Doctoratele lunii mai 2015

08.05.2015

La data de 08.05.2015, ora 11:00, în Sala R 402 dna. PALAŞCĂ M. SILVIA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul MODELAREA STATISTICĂ A DINAMICII FAZELOR UNUI CICLU ECONOMIC, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul CIBERNETICĂ ŞI STATISTICĂ.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:  Prof.univ.dr. Mihaela Onofrei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Elisabeta Jaba, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Lucian-Liviu Albu, Institutul de Prognoză Economică
 • Prof.univ.dr. Mihai-Daniel Roman, Academia de Studii Economice Bucureşti
 • Prof.univ.dr. Ion Pohoaţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.  Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor.

 

 09.05.2015

La data de 09.05.2015, ora 10:00, în Sala III.11 dl. RĂILEANU G. GHEORGHIŢĂ va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul POETICA DISCURSULUI DIDASCALIC ÎN TEATRUL MODERN. O LECTURĂ A CULISELOR TEXTULUI DRAMATURGIC, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Prof.univ.dr. Magda Jeanrenaud, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Lăcrămioara Petrescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Antonio Patraş, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Conf.univ.dr. Pompiliu Crăciunescu, Universitatea de Vest din Timişoara
 • Prof.univ.dr. Gheorghe Manolache, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Litere.

 

 15.05.2015

La data de 15.05.2015, ora 11:00, în Sala B 417 dl. IONESCU N. DAN-DUMITRU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul EVALUAREA STATISTICĂ A RELAŢIEI MUNCĂ-VIAŢĂ ÎN CAZUL ANTREPRENORILOR FEMEI, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul CIBERNETICĂ ŞI STATISTICĂ.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Elisabeta Jaba, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Monica Roman, Academia de Studii Economice Bucureşti
 • Prof.univ.dr. Daniela Şerban, Academia de Studii Economice Bucureşti
 • Prof.univ.dr. Maria Viorica Bedrule-Grigoruţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor.

22.05.2015

La data de 22.05.2015, ora 09:00, în Sala R 502 dna. GUŢĂ P.F. ALEXANDRA- LUCIANA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlulMANAGEMENTUL ÎNVĂŢĂRII ORGANIZAŢIONALE: CONTRIBUŢII LA DEZVOLTAREA UNUI MODEL DE MĂSURARE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul MANAGEMENT.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă

Preşedinte: Prof.univ.dr. Adriana Prodan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Panaite Nica, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Constantin Brătianu, Academia de Studii Economice Bucureşti
 • Conf.univ.dr. Bogdan Rusu, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi
 • Conf.univ.dr. Ştefan Andrei Neştian,  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor.

 

La data de 22.05.2015, ora 10:00, în Sala B 413 dna. DIACON Ş. PAULA-ELENA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul ECONOMIA COMPORTAMENTALĂ: TEORIE ŞI PRACTICĂ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ECONOMIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Prof.univ.dr. Vasile Cocriş, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ion Ignat, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.uni.dr. Emil Dinga, Academia Română Bucureşti
 • Prof.univ.dr. Valentin Hapenciuc, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava
 • Prof.univ.dr. Livia-Loredana Baciu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor.

La data de 22.05.2015, ora 11:00, în Sala R 502  dl. ŢACU M. CĂTĂLIN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul MANAGEMENTUL MOBILITĂŢII EUROPENE A RESURSELOR UMANE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul MANAGEMENT.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:  Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Adriana Prodan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Constantin Brătianu, Academia de Studii Economice Bucureşti
 • Conf.univ.dr. Bogdan Rusu, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi
 • Conf.univ.dr. Mihaela Tofan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor.

 

La data de 22.05.2015, ora 12:00, în Sala B 413 dl. SĂVEANU F.S. MIRCEA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul RELAŢIA CAPITAL NATURAL-EVOLUŢIE UMANĂ ŞI IMPACTUL ACESTEIA ASUPRA DEZVOLTĂRII DURABILE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniulECONOMIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Conf.univ.dr. Cristian Popescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ion Ignat, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Emil Dinga, Academia Română Bucureşti
 • Prof.univ.dr. Carmen Năstase, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava
 • Prof.univ.dr. Spiridon Pralea, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.   Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor.

 

La data de 22.05.2015, ora 16:00, în Sala C 308 dl. BOGDĂNAŞ A. DENIS va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul A COMPLETE SEMANTICS FOR JAVA, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul INFORMATICĂ.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte:  Conf.univ.dr. Adrian Iftene, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific:  Prof.univ.dr. Dorel Lucanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Grigore Roşu, University of Illinois College of Engineering U.S.A.
 • Prof.unif.dr. Ioan Salomie, Universitatea Tehnică Cluj – Napoca
 • Conf.univ.dr. Alin Ştefănescu, Universitatea din Bucureşti

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.  Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Informatică.

29.05.2015

La data de 29.05.2015, ora 09:00, în Sala R 402 dna. STĂNEL D. CRISTINA CĂS. SĂVEANU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlulGESTIUNEA RISCULUI DE CREDIT ÎN CONTEXTUL RESTRUCTURĂRII FIRMELOR, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FINANŢE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Conf.univ.dr. Cristian Popescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Mihaela Onofrei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Georgeta Vintilă, Academia de Studii Economice Bucureşti
 • Prof.univ.dr. Petre Brezeanu, Academia de Studii Economice Bucureşti
 • Conf.univ.dr. Angela Roman, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.  Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor.

La data de 29.05.2015, ora 10:00, în Sala de Consiliu B 413 dna. MAFTEI P. LOREDANA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul FINANŢAREA TERORISMULUI CONTEMPORAN ÎN CONTEXTUL GLOBALIZĂRII, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ECONOMIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Conf.univ.dr. Costel Istrate, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ion Ignat, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ilie Băbăiţă, Universitatea de Vest din Timişoara
 • Conf.univ.dr. Ion Imbrescu, Universitatea de Vest din Timişoara
 • Conf.univ.dr. Gabriel-Claudiu Mursa, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.  Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor.

La data de 29.05.2015, ora 10:00, în Sala B 417 dna. PÎNZARU N.R. MĂDĂLINA CĂS. CALANCE va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlulCONTROVERSELE GLOBALIZĂRII. O ABORDARE DIN PERSPECTIVA TEORIILOR CONSPIRATIVE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ECONOMIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Prof.univ.dr. Vasile Cocriş, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Victor Ploae, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Livia-Loredana Baciu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Prof.univ.dr. Elena-Nolica Druică, Universitatea din Bucureşti
 • Prof.univ.dr. Dumitru Miron, Academia de Studii Economice Bucureşti

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.  Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor.

 

La data de 29.05.2015, ora 10:00, în Sala R 502 dl. MATEI I. ŞTEFAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul STRATEGII DE PROMOVARE A PRODUSELOR VITICOLE PE PIEŢE EXTERNE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul MARKETING.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Prof.univ.dr. Adriana Prodan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Constantin Sasu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.unid.dr. Ioan Plăiaş, Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj Napoca
 • Prof.univ.dr. Florin Alexandru Luca, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iaşi
 • Prof.univ.dr. Ştefan Prutianu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.  Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor.

 

La data de 29.05.2015, ora 11:00, în Sala R 402 dna. HRIŢCU A. ROXANA-OTILIA-SONIA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul PROCEDEE DE ESTIMARE PENTRU MODELELE MULTINIVEL, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul CIBERNETICĂ ŞI STATISTICĂ.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Conf. univ. dr. Cristian Popescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof. univ. dr. Laura Asandului, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof. univ. dr. Voineagu Vergil, Academia de Studii Economice Bucureşti
 • Prof. univ. dr. Mihai Roman, Academia de Studii Economice Bucureşti
 • Prof. univ. dr. Elisabeta Jaba, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.  Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor.

 

La data de 29.05.2015, ora 12:30, în Sala B 413 dna. GENTIMIR A. IRINA – ELENA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlulCOMPETITIVITATEA INTERNAŢIONALĂ – FACTOR DETERMINANT AL CREŞTERII ŞI DEZVOLTĂRII SOCIALE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ECONOMIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Conf.univ.dr. Costel Istrate, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ion Ignat, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ilie Băbăiţă, Universitatea de Vest din Timişoara
 • Conf.univ.dr. Ion Imbrescu, Universitatea de Vest din Timişoara
 • Prof.univ.dr. Livia-Loredana Baciu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.  Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor.

 

 

 30.05.2015

La data de 30.05.2015, ora 10:00, în Sala B 339 dna. PETER A. SIMONA (CĂS. OLARU-PETER) va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul CERCETĂRI PRIVIND IDENTIFICAREA RAPIDĂ A SPECIEI MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS PRIN METODE MODERNE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul BIOLOGIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Prof.univ.dr. Mircea-Nicuşor Nicoară, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Dumitru Cojocaru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Bogdan-Dragoş Grigoriu, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa” Iaşi
 • Conf.univ.dr. Dragoş-Lucian Gorgan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Conf.univ.dr. Gheorghe Stoian, Universitatea din Bucureşti

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.  Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Biologie.