08.11.2012

La data de 08.11.2012, ora 11, în Sala de Conferinte nr. 402, doamna CIOBANU N. ELENA CĂS. SIRETEANU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI ŞI ACTUALITATEA MONETARĂ EUROPEANĂ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FINANŢE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Vasile Cocriş, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Nicolae Dănilă, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Ioan Trenca, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Ovidiu Stoica, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

10.11.2012

La data de 10.11.2012, ora 12, în Seminar „G.Ivănescu”, doamna SOARE V. NATALIA-ALINA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat ASPECTE ALE IRONIEI ÎN DISCURSUL PUBLICISTIC ROMÂNESC ACTUAL, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Lăcrămioara Petrescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Luminiţa Cărăuşu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Rodica Nagy, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;
 • Prof.univ.dr. Rodica Zafiu, Universitatea din Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Dan Stoica, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE.

12.11.2012

La data de 12.11.2012, ora 12.00, în Sala Profesori, domnul RUSU C. CONSTANTIN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat NEOGNOSTICISMUL CONTEMPORAN ŞI IMPACTUL ASUPRA MISIUNII BISERICII, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul TEOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr.pr. Ion VICOVAN, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.pr. Gheorghe PETRARU, Universitatea „Alexandru Ioan *Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Nicu GAVRILUŢĂ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Alexandru SURDU, Academia Română Bucureşti;
 • Prof.univ.dr.pr. Vasile NECHITA, Universitatea „Ovidius” Constanţa;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de TEOLOGIE.

15.11.2012

La data de 15.11.2012, ora 10, în Sala III.15, doamna IONESCU C. BRÎNDUŞA-PETRONELA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat POÉTIQUE DE LA NOUVELLE CHEZ S.CORINNA BILLE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE . Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Lăcrămioara Petrescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Marina Mureşanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;

 • Referenţi:
 • Prof.univ.dr. Yvonne Goga, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Brânduşa Elena Steiciuc, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;
 • Prof.univ.dr. Simona Modreanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

 

17.11.2012

La data de 17.11.2012, ora 12, în Sala „Al.Dima”, doamna CAZAN M. CĂTĂLINA-DUMITRINA CĂS. FEDELEŞ va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat PARTICULARITĂŢI RETORICO-PRAGMATICE ALE TEXTELOR DE PREDICI CONTEMPORANE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Antonio Patraş, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Luminiţa Cărăuşu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ion Horia Bîrleanu, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;
 • Conf.univ.dr. Daiana Cuibus, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Conf.univ.dr. Ana Maria Mihuţ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE .

26.11.2012

La data de 26.11.2012, ora 10, în Sala de Conferinţe, nr. 402, doamna MANEA G. IOANA LIVIA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat EVALUAREA ACTIVITĂŢII ÎN SOCIETĂŢILE DE CONSTRUCŢII – ASPECTE CONTABILE ŞI FINANCIARE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul CONTABILITATE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Neculai Tabără, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ion Pereş, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Prof.univ.dr. Dumitru Cotleţ, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Prof.univ.dr. Emilian Dumitrean, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

26.11.2012

La data de 26.11.2012, ora 10, în Sala sem. „G.Ivănescu”, doamna MÎNZAT D. MONICA CARMEN CĂS. ZAHARIA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat POETICA ŞI STILISTICA PROZEI LUI ANTON HOLBAN, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Magda Jeanrenaud, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Lăcrămioara Petrescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Mihai Zamfir, Universitatea din Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Pompiliu Crăciunescu, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Conf.univ.dr. Antonio Patraş, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE.

26.11.2009

La data de 26.11.2009, ora 11:00, în Sala Profesori, drd. CERLAT V. SILVIA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctoratISTORIA COMUNITĂŢII EVREIEŞTI DIN REPUBLICA MOLDOVA DE LA ÎNCEPUTURI PÂNĂ ÎN ANUL 2000, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul TEOLOGIE.

Comisia de doctorat are următoarea componenţă:

Preşedinte: Prof.univ.dr.pr. IOAN CRISTINEL TEŞU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.pr. PETRE SEMEN, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Referenţi:

 • Prof.univ.dr.pr. IOAN CHIRILĂ, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca
 • Conf.univ.dr.pr. TEODOR BABA, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad
 • Prof.univ.dr. ION VICOVAN, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de Teologie Ortodoxă.

 

26.11.2012

La data de 26.11.2012, ora 13.00, în Sala Profesori, domnul PRILIPCEANU M. CRISTIAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat TEOLOGIA NUMELOR DIVINE DIN VECHIUL TESTAMENT, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul TEOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr.pr. Ion VICOVAN, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.pr. Petre SEMEN, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr.pr. Ioan CHIRILĂ, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Mihai-Valentin VLADIMIRESCU, Universitatea din Craiova;
 • Conf.univ.dr.pr. Constantin PREDA, Universitatea din Bucureşti;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de TEOLOGIE.

27.11.2012

La data de 27.11.2012, ora 10, în Catedra de Limbă română, doamna DRĂGUŞANU C. ELENA BRÎNDUŞA CĂS. NICOLAESCU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat IMAGINEA CONDIŢIEI UMANE ÎN OPERA DE FICŢIUNE A PROZATORULUI NORMAN MANEA, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Codrin Liviu Cuţitaru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Lăcrămioara Petrescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ion Bogdan Lefter, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Vasile Spiridon, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău;
 • Prof.univ.dr. Constantin Pricop, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE.

27.11.2012

La data de 27.11.2012, ora 10.00, în Sala Profesori, doamna MALAIA SPERANŢA GIULIA CĂS. HEREA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat FENOMENUL SUICIDAR ÎN CONTEXT CREŞTIN MISIONAR ŞI PSIHIATRIC, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul TEOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr.pr. PETRE SEMEN, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.pr. GHEORGHE PETRARU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi; Referenţi:

 • Prof.univ.dr.pr. IOAN CRISTINEL TEŞU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • Prof.univ.dr.pr. MIHAI HIMCINSCHI, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia;
 • Conf.univ.dr. CRISTINEL ŞTEFĂNESCU, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de TEOLOGIE.

27.11.2012

La data de 27.11.2012, ora 12, în Catedra de Limba română, doamna GRIGORE M. MIHAELA NICOLETA CĂS. BURLACUva susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat MONICA LOVINESCU, VOCEA EXILULUI ROMÂNESC, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Antonio Patraş, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Lăcrămioara Petrescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • C.P.I dr. Rodica Marian, Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu” Filiala *Cluj-Napoca a Academiei Române;
 • Conf.univ.dr. Pompiliu Crăciunescu, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Prof.univ.dr. Constantin Pricop, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITER.

29.11.2012

La data de 29.11.2012, ora 10.00, în SALA PROFESORI, domnul DUMA I. IONUŢ va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat TOLERANŢĂ ŞI INTOLERANŢĂ ÎN ISLAM, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul TEOLOGIE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr.pr. Petre SEMEN, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.pr. Nicolae ACHIMESCU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr.pr. Ştefan RESCEANU, Universitatea din Craiova;
 • Prof.univ.dr.pr. Emil JURCAN, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia;
 • Prof.univ.dr.pr. Ioan STANCU, Universitatea din Pitesti;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de TEOLOGIE.

29.11.2012

La data de 29.11.2012, ora 12.00, în SALA PROFESORI, domnul DURA G. IOAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat NON-DUALISMUL VEDANTIN. METAFIZICĂ ŞI MISTICĂ ÎN GÂNDIREA LUI SANKARA, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul TEOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr.pr. Petre SEMEN, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.pr. Nicolae ACHIMESCU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr.pr. Ştefan RESCEANU, Universitatea din Craiova;
 • Prof.univ.dr.pr. Emil JURCAN, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia;
 • Prof.univ.dr.em. Mihai-Dan CHIŢOIU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de TEOLOGIE.