezenta? Cine ne va comunica aceste detalii?

În ședința Senatului din data de 30 aprilie 2020 a fost aprobată Procedura privind organizarea și desfășurarea online a examenelor de licență, diplomă, disertație și absolvire pentru perioada stării de urgență și a eventualelor consecințe care decurg din acesta. Conform acesteia, art. 4,  lucrarea va fi transmisă în format pdf, împreună cu actele necesare înscrierii. Conform art. 8 din aceeași Procedură, probele aferente examenului de finalizare a studiilor se vor desfășura folosind metode alternative de evaluare.

Prezentarea se va face în sistem video-conferință, pe una din platformele Microsoft, Google sau Cisco, așa cum va hotărî facultatea, având și rezerva comutării între ele în cazul unor probleme tehnice. Detaliile vor fi postate pe site-ul facultății.

Din cauza unor restricții din Universitate (în ceea ce privește activitatea cu publicul), încă nu mi-am putut ridica diploma de licență pentru a o duce la Facultate, în vederea finalizării studiilor de masterat în vară și este deja târziu. Cum pot proceda în această situație?

Menționați secretariatului că diploma se află încă la Acte de studii. Se va face verificarea de către personalul secretariatului și se va menționa pe documentele de înscriere.

Este posibilă susținerea online a tezei de doctorat?

Da, între timp s-au elaborat Metodologia si formularele ce trebuie completate și trimise online. Vom verifica să fie afișată de toate Școlile doctorale. Urmăriți pagina Școlii doctorale  la care sunteți înscris.

Da, este posibilă susținerea tezei online conform Procedurii operaționale privind finalizarea studiilor universitare de doctorat, depunerea tezei de doctorat în vederea susținerii publice online pentru perioada stării de urgență și a eventualelor consecințe care decurg din aceasta aprobată prin Hotărârea Senatului UAIC nr. 17 din 30.04.2020.

De altfel, și rapoartele din programul de cercetare științifică (PCS) se pot susține online conform Procedurii operaționale privind evaluarea online a rapoartelor din programul de cercetare științifică a doctoranzilor pentru perioada stării de urgență și a eventualelor consecințe care decurg din aceasta aprobată prin Hotărârea Senatului UAIC nr. 16 din 30.04.2020.

Sunt student-doctorand în ultimul an și am obligația de a susține public teza până la sfârșitul lunii septembrie, altfel va trebui să plătesc comisia. Din cauza faptului că universitatea nu se mai deschide în acest an universitar, care ar fi soluția în această situație?

Încercați să sustineți online, Metodologia și formularele vor fi afișate pe site-ul Școlii doctorale unde sunteți înscris.

Este posibilă susținerea tezei online conform Procedurii operaționale privind finalizarea studiilor universitare de doctorat, depunerea tezei de doctorat în vederea susținerii publice online pentru perioada stării de urgență și a eventualelor consecințe care decurg din aceasta aprobată prin Hotărârea Senatului UAIC nr. 17 din 30.04.2020.

Cei care finalizează studiile trebuie să mai completeze fișa de lichidare, în condițiile date?

Subiectul este în dezbatere cu facultățile, SSA și celelalte entități/structuri care avizează lichidarea obligațiilor/datoriilor către UAIC (biblioteci, direcția financiar-contabilă, cămine, BCU).

Avem în lucru o procedură prin care studenții să poată obține fișa de lichidare prin validarea online din partea compartimentelor de specialitate.