02.12.2011

La data de 02.12.2011, ora 14,00, în Sala D 206, doamna ANISESCU G. IRINA CRISTINA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat COMUNICAREA CONSPIRATIVĂ ÎN REŢEAUA INFORMATIVĂ A SECURITĂŢII. ASPECTE PSIHOSOCIALE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Psihologie .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Corneliu Eugen Havârneanu, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Adrian Neculau, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
Referenţi

 • Prof.univ.dr. Ana Constantin, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
 • Academician Alexandru Zub, Institutul de Istorie „A.D.Xenopol” Iasi;
 • C.P.I dr. Aurora Liiceanu, Institutul de Psihologie al Academiei Române;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Psihologie si Stiinte ale Educatiei.

03.12.2011

La data de 03.12.2011, ora 11,00, în Sala B 8, doamna IONIŢĂ G. ALINA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat“GESTIUNEA PARTICIPATIVĂ A PARCURILOR NAŢIONALE DIN ROMÂNIA. STUDIU DE CAZ: PARCUL NAŢIONAL CĂLIMANI”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Geografie.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Ovidiu Gabriel Iancu, Decanul Facultăţii de Geografie şi Geologie, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.em. Irina Brânduşa Ungureanu, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
Referenţi

 • Conf.univ.dr. Angela Bănăduc, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu;
 • C.P.I dr. Ion Barbu, Institutul de Cercetări Agricole şi Silvice Câmpulung Moldovenesc al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Ionel Muntele, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Geografie – Geologie.

05.12.2011

La data de 05.12.2011, ora 10.00, în Sala 402, domnul DĂNECI V. DANIEL CĂS. DĂNECI-PĂTRĂU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “MANAGEMENTUL RESURELOR UMANE ÎN TRANSPORTUL FEROVIAR. ASPECTE SPECIFICE ŞI EXIGENŢE ECONOMICO-SOCIALE”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul MANAGEMENT .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Dinu AIRINEI, Decanul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Octavian JABA, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Liviu ILIEŞ, Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Costache RUSU, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Alexandru TOFAN, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

06.12.2011

La data de 06.12.2011, ora 9.00, în Laborator „Electricitate/Informatică”, domnul CHIŞCAN V. OVIDIU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “CONTRIBUŢII LA STUDIUL MATERIALELOR MAGNETICE CU PROPRIETĂŢI ÎN DOMENIUL FRECVENŢELOR ÎNALTE”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FIZICA .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Dumitru LUCA, Decanul Facultăţii de Fizică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Alexandru STANCU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Viorel POP, Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Octavian BALTAG, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Horia GAVRILĂ, Universitatea Politehnică Bucureşti;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FIZICA.

06.12.2011

La data de 06.12.2011, ora 11,00, în Sala „Dragomir Hurmuzescu – Ştefan Procopiu”, domnul ROTĂRESCU N. NICOLAE – CRISTIAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “CONTRIBUŢII LA MODELAREA STATISTICĂ A MEDIILOR NANOSTRUCTURATE MAGNETICE”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Fizică .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Dumitru Luca, Decanul Facultăţii de Fizică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Alexandru Stancu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Viorel Pop, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Ovidiu Florin Călţun, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Horia Gavrilă, Universitatea din Bucureşti;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Fizică.

06.12.2011

La data de 06.12.2011, ora 16.00, în Laborator „Electricitate/Informatică”, doamna URSACHI I. IRINA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “CONTRIBUŢII LA STUDIUL SISTEMELOR MAGNETICE NANOSTRUCTURATE CU INTERACŢIUNI”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FIZICA.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Dumitru LUCA, Decanul Facultăţii de Fizică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Alexandru STANCU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr.ing. Adelina Carmen IANCULESCU, Universitatea Politehnică *Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Aurelia VASILE, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
 • C.P.I dr. Nicoleta LUPU, Institutul National de Cercetare – Dezvoltare Fizică Tehnică Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FIZICA.

