4.03.2011

La data de 04/03/2011, ora 10, în Sala 402, clădirea UAIC din str.Lăpuşneanu, domnul BODEA P. PETRU-CĂTĂLIN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “COMERŢUL EXTERIOR ŞI INTERVENŢIONISMUL STATAL”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul RELAŢII ECONOMICE INTERNAŢIONALE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte Prof.univ.dr. Marin Fotache, Prodecanul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Spiridon Pralea, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Referenţi:

 • Conf.univ.dr. Cristian Păun, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Radu Lupu, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Ion Pohoaţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR.

4.03.2011

La data de 04.03.2011, ora 12,00, în Amfiteatrul „Petru Bogdan”, doamna ANGHEL M. CAMELIA- ELENA CĂS. LUCHIANva susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “ÎNDEPĂRTAREA IONILOR METALICI ŞI A POLIFENOLILOR DIN VINURI PRIN SCHIMB IONIC ŞI ADSORBŢIE PE MATERIALE MICRO- ŞI MEZOPOROASE”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Chimie.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte Conf.univ.dr. Mihail – Lucian Bîrsă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Nicolae Bâlbă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Referenţi

 • Prof.univ.dr. Valeriu Cotea, Universitatea de Stiinte Agronomice si de Medicina Veterinara „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Maria Gonţa, Universitatea de Stat din Chisinau, Republica Moldova;
 • Prof.univ.dr. Aurelia Vasile, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Chimie.

5.03.2011

La data de 05.03.2011, ora 11,00, în Sala H1, domnul TEODOR O. BOGDAN ALEXANDRU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “REVISTA VIAŢA ROMÂNEASCĂ 1906-1946. PREOCUPĂRI SOCIO-POLITICE ŞI CULTURALE”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Istorie.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte Conf.univ.dr. Mihai Cojocariu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ion Agrigoroaiei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Referenţi

 • Prof.univ.dr. Ioan Ciupercă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
 • Conf.univ.dr. Gheorghe Palade, Universitatea de Stat din Chisinau, Republica Moldova;
 • C.P.I dr. Remus Zăstroiu, Institutul de Filologie „Al.Philippide” Iaşi, Filiala Academiei Române;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Istorie.

5.03.2011

La data de 05.03.2011, ora 9,00, în Sala H 1, doamna MOCANU GH. MIHAELA CĂS. TEODOR va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “POLITICA DE CONTROLARE ŞI SUPRIMARE A PRESEI DEMOCRATICE DIN ROMÂNIA ÎN ANII 1945- 1947”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Istorie.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte Conf.univ.dr. Mihai Cojocariu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ion Agrigoroaiei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Referenţi

 • Prof.univ.dr. Mihai Retegan, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Dumitru Şandru, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;
 • C.P.I dr. Cătălin Turliuc, Institutul de Istorie „A.D.Xenopol” Iasi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Istorie.

10.03.2011

La data de 10/03/2011, ora 12, în Sala 3.15, doamna KARALI A. STELLA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat ‘’OPERA LUI DANIEL D. PHILIPPIDE ÎN CONTEXTUL CULTURII ROMÂNE ŞI EUROPENE DIN SEC. AL XIX-LEA’’, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte Prof.univ.dr. Lăcrămioara Petrescu, Prodecanul Facultăţii de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Liviu Leonte, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Dumitru Vitcu, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;
 • C.P.I dr. Stancu Ilin, Institutul de Istorie a Literaturii „G.Călinescu” Bucuresti;
 • Prof.univ.dr. Mihaela Paraschiv, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE.

11.03.2011

La data de 11/03/2011, ora 12, în Sala de Consiliu a Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, domnul LOGHIN T.O. CORNELIU-IULIAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « MEDIEREA DISPUTELOR CA METODĂ DE ASISTARE ÎN CADRUL SISTEMULUI DE JUSTIŢIE RESTAURATIVĂ », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul SOCIOLOGIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte Prof.univ.dr. Gheorghe Poede, Prodecanul Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Vasile Miftode, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Pavel Abraham, Universitatea din Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Mircea Botescu, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Nicu Gavriluţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FILOSOFIE SI STIINTE SOCIAL-POLITICE.

18.03.2011

La data de 18/03/2011, ora 12, la Catedra de Limba germană, doamna MIHĂILEASA I. LAURA-ELENA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « JURNALUL LUI THOMAS MANN. SCRIITURA DIARISTĂ CA MODALITATE DE AFIRMARE A ETICULUI », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte Prof.univ.dr. Ştefan Avădanei, Decanul Facultăţii de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Andrei Hoişie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ioana Crăciun Fischer, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Vasile Voia, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Conf.univ.dr. Grigore Marcu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE.

25.03.2011

La data de 25.03.2011, ora 12, în sala II 5, domnul BOTOŞINEANU D. CĂTĂLIN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “UNIVERSITATEA DIN IAŞI ÎN PRIMUL DECENIU INTERBELIC.PROFESORII ŞI VIAŢA POLITICĂ”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Prof.univ.dr. Alexandru Florin Platon, Decanul Facultăţii de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ghorghe Iacob, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ion Agrigoroaiei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Vasile Puşcaş, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Gh. Palade, Universitatea de Stat din Chisinau, Republica Moldova;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ISTORIE.

30.03.2011

La data de 30/03/2011, ora 12.00, în Sala de Consiliu a Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, domnulSOROCEANU V. MIRCEA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « TEHNICI DE CONSTATARE, AŞEZARE ŞI CONTROL ASUPRA IMPOZITELOR DIRECTE ŞI EFECTELE LOR ASUPRA ACTIVITĂŢII ECONOMICO-FINANCIARE A ÎNTREPRINDERII », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FINANŢE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Decanul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Gheorghe Voinea, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ioan Nistor, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Cristina Ciumaşu, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Gheorghe Filip, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR.

30.03.2011

La data de 30/03/2011, ora 14.00, în Sala de Consiliu a Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, domnul TAŞCĂ GH. RADU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « FINANŢAREA CONSTRUCŢIILOR DE LOCUINŢE ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII ECONOMIEI DE PIAŢĂ ÎN ROMÂNIA», în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FINANŢE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Decanul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Gheorghe Filip, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ioan Nistor, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Cristina Ciumaşu, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Gheorghe Voinea, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR.