06.12.2012

La data de 06.12.2012, ora 10, în Sala D206, doamna IONESCU V. CORINA (CĂS. GHEORGHIU) va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “FUNDAMENTE TEORETICE ŞI DEMERSURI APLICATIVE ALE REFORMEI CURRICULUMUI ÎN CONTEXT EUROPEAN”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Mariana Momanu, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Carmen Mihaela Creţu, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Vasile Chiş, Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Gabriel Albu, Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti;
 • Conf.univ.dr. Liliana Stan, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI .

06.12.2012

La data de 06.12.2012, ora 10, în Sala de Consiliu a facultăţii, doamna CIOBANU G. VALERICA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat DIMENSIUNI SOCIALE ŞI CULTURALE ALE ARHIEPISCOPIEI IAŞILOR, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul SOCIOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. George Poede, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Nicu Gavriluţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ilie Bădescu, Universitatea din Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Ion Cordoneanu, Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi;
 • Conf.univ.dr. Dumitru Stan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE .

06.12.2012

La data de 06.12.2012, ora 12, în Sala de Consiliu a facultăţii, doamna RUSU I. DANIELA CĂS. MOCĂNAŞU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat MENTALITĂŢI ŞI SCHIMBĂRI SOCIALE ÎN COMUNITĂŢILE MULTIETNICE DIN POSTCOMUNISMUL ROMÂNESC, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul SOCIOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. George Poede, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Nicu Gavriluţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ion Cuceu, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Conf.univ.dr. Ivan Ivlampie, Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi;
 • Prof.univ.dr. Ion Ionescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE .

07.12.2012

La data de 07.12.2012, ora 9, în Sala de Conferinte nr.402, domnul MONORANU P. ADRIAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat STRATEGII DE IMPLEMENTARE A MANAGEMENTULUI RELAŢIILOR CU CLIENŢII ÎN FIRMELE DIN ROMÂNIA, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul MANAGEMENT.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Adriana Prodan, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Panaite Nica, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Răzvan Zaharia, Academia de Studii Economice din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Costache Rusu, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Constantin Sasu, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

07.12.2012

La data de 07.12.2012, ora 10, în Sala III.9, doamna IOVU H. LUIZA-CRISTINA CĂS GAVRILESCU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat FALIMENTUL ÎN RELAŢIILE COMERCIALE INTERNAŢIONALE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul DREPT .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Tudorel Toader, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ioan Macovei, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Augustin Fuerea, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Elena Iftimie, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava;
 • Prof.univ.dr. Valeriu Ciucă, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de DREPT .

07.12.2012

La data de 07.12.2012, ora 10.00, în SALA C 308, domnul GAVRILUŢ A. DRAGOŞ TEODOR va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat META-HEURISTICS FOR ANTI-MALWARE SYSTEMS, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul INFORMATICA.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Lect.univ.dr. Adrian IFTENE, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Henri LUCHIAN, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Victor Valeriu PATRICIU, Academia Militară, Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Florian Mircea BOIAN, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Conf.univ.dr. Sabin BURAGA, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de INFORMATICA.

07.12.2012

La data de 07.12.2012, ora 12, în Sala de Consiliu a facultăţii, doamna STRATULAT N. CRISTINA IONELA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat CONTRIBUŢII LA O SEMIOTICĂ A LIMBAJULUI PLASTIC: CONSTANTIN BRÂNCUŞI, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOSOFIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Nicu Gavriluţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Traian Dinorel Stănciulescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Lucaci Florea, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad;
 • Prof.univ.dr. Jeno Bartos, Universitatea de Arte „George Enescu” Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Petru Bejan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE .

07.12.2012

La data de 07.12.2012, ora 12, în Sala III.9, domnul ŢIŢ S. NICOLAE-HORIA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctoratINCIDENŢA TRATATULUI DE LA MARRAKESH ASUPRA RELAŢIILOR COMERCIALE INTERNAŢIONALE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul DREPT .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Tudorel Toader, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ioan Macovei, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Augustin Fuerea, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Elena Iftimie, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava;
 • Prof.univ.dr. Gheorghe Durac, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de DREPT.

