UPDATE: ÎNSCRIERILE S-AU PRELUNGIT PÂNĂ PE DATA DE 15 IUNIE!

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) va desfășura, în luna iulie a anului 2019, nouă Programe de vară finanțate din Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) de către Banca Internațională de Reconstrucție și Dezvoltare (Banca Mondială), care au ca scop desfășurarea de cursuri și alte activități relevante destinate elevilor de liceu, cu precădere celor dezavantajați social, pentru încurajarea finalizării de către aceștia a studiilor liceale și facilitarea continuării educației la nivel terțiar.

Școlile de vară implementate de UAIC

Şcoala de vară pentru elevi „Vreau să fiu student la Litere! –– LiteratIS”, organizat de Facultatea de Litere în perioada 7-21 iulie 2019, propune participanților o varietate de activități interactive de studiu și recreative desfășurate sub coordonarea profesorilor și studenților Facultății de Litere.

Pentru buna desfăşurare a școlii de vară, pe lângă finanțarea care acoperă integral costurile de transport, cazare și masă, participanții la cursul LiteratIS vor primi un kit elev care conține, printre altele, o tabletă pe care aceștia o vor folosi în cadrul orelor și atelierelor școlii de vară și, în continuare, la întoarcerea acasă, ca intrument de optimizare a învățării.

Programul fiecărei zile are următoarea structură:

 • Dimineața, de luni până vineri, în intervalul 9.00-13.00, se vor desfășura:
 • activități didactice, în timpul cărora elevii se vor familiariza, prin participarea la prezentări interactive și activități practice, cu culturile limbilor care se studiază în Facultatea de Litere a UAIC. Astfel, ei vor afla informații inedite despre limba şi cultura română, engleză, germană, franceză, italiană, spaniolă, rusă, latină și greacă, vor putea pune întrebări și vor colabora pentru realizarea unor sarcini de lucru.
 • ateliere aplicate, în care elevii vor fi îndrumați spre găsirea celor mai bune strategii de scriere a unui text, de pregătire a unui discurs, de îmbunătățire a strategiilor de lectură, etc.
 • sesiuni în care elevilor li se vor furniza informații despre bursele oferite de Facultatea de Litere și despre programele de schimburi internaționale ale UAIC.
 • sesiuni de autoexplorare pentru dezvoltare personală și de grup pentru creșterea rezilienței și de orientare academică și consiliere profesională în vederea clarificării obiectivelor personale și creșterii orientării eficiente a elevilor.
 • După-amiaza, de luni până vineri, în intervalul 15.00-17.00, vom organiza:
 • ateliere în care elevii vor învăța să colaboreze pentru realizarea unui poster, să facă o prezentare PowerPoint și să o prezinte în fața colegilor, să participe la dezbateri, să discute un film, etc.
 • vizite de studiu la un studio de televiziune, la muzeu, etc.
 • În weekend se vor organiza activități recreative, precum ”Iașul cultural: tur ghidat”, o seară literară, o vizită la Grădina Botanică, etc.

Eventualele întrebări și solicitarea de detalii suplimentare pot fi adresate: Asistentului manager al proiectului, dr. Corina Berica (corina.berica86@gmail.com) sau Directorului de proiect, conf. dr. Ileana Oana Macari (ileanaoanamacari@gmail.com)

Şcoala de vară „Vacanță juridică DREPT în Iași !” reprezintă o oportunitate de a descoperi viaţa de student la Facultatea de Drept înainte de absolvirea liceului. Activitățile propuse sunt dintre cele mai

variate: cursuri, ateliere de lucru, prelevare de urme, vânătoare de obiective turistice după indicii juridice, dar şi activități recreative, precum cele din sfera asociațiilor studențești sau chiar sportive. Nu rata ocazia de a fi cu un pas înaintea tuturor celorlalți colegi! Fă-ți o vacanță juridică DREPT în Iași!

Subproiectul Şcoală de vară pentru Economiști (EconomIS) organizat de Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor în perioada 7-21 iulie 2019, propune un program intens şi diversificat prin care participanţii se vor familiariza cu facilitățile campusului studenţesc şi vor înțelege care sunt exigențele de calitate a pregătirii universitare.

