Inscriere scoli de vara ROSE - 2021

 • Date personale părinte / tutore

 • Cod Numeric Personal
 • stradă, număr și apartament
 • Am luat la cunoștință condițiile în care se desfășoară școala de vară, și îmi exprim acordul, în calitate de părinte / tutore legal instituit, ca elevul numit aici să participe, în perioada iulie – septembrie 2021 la una dintre cele 11 școli de vară organizate la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. De asemenea, sunt de acord ca activitățile online la care participă elevul (nume, prenume) să poată fi înregistrate.
 • pe verso, titularul CI va declara că este de acord ca minorul (nume, prenume) să participe la una dintre cele 11 școli de vară organizate la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, și își va adăuga numele, prenumele și semnătura.
  Accepted file types: jpg, png, pdf, gif.
 • Accepted file types: jpg, gif, png, pdf.
 • semnat de părintele/tutorele minorului sau de către elev (dacă este major) că a luat la cunoștință că școala de vară are o durată de 14 zile și că, în situația în care acesta din urmă va fi selectat, înțelege că elevul are obligația de a a rămâne în campus și de a participa la toate activitățile din program, până la finalizarea acestuia, în caz contrar părintelui/tutorelui minorului/elevului major putându-i-se imputa contravaloarea cheltuielilor aferente zilelor absentate. Click aici pentru a descărca Angajamentul de participare la școala de vară ROSE.
  Accepted file types: jpg, png, pdf, gif.
 • Date personale elev

 • Cod Numeric Personal elev
 • stradă, număr și apartament
 • Accepted file types: jpg, gif, png, pdf.
 • pe verso, dirigintele/directorul unității de învățământ va confirma statutul de elev și va aviza participarea la școala de vară, menționând dacă: 1) elevul nu a avut abateri disciplinare în cursul anului școlar; 2) dacă elevul a primit echipamente IT (tabletă/laptop) din alte proiecte/surse de finațare cu fonduri nerambursabile; 3) disponibilitatea unității de învățământ de a oferi elevului acces la un spațiu al acesteia pentru a-i asigura participarea la activățile programului, în cazul în care școala de vară se desfășoară online, iar elevul nu deține echipamentele necesare (tabletă/laptop/telefon) cu acces la internet. Adeverința va conține datele de contact ale dirigintele/directorul unității de învățământ (nume, prenume cadru didactic, număr telefon, număr telefon unitate școlară, adresă e-mail).
  Accepted file types: jpg, gif, png, pdf.
 • Accepted file types: jpg, png, gif, pdf.
 • Accepted file types: jpg, png, gif, pdf.
  în aceasta se vor menționa - dacă este cazul - bolile cronice de care suferă elevul și tratamentul pe care îl urmează.
 • Apartenența la una din categoriile cu risc de abandon școlar

  (conform ROSE)
  (va trebui să prezentați la cererea organizatorului Adeverință care să ateste faptul că elevul primește bursă de ajutor social)
  (va trebui să prezentați la cererea organizatorului Declarație pe proprie răspundere a unui părinte sau a tutorelui instituit legal)
  (va trebui să prezentați la cererea organizatorului Certificat medical sau orice alt document din care se rezulte cerințele educaționale speciale )
  (va trebui să prezentați la cererea organizatorului Declarație pe proprie răspundere a unui părinte sau a tutorelui instituit legal)
 • Ordonați descrescător, în funcție de preferințele dvs. școlile de vară oferite de UAIC.

  Utilizați metoda drag and drop și rearanjați cele 11 școli de vară oferite de UAIC. Dați click pe numele școlii de vară și repoziționați-o în funcție de preferința dvs. Prima opțiune din listă să fie opțiunea preferată, iar ultima din listă cea mai puțin preferată. Perioada de desfășurare a școlilor de vară iulie – septembrie 2021.
  • „Vreau să fiu student la Litere! – Şcoală de vară pentru elevi – LiteratIS”, (Facultatea de Litere)
  • „Vacanță juridică DREPT în Iași – Drept în Iași!” (Facultatea de Drept)
  • „Şcoală de vară pentru Economiști – EconomIS” (Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor)
  • „Descoperim Pământul spre culmile cunoaşterii! GEO-GEO” (Facultatea de Geografie și Geologie)
  • „Experiență universitară timpurie pentru elevii aflați în situații de risc: program-punte în domeniile Educație Fizică şi Sport şi Teologie Romano Catolică – TEOSPOR” (Facultățile de Educație Fizică și Sport și Teologie Romano-Catolică)
  • „Şcoală de vară pentru Ştiințe: program punte pentru tranziția de la liceu la universitate – Vara Ştiințelor” (Facultățile de Biologie și Chimie)
  • „Şcoala de vară în domeniul Teologiei Ortodoxe şi Istoriei pentru îmbunătățirea oportunităților de participare la învățământul universitar a elevilor cu risc de abandon – TEOIST” (Facultățile de Teologie Ortodoxă și Istorie)
  • „De-ale viitorului: informatică și matematică – INFORMAT” (Facultățile de Informatică și Matematică)
  • „Descoperă-ţi vocaţia prin educaţie! Şcoala de vară - Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei - DEVO” – (Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei)
  • „Vino la Facultatea VERDE” – (Facultatea de Biologie)
  • „Cum ajung profesor/antrenor?” Şcoala de vară – CAPA ( Facultatea de Educație Fizică şi Sport)
 • Observație pentru elevii ce au participat în anii trecuți

  În cazul în care ati participat în anii trecuți la o școala de vară organizată prin programul ROSE de către una dintre facultățile din cadrul UAIC, primele trei opțiuni pe care le faceți trebuie să fie pentru alte școli decât cea la care ați participat anterior.
 • IMPORTANT

  Un elev poate participa la o singură școală de vară în aceeași ediție. Este interzisă participarea simultană la două școli de vară.