Școli doctorale Domeniul
Biologie Biologie
Chimie Chimie
Drept Drept
Economie şi Administrarea Afacerilor

Cibernetică şi statistică
Contabilitate
Economie
Economie şi afaceri internaţionale
Finanțe
Informatică economică
Management
Marketing
Ştiinţe administrative
Filosofie şi Stiinţe Social – Politice

Filosofie

Sociologie

Ştiinţe ale comunicării

Ştiinţe politice
Fizică  Fizică
Geoștiințe
Geografie
Geologie
Ştiinţa mediului
Informatică  Informatică
Istorie Istorie
Matematică Matematică
Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Psihologie
Ştiinţe ale educaţiei
Studii Filologice Filologie
Știința Sportului și Educației Fizice Știința Sportului și Educației Fizice
Teologie Teologie