În cadrul şcolii de vară EconomIS se vor organiza cursuri atractive pentru fiecare specializare în parte (ştiinţe economice, ştiinţe sociale şi politice) și ateliere de lucru de tipul unei simulări de examen, , pentru ca elevii participanți să trăiască cu adevărat viața de student economist.

Se vor organiza vizite de studii la instituţii financiar-bancare (Banca Naţională Română- filiala din Iaşi), publice (Primăria Iaşi), companii locale, incubatoare de afaceri, în cadrul cărora partea teoretică/operaţională va fi îmbinată cu un joc de rol, cu implicarea elevilor din grupul ţintă.

Elevii vor fi antrenați în competiții sportive, activități recreative şi evenimente culturale prin intermediul cărora vor stabili mai uşor legături cu ceilalţi participanţi, vor participa la activităţi comune şi vor cunoaşte mai bine patrimoniul artistic şi cultural al Iaşului universitar, fapt care va contribui la înțelegerea perspectivelor pe care viața de student le presupune.

Prin proiectul ROSE se vor deconta integral costurile de transport, cazare și masa pentru participanții la cursul EconomIS primind şi un kit (trusa participantului) care conține: rucsac, tricou, şapcă, agendă, pix, memory stick etc.

Sub-proiectul GEO-GEO este promovat de Facultatea de Geografie-Geologie din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Programul de vară va avea o durată de 2 săptămâni (14 zile), inclusiv sâmbăta şi duminica şi se va derula în perioada 30 iunie – 14 iulie 2019.

Elevii vor beneficia de un program intens şi diversificat de cursuri practice care îi vor ajuta să înțeleagă specificul geologiei ca ştiinţă care studiază Pământul, compoziţia şi structura sa, fosilele şi evoluţia vieţii în decursul timpului geologic precum şi despre resursele naturale ale Terrei. Geografia ca ştiință va deveni mai atractivă pentru elevi prin înțelegerea modului în care resursele naturale legate de apă şi de sol trebuie gestionate în conformitate cu principiile dezvoltării durabile, în contextul progresului urbanististic şi a creşterii demografice.  Atelierele de lucru le vor crea elevilor abilități şi competențe legate de analiza eşantioanelor de apă, sol şi rocă, cu ajutorul aparaturii moderne şi îi vor ajuta să prognozeze timpul probabil în funcție de fenomenele naturale.  

Vizitele de studii, efectuate la Stația Meteorologică Iaşi şi în Rezervația Geologică și Paleontologică Repedea din Iași,  vor contribui la cunoaşterea instrumentelor şi metodelor moderne de înregistrare a parametrilor climatici, de stocare și transmitere a informației şi de elaborare a prognozelor meteorologice. Elevii vor înțelege mai bine istoria geologică a zonei municipiului Iași.

O atenție deosebită se va acorda activității de consiliere profesională şi de orientare în carieră prin care elevul va beneficia de asistență de specialitate pentru a decide în mod informat şi corect viitorul parcurs universitar, în corelație cu aspirațiile şi cu potențialul propriu de cunoaştere.

În beneficiul elevilor vor fi organizate competiții sportive şi activități recreative prin intermediul cărora elevii vor experimenta spiritul de echipă, dorința de a fi lider, capacitatea de a se exprima artistic şi alte însuşiri cu potențial valorizator.  Evenimentele culturale (vizite la muzeu, vizionarea de spectacole) programate pe durata şcolii de vară, vor conduce la o mai bună cunoaştere a patrimoniului artistic şi cultural al Iaşului universitar şi vor face să fie mai mult apreciate perspectivele pe care viața de student le presupune.

Pentru a experimenta cu adevărat ce înseamnă viața de student, elevii vor fi cazați în căminele universității şi li se va servi masa la cantină. Ei vor beneficia deopotrivă de facilitățile de educație ale universității: săli de conferințe, de seminar, laboratoare informatice şi multi-media, bază sportivă şi zone de agrement din campusul universității.