08.12.2012

La data de 08.12.2012, ora 9, în Sala de Conferinţe, nr. 402, domnul PÂRVAN V. DOINA CĂS. STUPARIU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat FRANCIZA – O ABORDARE DIN PERSPECTIVA ECONOMIEI INSTITUŢIONALE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ECONOMIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ion Pohoaţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Viorel Cornescu, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Elena Druică, Universitatea din Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Livia Baciu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

08.12.2012

La data de 08.12.2012, ora 11, în Sala de Conferinte nr. 402, doamna POPA I. DANIELA-IULIANA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat ANALIZA – DIAGNOSTIC A SITUAŢIEI FINANCIAR-PATRIMONIALE A UNITĂŢILOR SILVICE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul CONTABILITATE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Silvia Petrescu, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Vasile Robu, Academia de Studii Economice din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Ion Anghel, Academia de Studii Economice din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Emil Horomnea, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

08.12.2012

La data de 08.12.2012, ora 12, în Sala „G.Ivănescu”, doamna VĂIPAN G. ANA CĂS. BOBU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat RECEPTAREA SCRIERILOR SFÂNTULUI IOAN GURĂ-DE-AUR ÎN CULTURA ROMÂNEASCĂ. STUDIU FILOLOGIC, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Magda Jeanrenaud, Prodecanul Facultății de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Eugen Munteanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Mihai Moraru, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Mihai Alin Gherman, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia;
 • Conf.univ.dr. Ana Maria Minuţ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE .

12.12.2012

La data de 12.12.2012, ora 10, în Sala de Consiliu a Facultăţii de Filosofie si Stiinte Social-Politice, domnul IFTIMOAEI I. CIPRIAN-CONSTANTIN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat ROLUL ELITELOR POLITICE ÎN CONSOLIDAREA DEMOCRAŢIEI, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ŞTIINŢE POLITICE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Nicu Gavriluţă, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Anton Carpinschi, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Dan Dungaciu, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Liviu Petru Zăpârţan, Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. George Poede, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE .

14.12.2012

La data de 14.12.2012, ora 10, în Sala B 417, doamna MUŢ N. MIHAELA CĂS. IFRIM va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat IMPACTUL DUALISMULUI CICLIC ASUPRA ECONOMIEI MONDIALE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ECONOMIE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Adriana Prodan, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ion Ignat, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Constantin Munteanu-Gurgu, Academia de Studii Economice din Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Cristian Păun, Academia de Studii Economice din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Vasile Işan, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

14.12.2012

La data de 14.12.2012, ora 12, în Sala D206, doamna GHEORGHIU C. ALEXANDRA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “COMPORTAMENTELE RISCANTE LA VOLAN ÎN CAZUL TINERILOR ŞOFERI – ROLUL MECANISMELOR DE INFLUENŢĂ SOCIALĂ A GRUPULUI”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul PSIHOLOGIE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Dafinoiu Ion, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific:

 • Prof.univ.dr. Constantin Ticu, Universitatea „Alexandru Ioan *Cuza” din Iaşi ;
 • Conf.univ.dr. Felonneau Marie Line, Université de Bordeaux 2 Victor Segalen ;

Referenţi:

 • C.P.I dr. Delhomme Patricia, Institutul Francez de Ştiinţe şi Tehnologii de Transport;
 • Prof.univ.dr. Hohn Mihai, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Prof.univ.dr. Havârneanu Eugen Corneliu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de PSIHOLOGIE SI STIINTE ALE EDUCATIEI .

15.12.2012

La data de 15.12.2012, ora 9, în Sala B8, doamna ŢICALO NICOLETA DELIA (CĂS. VIERU) va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “CLIMA, POLUAREA AERULUI ŞI INFLUENŢA FACTORILOR CLIMATICI ÎN PROCESELE DE POLUARE A ATMOSFEREI MUNICIPIULUI BOTOŞANI”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul GEOGRAFIE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Adrian Grozavu, , Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Liviu Apostol, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Nicoleta Ionac, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Petrea Dănuţ, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr.em. Elena Erhan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de GEOGRAFIE- GEOLOGIE .