07.12.2011

La data de 07.12.2011, ora 9,00, în Laboratorul de Electricitate şi Informatică, domnul KRIMPALIS SPYROS va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat MAGNETIZATION AND MAGNETOTRANSPORT PROCESSES IN ARRAYS OF NiFe/Cu MULTILAYERED NANOWIRES, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Fizica.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Dumitru Luca, Decanul Facultăţii de Fizică, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
Conducător ştiinţific: C.P.I dr. Horia Chiriac, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
Referenţi

 • Prof.univ.dr. Alexandru Stancu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Viorel Pop, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • C.P.I dr. Tibor Adrian Ovari, Institutul National de Cercetare – Dezvoltare Fizică Tehnică Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Fizica.

07.12.2011

La data de 07.12.2011, ora 12,00, în Sala L1, doamna BOTA V. SIMONA CĂS. CONDURACHE va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “CONTRIBUŢII LA STUDIUL PROPRIETĂŢILOR ELECTRICE ŞI OPTICE ALE UNOR HETEROSTRUCTURI PE BAZĂ DE SEMICONDUCTORI OXIDICI”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Fizică.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Dumitru Luca, Decanul Facultăţii de Fizică, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Gheorghe Rusu, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi ;
Referenţi

 • Prof.univ.dr. Victor Ciupină, Universitatea „Ovidius” din Constanţa;
 • Prof.univ.dr. Ştefan Antohe, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Felicia Iacomi, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FIZICĂ .

07.12.2011

La data de 07.12.2011, ora 12,00, în Sala D 206, doamna COROERU N. NICOLETA CĂS. ROGOZ va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “REPREZENTĂRI SOCIALE ALE CURRICULUM- ULUI DEZVOLTAT ÎN PERSPECTIVĂ CONSTRUCTIVISTĂ. PREMISE ALE UNUI MODEL DE FORMARE A FORMATORILOR”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Ştiinţe ale Educaţiei .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Prof.univ.dr. Constantin Cucoş, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Carmen Mihaela Creţu, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
Referenţi

 • Prof.univ.dr. Muşata Bocoş, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Lucian Ciolan, Universitatea din Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Mariana Momanu, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Psihologie şi Ştiinte ale Educaţiei.

07/12/2011

La data de 07/12/2011, ora 12, la Catedra de Literatură română, doamna PUIU G. CRISTINA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « REPORTAJUL ÎNTRE PUBLICISTICĂ ŞI LITERATURĂ », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Dan Stoica, Prodecanul Facultăţii de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Liviu Leonte, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • C.P.I dr. Stancu Ilin, Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu” Bucureşti;
 • C.P.I dr. Remus Zăstroiu, Institutul de Filologie „Al.Philippide” Iaşi, Filiala Academiei Române;
 • Prof.univ.dr. Lăcrămioara Petrescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE.

08.12.2011

La data de 08/12/2011, ora 10, în Sala „Al.Dima”, doamna BĂDELIŢĂ C. CORINA GABRIELA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « MITUL LABIRINTULUI ÎN PROZA ITALIANĂ A SECOLULUI XX. MODELUL GRECO-LATIN ŞI VALORIFICAREA LUI », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Dan Stoica, Prodecanul Facultăţii de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Traian Diaconescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Dan Negrescu, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Prof.univ.dr. Doina Derer, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Eleonora Cărcăleanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE.

08/12/2011

La data de 08/12/2011, ora 14, în Sala II 8, domnul ROMANIUC C. CONSTANTIN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « EXPRESIVITATEA IDEII. IPOSTAZE ÎN SCRIITURA FILOSOFICĂ », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOSOFIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Nicu Gavriluţă, Decanul Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Constantin Sălăvăstru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Adrian Paul Iliescu, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Teodor Dima, m.c. al Academiei Române, Academia Română
 • Prof.univ.dr. Ştefan Afloroaei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FILOSOFIE .

09/12/2011

La data de 09/12/2011, ora 9, la Catedra de limba engleză, doamna CHIPER N. SORINA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat ‘’NOVELISTS ABOUT THEMSELVES: TWENTIETH CENTURY AMERICAN AUTOBIOGRAPHY”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Lăcrămioara Petrescu, Prodecanul Facultăţii de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ştefan Avădanei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Michaela Praisler, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi;
 • Prof.univ.dr. Corneliu Nicolescu, Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Codrin Liviu Cuţitaru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE .

09/12/2011

La data de 09/12/2011, ora 10.30, la Catedra de limba engleză, doamna NAVROTESCU A. RALUCA CĂS. STOICA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « PERSONAJUL FEMININ PICARESC DIN LITERATURA ANGLO- AMERICANA A SECOLULUI AL XVIII-LEA »*, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Lăcrămioara Petrescu, Prodecanul Facultăţii de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ştefan Avădanei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Michaela Praisler, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi;
 • Prof.univ.dr. Corneliu Nicolescu, Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Codrin Liviu Cuţitaru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE.

09.12.2011

La data de 09.12.2011, ora 11.00, în Sala 339, Corp B, domnul IRIMIA V. VASILE ROMEO va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “STUDIUL BIOLOGIEI CIUPERCII MELAMPSORELLA CARYOPHYLLACEARUM („MĂTURI DE VRĂJITOARE”) PARAZITĂ PE BRAD”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul BIOLOGIE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Dumitru COJOCARU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: C.P.I dr. Alexandru MANOLIU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Eugen ULEA, Universitatea de Stiinte Agronomice si de Medicina Veterinara „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Mihail DRĂGAN-BULARDA, Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Cătălin TĂNASE, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de BIOLOGIE.

09/12/2011

La data de 09/12/2011, ora 11, la Lectoratul DAAD, doamna BĂLINIŞTEANU C. CĂTĂLINA-DUMITRIŢA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « FEMEIA ÎN OPERA DE TINEREŢE A LUI HEINRICH MANN », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Mihaela Cernăuţi-Gorodeţchi, Reprezentantul Decanului Facultăţii de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Andrei Hoişie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Vasile Voia, Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj Napoca;
 • Conf.univ.dr. Eleonora Ringler-Pascu, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Conf.univ.dr. Grigore Marcu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE.

09.12.2011

La data de 09.12.2011, ora 12,00, în Sala „Al. Muller”, doamna POALELUNGI M. GINA CĂS. TIRON va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “STUDII ASUPRA UNOR METODE DE DETERMINARE A CÂMPURILOR CU PRECIPITAŢII”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Fizică.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Dumitru Luca, Decanul Facultăţii de Fizică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Dana Ortansa Dorohoi, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Referenţi

 • Prof.univ.dr. Constantin Cristescu, Universitatea Politehnică Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Sabina Ştefan, Universitatea din Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Liviu Leontie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Fizică.

9/12/2011

La data de 9/12/2011, ora 12, în Sala de Consiliu a Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, doamna GULICIUC V. VALERIA-ALINA (CĂS. MIRON) va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “RELAŢIILE PUBLICE ÎN ORIZONTURI EPISTEMOLOGICE”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOSOFIE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Nicu Gavriluţă, Decanul Facultăţii de Filosofie şi Ştiiinţe Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Tudorel Dima, m.c. al Academiei Române, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Aurel Codoban, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Sorin Tudor Maxim, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;
 • Prof.univ.dr. Petru Bejan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FILOSOFIE.

10.12.2011

La data de 10.12.2011, ora 10.00, în Sala L1, doamna DANDU S. TATIANA CĂS. DANDU-BIBIRE va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “UTILIZAREA DINAMICII NELINIARE ÎN STUDIUL UNOR FENOMENE GRAVITAŢIONALE LA SCARĂ COSMICĂ”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FIZICA .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Dumitru LUCA, Decanul Facultăţii de Fizică, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Maricel AGOP, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Dumitru VULCANOV, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Prof.univ.dr. Ioan M. POPESCU, Universitatea Politehnică din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Gheorghe CĂTĂ-DANIL, Universitatea Politehnică din Bucureşti;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FIZICĂ.

10.12.2011

La data de 10.12.2011, ora 9,00, în Sala B 8, domnul SUCIU V. FLORIN BOGDAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat POTENŢIALUL GEO-STRATEGIC AL SPAŢIULUI TURCOFON, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Geografie.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Octavian Groza, Director Executiv al Şcolii Doctorale, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ionel Muntele, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
Referenţi:

 • Conf.univ.dr. Voicu Bodocan, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Alexandru Ilieş, Universitatea din Oradea;
 • Prof.univ.dr. Alexandru Ungureanu, Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Geografie si Geologie.