Școala de vară „Experiență universitară timpurie pentru elevii aflați în situații de risc: program-punte în domeniile Educație Fizică şi Sport şi Teologie Romano-Catolică” (TEOSPOR) urmărește stimularea și consolidarea motivației elevilor din grupul țintă de a opta pentru continuarea studiilor superioare în domeniile Educație Fizică şi Sport şi Teologie Romano-Catolică, în armonie cu profilul cognitiv al fiecărui elev şi cu aspirațiile sale de dezvoltare profesională. Școala de vară se va derula în intervalul 7-21 iulie 2019, perioadă în care elevii vor beneficia de un program intensiv şi diversificat de activități de învățare și de petrecere a timpului liber prin care se vor familiariza cu specificul domeniilor de studiu: cursuri, ateliere de lucru, vizite de studii, pachete de activități formativ-recreative (competiții sportive, parcurgerea pe biciclete a traseelor turistice tematice ale Iaşului etc.), consiliere profesională şi de orientare în carieră, evenimente culturale (vizite la muzee și la diverse alte obiective turistice, participări la spectacole) etc. Pntru a experimenta ce presupune viața de student, elevii vor fi cazați în căminele universității şi li se va servi masa la cantină (3 mese pe zi). Toți elevii vor beneficia de facilitățile educative şi recreative ale universității: săli de curs și de conferințe, de seminar, laboratoare informatice şi multimedia, baza sportivă şi zonele de agrement din campusul universitar. La începutul școlii fiecare elev va primi „trusa participantului” conținând diverse resurse educaționale utile: rucsac, trainning sport, pantofi sport, tricou, șapcă, agendă, pix, memory stick, biblie. Participarea este gratuită! Toate costurile legate de transport, cazare, masă, materiale de lucru, intrări la muzee etc. vor fi acoperite prin proiectul ROSE.

Sub-proiectul Vara Ştiințelor este promovat de comunitatea academică a facultăților de Biologie și Chimie din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Prin cursuri interactive, experimente şi activităţi de laborator, precum și prin activități de cercetare în teren, elevii își vor putea dezvolta percepția asupra domeniului științelor, abilități de lucru în echipă și proiecte profesionale de viitor. Se vor derula activității de consiliere şi orientare profesională, prin care fiecare elev va beneficia de asistență în a-şi defini parcursul academic, în acord cu aspirațiile şi cu potențialul propriu de cunoaştere. Beneficiarii vor participa la competiții sportive şi vor cunoaşte mai bine patrimoniul științific, artistic şi cultural al Iaşului universitar, fapt care va contribui la înțelegerea perspectivelor multiple pe care le presupune viața de student.

Şcoala de vară în domeniul teologiei ortodoxe şi istoriei pentru îmbunătățirea oportunităților de participare la învățământul universitar a elevilor cu risc de abandon” (TEOIST) are drept scop crearea unei experiențe universitare timpurii pentru elevii înscrişi în clasele terminale din licee. Școala de vară se va derula în intervalul 7-21 iulie 2019, perioadă în care elevii vor beneficia de un program intens şi diversificat de cursuri, ateliere de lucru, vizite de studii, competiții sportive, activități recreative, evenimente culturale (vizite la muzeu, spectacole, filme), care într-un final vor conduce la familiarizarea elevilor cu viața de student în domeniile teologie ortodoxă sau istorie. Pentru a experimenta cu adevărat ce înseamnă condițiile de campus, elevii vor fi cazați în căminele universității şi li se va servi masa la cantină (3 mese pe zi). La începutul școlii fiecare elev va primi „trusa participantului” conținând diverse resurse educaționale utile: rucsac, tricou, șapcă, agendă, pix, memory stick etc. Participarea este gratuită! Toate costurile legate de transport, cazare, masă, materiale de lucru, intrări la muzee etc. vor fi acoperite prin proiectul ROSE.

Matematica, după cum se ştie, stă la baza tuturor ştiinţelor, dar ne conduce aproape fiecare pas şi în viaţa de zi cu zi. Deşi nu este preferata multor elevi, nu ne putem descurca fără ea, iar cei care o înţeleg au un avantaj clar asupra celorlalţi în foarte multe profesii.

Pe de altă parte, informatica a pornit ca o ramură a matematicii, care s-a desprins de trunchiul comun şi a urmat un drum propriu, fără a uita niciodată de unde a plecat. Acum este foarte căutată, pentru că aduce mereu lucruri noi şi noi provocări în viaţa noastră.

