O formă de învăţămînt prin care absolvenţii cu diplomă de bacalaureat de la liceele şi colegiile din Republica Moldova pot urma la Bălţi și Chișinău cursurile celei mai prestigioase universităţi din România – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

  • studiezi acasă, obţii o diplomă a unei universităţi din spaţiul UE;
  • diplomele sunt recunoscute în toată lumea;
  • programe didactice şi conţinuturi de înalt nivel academic, cu cadre didactice de la universitatea ieşeană;
  • posibilitatea găsirii unui job bun după absolvire;
  • sudenţii extensiunii beneficiază de burse lunare de 65 euro, plătiţi în lei româneşti, la cursul oficial.

Extensia Bălți

Extensia Chișinău

Accesați site-ul admitere.uaic.ro pentru detalii despre admiterea românilor de pretutindeni.

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Iaşi, în baza Legii 62/2002 privind înfiinţarea de filiale şi programe de studii în cadrul instituţiilor de învăţămînt superior din ţările învecinate şi a Protocolului de colaborare între Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului din România şi Ministerul Educaţiei din Republica Moldova pentru anul 2010-2011, semnat la data de 27 aprilie 2010,  între guvernele celor două ţări, a reactivat şi desfăşoara activitaţi didactice în cadrul Extensiei la Universitatea de Stat „Alecu Russo” (USAR) din Bălţi, Republica Moldova.

Universitatea Alexandru Ioan Cuza a acreditat şi oferă în locaţia Bălţi un cadru identic cu cel de la programele de studii similare acreditate de ARACIS în Romania: conţinutul programelor, suportul de curs, seminar şi laborator, cadrele didactice titulare de curs şi o parte din logistica necesară bunei desfăşurări a procesului didactic universitar. Finalizarea studiilor de face cu examen de licenţă şi acordarea diplomei de către UAIC.

Prima admitere a candidaţilor la Extensia Bălţi s-a realizat în perioada 8-15 septembrie 2010, la sediul Consulatului din Bălţi. Toţi studenţii acestei serii au absolvit în 2013 si 2014.

Activitatea extensiei are la bază un parteneriat universitar în domeniile didactic, ştiinţific şi social între cele două universităţi.

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Republica Moldova, oferă spaţiile pentru desfăşurarea procesului de învăţămînt (săli de curs, săli de seminar, laboratoare, teren de sport), o parte din mijloacele necesare procesului didactic, precum şi un număr de cadre didactice proprii, stabilit anual în funcţie de disciplinele şi numărul de studenţi înmatriculaţi la extensiune.

Cursurile, seminariile şi laboratoarele se  desfăşoară cu cadre UAIC şi cadre asociate de la USAR.

Pentru studenţii de la specializarea Fizică Tehnologică, parte din seminarii şi laboratoare se  desfăşoară în locaţia USAR Bălţi.

Există o săptămînă de activităţi practice de laborator şi două săptămîni practică de vară ce se desfăşoară la Iaşi.

Studenţii  de la Fizică tehnologică au beneficiat de stagii Erasmus Placement, practică de vară – 3 luni (universităţi partenere din Franţa, Germania, Marea Britanie, Grecia).

În domeniul ştiinţific, UAIC pune la dispoziţia cadrelor didactice şi cercetătorilor de la  USAR baza materială, experienţa şi renumele său în vederea derulării unor proiecte comune de cercetare ştiinţifică. UAIC invită sistematic cadrele didactice şi studenţii extensiunii la stagii de cercetare,  în laboratoarele proprii.

În domeniul social, USAR permite accesul studenţilor Extensiei în cantina proprie, la serviciile medicale în caz de urgenţă şi asigură, în limita posibilităţilor şi contra-cost, la un preţ nesubvenţionat, un număr de locuri la căminele studenţeşti proprii pentru studenţii extensiei.