15.12.2012

La data de 15.12.2012, ora 10.00, în SALA II 7, domnul DIJMĂRESCU N. DANIEL va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat FUNDAMENTE TEOLOGICE ALE AUTOCRAŢIEI ÎN TRADIŢIA ORTODOXĂ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Petronel ZAHARIUC, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ştefan GOROVEI, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ivan BILIARSKY, Universitatea din Varna, Bulgaria;
 • Prof.univ.dr. Constantin COMAN, Universitatea din Bucureşti;
 • C.P.I dr. Radu PĂUN, CNRS, Franţa;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ISTORIE.

15.12.2012

La data de 15.12.2012, ora 10.00, în Sala 339, doamna LĂBUŞCĂ V. ANA VALENCIA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat CERCETĂRI ASUPRA BIOLOGIEI CIUPERCII POLYSTIGMA RUBRUM (PERS.) D.C. (PĂTAREA ROŞIE A FRUNZELOR) PARAZITĂ PE DIFERITE SOIURI DE PRUN CULTIVATE ÎN ZONA MOLDOVEI, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul BIOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Mircea Nicuşor NICOARĂ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: C.P.I dr. Alexandru MANOLIU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Mihail DRĂGAN-BULARDA, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Eugen ULEA, Universitatea de Stiinte Agronomice si de Medicina Veterinara „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Cătălin TĂNASE, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de BIOLOGIE.

15.12.2012

La data de 15.12.2012, ora 10.00, în SALA B 8, doamna BALAN M. CRISTINA GIANINA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat BAZINUL RÂULUI JIJIOARA. STUDIU GEOMORFOLOGIC, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul GEOGRAFIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Adrian GROZAVU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.ing. Ion IONIŢĂ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Emil VESPREMEANU, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Ioan Aurel IRIMUŞ, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Eugen RUSU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de GEOGRAFIE-GEOLOGIE.

15.12.2012

La data de 15.12.2012, ora 11, în Sala Ferdinand, domnul PRISACARU V. DAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “APĂRAREA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI ŞI FRONTUL SECRET ÎN ANII 1938-1940”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Lucreţiu- Ion Bîrliba, Prodecanul Facultăţii de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ion Agrigoroaiei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ; Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Emilian Bold, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • C.P.I dr. Petre Otu, Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară, Bucureşti;
 • C.P.I dr. Cătălin Turliuc, Institutul de Istorie „A.D.Xenopol” Iasi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ISTORIE .

15.12.2012

La data de 15.12.2012, ora 12, în Sala 339, doamna AXINTE M. LOREDANA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat “ASPECTE PRIVIND CONSERVAREA UNOR BISERICI DIN LEMN DIN JUDEŢUL SUCEAVA ÎMPOTRIVA ATACULUI INSECTELOR DĂUNĂTOARE”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul BIOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Mircea-Nicuşor Nicoară, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Gheorghe Mustaţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ionel Andriescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Teodosie Perju, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi de Medicină Veterinară din Cluj – Napoca;
 • Prof.univ.dr. Florea Oprea, Universitatea din Bucureşti;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de BIOLOGIE .

15.12.2012

La data de 15.12.2012, ora 14, în Sala de Consiliu a facultatii, domnul ŢARANU OLESEA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat MEDIEREA INTERNAŢIONALĂ ŞI EFICACITATEA MIJLOACELOR PAŞNICE DE SOLUŢIONARE A CONFLICTELOR, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul STIINTE POLITICE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Nicu Gavriluţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. George Poede, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Iordan Gheorghe Bărbulescu, Şcoala Naţională de Ştiinţe Politice şi Administrative Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Cătălin Baba, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Anton Carpinschi, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE .

15.12.2012

La data de 15.12.2012, ora 12, în Sala de Consiliu a facultăţii, doamna OLARU C. CARMEN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat AUDIOVIZUALUL CA POLITICĂ PUBLICĂ. TVR IAŞI ÎN CONTEXT NAŢIONAL ŞI EUROPEAN, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul STIINTE POLITICE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Nicu Gavriluţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. George Poede, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Zoltan Rostaş, Universitatea din Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Dumitru Borţun, Şcoala Naţională de Ştiinţe Politice şi Administrative *Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Virgil Stoica, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE .

16.12.2012

La data de 16.12.2012, ora 10.00, în Sala II 7, domnul LAZĂR M. COSTEL – CRISTIAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat BISERICA ORTODOXĂ DIN ESTUL TRANSILVANIEI DUPĂ AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. PETRONEL ZAHARIUC, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. ION AGRIGOROAIEI, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. ALEXANDRU MORARU, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. IOAN OPRIŞ, Universitatea „Valahia” Târgovişte;
 • Prof.univ.dr. MIHAI IACOBESCU, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ISTORIE.

17.12.2012

La data de 17.12.2012, ora 10.00, în SALA PROFESORI, domnul PELIN G. CEZAR va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat PREOCUPĂRI LITURGICE ÎN OPERA ŞI ACTIVITATEA PATRIARHILOR BISERICII ORTODOXE ROMÂNE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul TEOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr.pr. Petre SEMEN, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.pr. Viorel SAVA, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr.pr. Nicolae NECULA, Universitatea din Bucureşti;
 • Conf.univ.dr.pr. Marian VÂLCIU, Universitatea „Valahia” Târgovişte;
 • Conf.univ.dr.pr. Ioan MOLDOVEANU, Universitatea din Bucureşti;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de TEOLOGIE.

17.12.2012

La data de 17.12.2012, ora 11, în Sala 1.2, doamna KELEMEN B. IMOLA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat *“ROLUL ANIMALELOR ÎN VIAŢA POPULAŢIILOR DE LA SFÂRŞITUL EPOCII BRONZULUI ŞI ÎNCEPUTUL EPOCII FIERULUI ÎN TRANSILVANIA”, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Petronel Zahariuc, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific:

 • Prof.univ.dr. Attila Laszlo, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” *din Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Lucreţiu-Ion Bîrliba, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Gheorghe Lazarovici, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu;
 • C.P.I dr. Cristian Schuster, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române;
 • Conf.univ.dr. Luminiţa Bejenaru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ISTORIE .

17.12.2012

La data de 17.12.2012, ora 12.00, în SALA PROFESORI, domnul PÎJÎN C. MARIUS va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat SLUJBA SFINŢIRII LOCAŞULUI DE CULT ÎN RITURILE LITURGICE ACTUALE: STUDIU ISTORICO-LITURGIC ŞI EXEGETIC, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul TEOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr.pr. Petre SEMEN, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.pr. Sava VIOREL, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr.pr. Nicolae NECULA, Universitatea din Bucureşti;
 • Conf.univ.dr.pr. Marian VÂLCIU, Universitatea „Valahia” Târgovişte;
 • Conf.univ.dr. Carmen Maria BOLOCAN, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de TEOLOGIE.

20.12.2012

La data de 20.12.2012, ora 9, în Sala de Conferinţe, nr.402, doamna GEORGESCU N.D. LUCIANA CĂS. SPINEANU-GEORGESCU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat ANALIZA – DIAGNOSTIC A FLUXURILOR FINANCIARE ALE ÎNTREPRINDERII, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul CONTABILITATE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Silvia Petrescu, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ioan Popa, Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Gheorghe Fătăcean, Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Marilena Mironiuc, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR.

20.12.2012

La data de 20.12.2012, ora 11, în Sala de Conferinţe, nr.402, doamna MUNTEANU C. LIGIA-ANDREEA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat INSTITUŢIA PIEŢEI LIBERE ÎN DINAMICA DEZVOLTĂRII ECONOMICE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ECONOMIE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ion Ignat, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Conf.univ.dr. Cosmin Marinescu, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Mihai Irimia, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Ion Pohoaţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR.

20.12.2012

La data de 20.12.2012, ora 12.00, în SALA B 8, doamna VÂNĂ G. MIRONA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctoratGEN, SPAŢIU ŞI TERITORIALITATE ÎN MUNICIPIUL IAŞI, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul GEOGRAFIE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Gabi DROCHIOIU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Octavian GROZA, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ionel MUNTELE, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Enico VINCZE, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Conf.univ.dr. Sorina VOICULESCU, Universitatea de Vest din Timişoara;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de GEOGRAFIE-GEOLOGIE.