Şcoala de vară INFORMAT vrea să le arate elevilor ce este mai bun din ambele lumi, ce oportunităţi li se deschid celor care le urmează, ce vor putea mai târziu face dacă aleg să meargă pe această cale. Nu este posibil să prezentăm în întregime ceva atât de vast, dar elevii vor putea intra în contact cu unele direcţii pe care, sperăm, le vor găsi atrăgătoare:

– Criptografia şi securitatea informaţiei – cine nu este interesat astăzi ce se poate întâmpla cu tableta sau calculatorul său, cu telefonul său, chiar cu contul său bancar? Toate sunt mai mult sau mai puţin vulnerabile în faţa răufăcătorilor „electronici” şi e bine să învăţăm cum să ne ferim de probleme.

– Astronomia – nu e doar pentru cosmonauţi! Mecanica cerească, orbitele planetelor, cometele, sateliţii artificiali, toate ţin de acest domeniu, care atrage numeroşi pasionaţi.

– Cum funcţionează calculatoarele şi programele – mulţi elevi le-au descoperit deja o parte din taine, dar mai sunt încă destule de aflat.

– Viitorul informaticii – despre roboţi, realitate virtuală, reţele sociale, imprimante 3D şi multe altele. Sunt o mulţime de tehnologii noi, care ne schimbă viaţa aproape în fiecare zi, încât ne este greu să ţinem pasul cu ele.

Vor fi şi vizite la companii, în general din domeniul IT. Deşi poate nu e uşor de crezut, nu doar informaticienii au loc acolo, ci şi matematicienii. Totul e să ştii (şi să vrei) să-ţi foloseşti cunoştinţele şi talentul pentru a face ceva ce-i va ajuta şi pe alţii.

Proiectul are ca obiectiv principal îndrumarea școlară și profesională a 200 de elevi de liceu din clasele terminale aflați în situații de risc, prin organizarea de programe de vară anuale (iunie-iulie), în perioada 2017-2019. Această experiență universitară timpurie are ca obiectiv îmbunătățirea procesului de tranziție de la învățământul liceal la cel universitar, fiind în deplin acord cu Planul Strategic de Dezvoltare Instituțională 2016 – 2020 al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, care vizează atragerea unui număr constant de studenți prin asigurarea accesului egal la educație, precum și dezvoltarea de proiecte și stimularea inițiativelor în vederea atragerii absolvenților de liceu la universitate.

Pe lângă familiarizarea elevilor cu mediul academic, proiectul urmărește și să le crească stima de sine și încrederea că vor reuși să parcurgă studii universitare, să le ofere contextul pentru dezvoltarea abilităților relevante pentru succesul în învățământul universitar și să le prezinte variante de creștere profesională și de construire a propriului viitor.

Şcoala de vară se va desfaşura anul aceasta între 8 iulie şi 21 iulie (o durată de 2 săptămâni consecutive) şi este pregătită și implementată în cadrul celor doua facultăţi :  Facultatea de Filosofie și Științe Social şi Politice și Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației. Programul va cuprinde o gamă largă de activități, între care: prezentarea ofertei educaționale de către reprezentanți ai celor două facultăți, prezentarea  facilităților și dotărilor universitare, susținerea de cursuri și seminarii similare celor desfășurate în timpul anului universitar, consiliere profesională și orientare în carieră, ateliere de lucru în domenii specifice, participarea la activități recreativ – sportive (jocuri de echipă, proiecții de film, concerte folk), la evenimente culturale, vizite/plimbări de relaxare și de cunoaștere a orașului universitar Iași.

Pe toată durata desfășurării școlii de vară elevii vor beneficia constant de sprijinul personalului academic universitar, de implicarea reprezentanților asociațiilor studențești și a studenților voluntari, astfel încât să trăiască o autentică experiență universitară care să-i stimuleze să-și continue studiile.

Organizare și măsuri de securitate: Școala de vară se va desfășura timp de două săptămâni în Campusul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Elevii care vor participa la școala de vară vor beneficia de cazare și masă pe toată perioada programului, facultățile implicate asigurând toate resursele necesare realizării activităților. Pe parcursul școlii de vară, elevii vor fi monitorizați în permanență de cadre didactice și studenți supraveghetori. În plus, participanților li se va prezenta Regulamentul intern pe care vor trebui să îl respecte pe perioada desfășurării cursului. Se finanțează exclusiv cheltuielile de deplasare (dus-intors) ale elevilor participanți la școlile de vară organizate de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Nu se finanțează deplasarea potențialilor însoțitori.

