Școli doctorale, Directori Școli doctorale și date de contact

Admiterea la studii universitare de doctorat

Metodologia de admitere la studii universitare de doctorat 2020-2021

Regulamentul instituțional de organizare și funcționare a studiilor universitare de doctorat

Broșură Școli Doctorale

Calendarul alegerilor Consiliilor Școlilor Doctorale și Directorilor Școlilor Doctorale

Școli doctorale

Școli doctorale
Domeniul
Biologie Biologie
Chimie Chimie
Drept Drept
Economie şi Administrarea Afacerilor

Cibernetică şi statistică
Contabilitate
Economie
Economie şi afaceri internaţionale
Finanțe
Informatică economică
Management
Marketing
Filosofie şi Stiinţe Social – Politice

Filosofie

Sociologie

Ştiinţe ale comunicării

Ştiinţe politice
Fizică  Fizică
Geoștiințe
Geografie
Geologie
Ştiinţa mediului
Informatică  Informatică
Istorie Istorie
Matematică Matematică
Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Psihologie
Ştiinţe ale educaţiei
Studii Filologice Filologie
Știința Sportului și Educației Fizice Știința Sportului și Educației Fizice
Teologie Ortodoxă Teologie