20.12.2012

La data de 20.12.2012, ora 14.00, în SALA B 8, domnul PAPAGHIUC V. VASILE va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat ORGANIZAREA SPAŢIALĂ A SISTEMULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR LA NIVELUL MUNICIPIULUI IAŞI, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul GEOGRAFIE
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Gabi DROCHIOIU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Octavian GROZA, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Corneliu IAŢU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Violette REY, Ecole Normale Supérieure de Lyon;
 • Conf.univ.dr. Sorina VOICULESCU, Universitatea de Vest din Timişoara;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de GEOGRAFIE-GEOLOGIE.

20.12.2012

La data de 20.12.2012, ora 11.00, în HOLUL HURMUZESCU-PROCOPIU, domnul DOBROTĂ I. COSTIN IONUŢ va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat CONTRIBUŢII LA STUDIUL INTERACŢIUNILOR ÎN SISTEME MAGNETICE NANOSTRUCTURATE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FIZICA.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Diana MARDARE, Directorul Şcolii Doctorale, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Alexandru STANCU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Maria NEAGU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Horia GAVRILĂ, Universitatea Politehnică Bucureşti;
 • C.P.I dr. Raimond GRIMBERG, Institutul National de Cercetare – Dezvoltare Fizică Tehnică Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FIZICA.

20.12.2012

La data de 20.12.2012, ora 12.00, în Amfiteatrul „P. Bogdan”, doamna DUMITRAŞ C. CRISTINA – AMALIA CĂS. HUŢANUva susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat POLUANŢI MAJORI AI MEDIULUI: DINITROFENOLI ŞI DINITROFENIL ETERI, SINTEZĂ, CARACTERIZARE CHIMICĂ ŞI ACTIVITATE BIOLOGICĂ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul CHIMIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Aurel Pui, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Gabi Drochioiu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ştefana Jurcoane, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Corneliu Oniscu, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Raluca Mocanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de CHIMIE.

21.12.2012

La data de 21.12.2012, ora 9.00, în SALA B 8, domnul BOTEZATU D. ADRIAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat RELEVANŢA GEOSTRATEGICĂ A RAPORTURILOR BILATERALE RUSO-CHINEZE ÎNTR-O LUME MULTIPOLARĂ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul GEOGRAFIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Adrian GROZAVU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ionel MUNTELE, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Nicolae POPA, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Prof.univ.dr. Vasile EFROS, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;
 • Prof.univ.dr. Octavian GROZA, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de GEOGRAFIE-GEOLOGIE.

21.12.2012

La data de 21.12.2012, ora 9.00, în SALA B 8, domnul CAMARĂ P. GABRIEL va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat ORAŞELE INTERSTIŢIALE DIN ROMÂNIA, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul GEOGRAFIE
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. ADRIAN GROZAVU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific:

 • Prof.univ.dr. OCTAVIAN GROZA, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
 • Prof.univ.dr. LYDIA COUDROY DE LILLE, Université Lumičre Lyon 2 ;

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. JEAN-CHARLES EDOUARD, Universitatea Montpellier „Paul Valery”, *Franţa;
 • Prof.univ.dr. NICOLAE POPA, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Prof.univ.dr. VIOLETTE REY, Ecole Normale Supérieure de Lyon;
 • Prof.univ.dr. ALEXANDRU UNGUREANU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de GEOGRAFIE-GEOLOGIE.

21.12.2012

La data de 21.12.2012, ora 10, în Sala III.9, domnul DUNEA G. MIHAI va susţine, în şedinţă publică, teza de doctoratCAUZELE SPECIALE DE NEPEDEPSIRE ŞI CAUZELE SPECIALE DE REDUCERE A PEDEPSEI, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul DREPT.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Ioan Macovei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Tudorel Toader, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Constantin Mitrache, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Cristina Rotaru, Universitatea din Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Tudor Plăeşu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de DREPT.