10/12/2011

La data de 10/12/2011, ora 9.30, în Sala B 417, domnul *DARABAN M. RĂZVAN* va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat *‘’INCITAŢII CULTURALE ASUPRA INVESTIŢIILOR STRĂINE DIRECTE’’*, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul MANAGEMENT.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte Prof.univ.dr. Vasile Cocriş, Prodecanul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Dumitru Zaiţ, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi; Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ioan Petrişor, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Prof.univ.dr. Aurel Burciu, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava;
 • Prof.univ.dr. Spiridon Pralea, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR.

10.12.2011

La data de 10.12.2011, ora 11,00, în Amfiteatru B 6, domnul SAVA M. GABRIEL – MILAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “STUDIUL GEOLOGIC ŞI PALEONTOLOGIC AL MEOŢIANULUI DINTRE VALEA BÂRLADULUI ŞI VALEA TUTOVEI”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Geologie.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Ovidiu Gabriel Iancu, Directorul Şcolii Doctorale, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.em. Leonard Olaru, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Vlad Codrea, Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Anatolie David, Academia de Stiinte a Republicii Moldova;
 • Prof.univ.dr. Petru Ştefan, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Geografie si daGeologie.

10.12.2011

La data de 10.12.2011, ora 11,00, în Amfiteatrul B8, doamna ŞERBAN C. RALUCA – IOANA CĂS. HOREA-ŞERBAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “POPULAŢIA JUDEŢULUI VRANCEA”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Geografie .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Octavian Groza, Director Executiv al Facultăţii de Geografie şi Geologie, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.em. Vasile Nimigineanu, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Nicolae Ciangă, Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Cristian Tălângă, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Ionel Muntele, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Geografie – Geologie.

10.12.2011

La data de 10.12.2011, ora 13.00, în Sala B 8, doamna ANDREI V. MIHAELA MIRELA CĂS. BACIU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat TERITORIALITĂŢILE IMIGRANŢILOR ROMÂNI ÎN METROPOLA LONDONEZĂ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul GEOGRAFIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Adrian GROZAVU , Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Octavian GROZA, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Cristian TĂLÂNGĂ, Universitatea din Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Sorina VOICULESCU, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Prof.univ.dr. Ionel MUNTELE, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de GEOGRAFIE-GEOLOGIE.

14.12.2011

La data de 14.12.2011, ora 10.00, în Sala 460, domnul DEJU P. RĂZVAN FLORIAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “CARACTERIZAREA ŞI MANAGEMENTUL ZIMBRULUI (BISON BONASUS L., 1758) ÎN ROMÂNIA”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul BIOLOGIE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Luminiţa BEJENARU, Prodecan al Facultăţii de Biologie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ioan MOGLAN, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Iordache ION, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • C.P.I dr. Andrei MUNTEANU, Academia de Ştiinţe din Chişinău, *Republica Moldova;
 • Prof.univ.dr. Liviu MIRON, Universitatea de Stiinte Agronomice si de Medicina Veterinara „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de BIOLOGIE.

14.12.2011

La data de 14.12.2011, ora 10.00, în SALA D 206, doamna VASILESCU L.D. LUCIANA CĂS. FRUMOS va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “COMPETENŢA SOCIORELAŢIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE ŞI PERFORMANŢELE ELEVILOR”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Constantin CUCOŞ , Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Teodor COZMA, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Muşata BOCOŞ, Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Emil STAN, Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti;
 • Prof.univ.dr. Luminiţa Mihaela IACOB, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI.

15.12.2011

La data de 15.12.2011, ora 9.00, în SALA PROFESORI, domnul DAMIAN D. CONSTANTIN – IULIAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “TEHNICI DE MANIPULARE SPECIFICE NOILOR MIŞCĂRI RELIGIOASE”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul TEOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr.pr. Viorel SAVA, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.pr. Nicolae ACHIMESCU, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr.pr. Ioan Emil JURCAN, Universitatea „1 Decembrie 1918” din *Alba Iulia;
 • Prof.univ.dr. Nicu GAVRILUŢĂ, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • Prof.univ.dr.pr. Valer BEL, Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj Napoca;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de TEOLOGIE.

