Contact

Adresă: Centrul de Studii Europene, Bulevardul Carol I, nr. 19, cod 700517, Iaşi
Telefon: 0232 20 1318, Fax: 0232 20 1818
E-mail: cde@uaic.ro
Website: www.cse.uaic.ro/formare/

Centrul de Studii Europene (CSE) din cadrul „Universității Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizează următoarele cursuri de perfecționare de scurtă durată:

Certificate de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC / CNFPA)

  • Manager proiect;
  • Expert accesare fonduri europene și de coeziune;
  • Evaluator proiecte;
  • Formare de formator;
  • Engleză pentru afaceri europene.

Certificate de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

  • Consilier etică: Ghid de bune practici privind exercitarea atribuțiilor consilierului de etică;
  • Merchandiser (mercantizor): Principii, metode şi standarde în mercantizarea mărfurilor. formarea competenţelor de merchandiser

Cursurile se adresează celor care doresc să-și îmbunătățească nivelul cunoștințelor și să obțină competențe suplimentare pentru asumarea de noi responsabilități în cadrul activităților derulate în mod curent.

Programarea cursurilor este flexibilă pentru a permite celor care lucrează să participe la toate activitățile teoretice și aplicative. CSE oferă posibilitatea unor reduceri de taxe pentru cadre didactice și grupuri de cursanți. De asemenea, CSE poate organiza la cerere cursuri / module de perfecționare pe o structură și o programă stabilită de comun acord.