Condiții de participare: Pentru a putea participa la școala de vară, candidații trebuie:

 • să fie elevi ai unuia dintre liceele eligibile în cadrul Proiectului Rose (https://www.edu.ro/proiectul-rose-list%C4%83-licee-eligibile )
 • să fi absolvit cel puțin clasa a IX-a
 • să aibă acordul unuia dintre părinți sau a tutorelui legal instituit (dacă sunt minori). Elevii care au împlinit vârsta de 18 ani nu au nevoie de acordul sus-menționat.

Modalitatea de selecție: Selecția se va face în baza informațiilor și documentelor solicitate în formularul online. Elevii selectați pentru a participa la una dintre școlile de vară ROSE ale UAIC vor trebui să prezinte, în momentul sosirii în campusul UAIC, dosarul de participare.

Dosarul de participare va cuprinde:

 • copie CI elev (obligatoriu);
 • copie CI părinte/tutore instituit legal (obligatoriu); pe verso, titularul CI va declara că este de acord ca fiul/fiica/minorul (nume, prenume) să participe la una dintre cele 9 școli de vară organizate la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, și își va adăuga numelele, prenumele și semnătura.
 • adeverință de elev (obligatoriu); pe verso, dirigintele/directorul unității de învățământ va aviza participarea elevului la școala de vară, menționând că acesta nu a avut abateri disciplinare în cursul anului școlar.
 • adeverință de la medicul de familie al elevului (obligatoriu), în care să se menționeze – dacă este cazul – bolile cronice de care suferă elevul și tratamentul pe care îl urmează. (se va păstra cu strictețe confidențialitatea acestor informații. Informațiile vor fi transmise exclusiv medicului campusului, care va monitoriza tratamentul elevului pe perioada desfășurării Cursului de vară.)
 • document(e) care atestă apartenența la una dintre categoriile de risc prevăzute prin Proiectul ROSE (dacă este cazul – obligatoriu dacă se bifează una din cele 4 categorii menționate la punctele III.2-III.5).

Notă: În procesul de selecție se vor respecta prevederile Proiectului ROSE, acordându-se prioritate elevilor care se încadrează în una sau mai multe categorii definite ca fiind de risc (vezi mai jos). Atunci când prioritatea nu se aplică, selecția se va face în funcție de ordinea înscrierilor online.

Calendarul înscrierilor și selecției elevilor:

22.05-10.06.2019 – completarea formularului online și încărcarea documentelor obligatorii (scanate sau fotografiate)

UPDATE: ÎNSCRIERILE S-AU PRELUNGIT PÂNĂ PE DATA DE 15 IUNIE!

11.06-18.06.2019 – verificarea dosarelor de participare, selecția candidaților și distribuirea lor în grupe

21.06.2019 – anunțarea rezultatelor selecției participanților

 • Ca urmare a prelungirii perioadei de înscriere, anunțarea rezultatelor se va face pe 26 iunie 2019!

Cu respectarea Politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal, vă informăm că elevii admiși la școlile de vară organizate de către Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași vor fi contactați telefonic până pe 28 iunie 2019 pentru confirmarea participării și pentru informații suplimentare.

Elevii care nu au putut fi selectați pe baza primei opțiuni au fost trecuți pe lista de rezerve și vor fi contactați în zilele următoare pentru a confirma acceptul de a participa la o altă școala de vară cu locuri disponibile, conform opțiunilor făcute la înscriere. Elevii care nu au putut fi selectați în acest an în grupul țintă vor avea prioritate la selecția de anul viitor, când vor trebui să-și reconfirme intenția de a participa pentru ediția 2020,  în perioada de preînscriere care va fi anunțată pe site-ul UAIC.

Elevii care au optat pentru școala de vară „Hai la facultate! Să descoperim împreună vara universitară la Cuza! VINOlaUAIC!”, organizată de Facultățile de Filosofie și Științe Social-Politice și Psihologie si Științe ale Educației, vor fi contactați telefonic în perioada 01-06 iulie pentru validarea locului și alte informații suplimentare.


Pentru înscriere, completați formularul de mai jos:

Înscrierile s-au încheiat