15/12/2011

La data de 15/12/2011, ora 9, la Catedra de Literatură română, doamna MURARIU I. RAMONA-MARIA CĂS. MOCANU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « COSTACHE OLĂREANU – ÎNTRE REALITATE ŞI FICŢIUNE »*, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Mihaela Cernăuţi-Gorodeţchi, Reprezentantul Decanului Facultăţii de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Lăcrămioara Petrescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • C.P.I dr. Rodica Marian, Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu” Filiala Cluj a Academiei Române;
 • Conf.univ.dr. Pompiliu Crăciunescu, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Prof.univ.dr. Constantin Pricop, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE.

15/12/2011

La data de 15/12/2011, ora 11, în Catedra de Literatură română, domnul MUNTEANU G.M. FLORIN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat «RE-CUNOAŞTEREA LUMII PRIN LITERATURA ANTICOMUNISTĂ », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Mihaela Cernăuţi-Gorodeţchi, Reprezentantul Decanului Facultăţii de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Lăcrămioara Petrescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • C.P.I dr. Rodica Marian, Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu” Filiala Cluj a Academiei Române;
 • Conf.univ.dr. Pompiliu Crăciunescu, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Conf.univ.dr. Antonio Patraş, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE.

15.12.2011

La data de 15.12.2011, ora 11.00, în SALA PROFESORI, domnul DASCĂLU G. DANIEL va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “SECULARIZAREA ÎN LUMEA DE AZI”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul TEOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr.pr. Viorel SAVA, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.pr. Nicolae ACHIMESCU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr.pr. Ioan Emil JURCAN, Universitatea „1 Decembrie 1918” din *Alba Iulia;
 • Prof.univ.dr. Nicu GAVRILUŢĂ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • Prof.univ.dr.pr. Valer BEL, Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj Napoca;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de TEOLOGIE.

15.12.2011

La data de 15.12.2011, ora 13.00, în SALA PROFESORI, domnul JUGRIN G. VASILE DANIEL va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “NEOPLATONISM ŞI CREŞTINISM: NEGAŢIE ŞI TRANSCENDENŢĂ”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul TEOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr.pr. Viorel SAVA, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.pr. Nicolae ACHIMESCU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.*dr.pr. Ştefan BUCHIU, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr.pr. Ioan STANCU, Universitatea din Pitesti;
 • Conf.univ.dr. Mihai-Dan CHIŢOIU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de TEOLOGIE.

16/12/2011

La data de 16/12/2011, ora 8.30, în Sala de Conferinţe, nr 502, doamna GRIGORAŞ C. ELENA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat *« STRATEGII DE MARKETING RELAŢIONAL PE PIAŢA SERVICIILOR DE CONSULTANŢĂ », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul MARKETING.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Costel Istrate, Prodecanul Facultatii de Economie si Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Adriana Zaiţ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Nicolae Teodorescu, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Vasile Munteanu, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Constantin Sasu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR.

16/12/2011

La data de 16/12/2011, ora 9, în Sala de Conferinţe, nr.402, domnul MOŞNIANU M. CRISTIAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « POLITICA DE CONCURENŢĂ ŞI CONSOLIDAREA ECONOMIEI DE PIAŢĂ ÎN ROMÂNIA », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ECONOMIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Carmen Pintilescu, Cancelarul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Victor Ploae, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Viorel Cornescu, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Dănuţ Tiberius Epure, Universitatea „Ovidius” din Constanţa;
 • Prof.univ.dr. Ion Pohoaţă, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

16.12.2011

La data de 16.12.2011, ora 9.00, în Sala H1, Corp D, domnul MELNICIUC I. AUREL va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “CULTURA CUCUTENI (FAZA A-B) ÎN CÂMPIA JIJIEI SUPERIOARE ŞI A BAŞEULUI”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Ion Lucreţiu BÂRLIBA, Cancelarul Facultăţii de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Nicolae URSULESCU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Attila LASZLO, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Sabin Adrian LUCA, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu;
 • C.P.I dr. Cornelia-Magda LAZAROVICI, Institutul de Arheologie din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ISTORIE.

16/12/2011

La data de 16/12/2011, ora 10, în Sala de Consiliu a Facultatii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, doamna ROTARU M. IRINA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « PROBLEMA TRANSCEDENTAL – FENOMENOLOGICĂ A INTERSUBIECTIVITĂŢII ŞI POSIBILITATEA DE A INTERPRETA ETIC: EDMUND HUSSERL – BERNHARD WALDENFELS », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOSOFIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Nicu Gavriluţă, Decanul Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Carmen Cozma, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ion Tănăsescu, Institutul de Filosofie şi Psihologie „C.Rădulescu-

Motru” din Bucureşti;

 • Conf.univ.dr. Alexandru Perescu, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Prof.univ.dr. Anton Adămuţ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FILOSOFIE SI STIINTE SOCIAL-POLITICE .

16/12/2011

La data de 16/12/2011, ora 10.30, în Sala de Conferinţe, nr 502, domnul CUCUTEANU G. GABRIEL va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat ‘’SERVICII SECRETE DE MARKETING ON-LINE’’, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul MARKETING .
Comisia de doctorat are următoarea
Preşedinte: Conf.univ.dr. Costel Istrate, Prodecanul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ştefan Prutianu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Nicolae Teodorescu, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Vasile Munteanu, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Adriana Zaiţ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR.

16/12/2011

La data de 16/12/2011, ora 11, în Sala de Conferinţe, nr.402, doamna CONSTANTIN L.GH. LIANA-LAURA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « PIAŢA MONDIALĂ A PETROLULUI ŞI IMPACTUL EI ASUPRA ECONOMIEI ROMÂNEŞTI », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ECONOMIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Carmen Pintilescu, Cancelarul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Victor Ploae, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Elena Nolica Druică, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Viorel Cornescu, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Ion Pohoaţă, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

16.12.2011

La data de 16.12.2011, ora 11.00, în Sala H1, Corp D, doamna POP I. ELENA CĂS. DELEANU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “AŞEZĂRILE ŞI ORGANIZAREA SOCIALĂ ÎN NEOLITICUL ŞI ENEOLITICUL DIN SPAŢIUL EST-CARPATIC AL ROMÂNIEI”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Ion Lucreţiu BÎRLIBA, Cancelarul Facultăţii de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Nicolae URSULESCU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • C.P.I dr. Cornelia-Magda LAZAROVICI, Institutul de Arheologie din Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Attila LASZLO, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Sabin Adrian LUCA, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ISTORIE.

16.12.2011

La data de 16.12.2011, ora 12.00, în Sala II 7, doamna POPESCU A.C. ALEXANDRA – MARCELA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “HICLENIA, FENOMEN POLITICO – SOCIAL, ÎN MOLDOVA MEDIEVALĂ”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Alexandru – Florin PLATON, Decanul Facultăţii de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ştefan GOROVEI, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Andrei PIPPIDI, Universitatea din Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Maria CRĂCIUN, Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Petronel ZAHARIUC, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ISTORIE.

17.12.2011

La data de 17.12.2011, ora 9.00, în Sala de Conferinţe, Nr. 402, domnul CUCIUREANU I. TEODOR FLORIN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “ECONOMIA SUBTERANĂ. STUDIU DE CAZ PE EXEMPLUL ROMÂNIEI”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ECONOMIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Dinu AIRINEI, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ion POHOAŢĂ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Viorel CORNESCU, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Elena DRUICĂ, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Spiridon PRALEA, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

17.12.2011

La data de 17.12.2011, ora 9.00, în Sala II 7, domnul SZTANCSUJ I. SANDOR – JOZSEF va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “ENEOLITICUL ÎN SUD-ESTUL TRANSILVANIEI. CULTURA ARIUŞD”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Alexandru Florin PLATON, Decanul Facultăţii de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Attila LASZLO, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Nicolae URSULESCU, Universitatea „Alexandru Ioan *Cuza” din Iaşi;
 • .P.I dr. Dan MONAH, Institutul de Arheologie din Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Florian DRAŞOVEAN, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ISTORIE.

17/12/2011

La data de 17/12/2011, ora 11, în Sala B 417, doamna TURINICI M. CARMEN ADRIANA CĂS. MAXIM va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « GLOBAL BUSINESS AND MANUFACTURING INTELLIGENCE IN STRATEGIC ENTERPRISE MANAGEMENT», în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul CIBERNETICĂ ŞI STATISTICĂ .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Decanul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Dumitru Oprea, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ştefan Ioan Niţchi, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Nicolae Tomai, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Florin Dumitriu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

17.12.2011

La data de 17.12.2011, ora 11.00, în AMFITEATRUL B 8, doamna HUŢUPAŞU C. MANUELA CĂS. IVAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat RELAŢII PEDO-GEOMORFOLOGICE ÎN BAZINUL REBRICEI, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul GEOGRAFIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Ovidiu Gabriel IANCU, Directorul Şcolii Doctorale a Facultăţii de Geografie şi Geologie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Constantin RUSU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Virgil SURDEANU, Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Gheorghe IANOŞ, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Prof.univ.dr. Ion IONIŢĂ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de GEOGRAFIE-GEOLOGIE.

17.12.2011

La data de 17.12.2011, ora 11.00, în Sala H1, Corp D, doamna RADU M. MIRELA CĂS. VERNESCU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “EPOCA BRONZULUI ÎN PARTEA RĂSĂRITEANĂ A CÂMPIEI ROMÂNE”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Ion Lucreţiu BIRLIBA, Cancelarul Facultăţii de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Nicolae URSULESCU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Attila LASZLO, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • C.P.I dr. Constantin ICONOMU, Institutul de Arheologie, Academia Română, Filiala Iaşi;
 • C.P.I dr. Valeriu SÎRBU, Institutul de Arheologie „Vasile Pîrvan” Bucureşti;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ISTORIE.

17/12/2011

La data de 17/12/2011, ora 11, în Sala de Conferinţe, nr.402, domnul * SARCHIZIAN A. SERGIU* va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « STRUCTURA GUVERNANŢEI CORPORATIVE A FIRMELOR DIN INDUSTRIA ALIMENTARĂ ROMÂNEASCĂ», în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ECONOMIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Ion Pohoaţă, Directorul Şcolii doctorale a Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Victor Ploae, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Elena Nolica Druică, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Viorel Cornescu, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Ion Ignat, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

21/12/2011

La data de 21/12/2011, ora 10, în Sala de Conferinţe, nr. 402, doamna TEODORESCU I. GABRIELA CĂS. ROMAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat «MANAGEMENTUL PERSONALULUI LA NIVELUL COMPANIILOR DE TRANSPORTURI FEROVIARE», în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul MANAGEMENT.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Decanul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Valentin Niţă, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Constantin Roşca, Universitatea din Craiova;
 • Conf.univ.dr. Carmen Băbăiţă, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Prof.univ.dr. Octavian Jaba, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

22/12/2011

La data de 22/12/2011, ora 9, în Sala de Conferinţe, nr. 402, doamna PETRESCU V. CRISTINA-ANTONELA CĂS. SOFRONIA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat «INFORMATIZAREA CONTABILITĂŢII ŞI ANALIZEI FINANCIARE ÎN CADRUL AGENŢILOR ECONOMICI», în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul CONTABILITATE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Decanul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Silvia Petrescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Dumitru Matiş, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Ioan Popa, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Ioan Andone, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR.

22/12/2011

La data de 22/12/2011, ora 11, în Sala de Conferinţe, nr. 402, domnul IONAŞCU D. BOGDAN-ALEXANDRU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat «ANALIZA PERFORMANŢEI ŞI POZIŢIEI FINANCIARE A ÎNTREPRINDERILOR COTATE LA BURSĂ DIN INDUSTRIA FARMACEUTICĂ», în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul CONTABILITATE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf. univ.dr. Costel Istrate, Prodecanul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Silvia Petrescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Dumitru Matiş, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Ioan Popa, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Marilena Mironiuc, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR .