02.12.2013

La data de 02.12.2013, ora 9, în Sala R 402, domnul MUNTEANU G. PETRICĂ va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat CONTABILITATEA CREATIVĂ ÎN ECONOMIA ROMÂNEASCĂ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul CONTABILITATE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Adriana Prodan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Neculai Tabără, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ion Pereş, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Prof.univ.dr. Dumitru Cotleţ, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Prof.univ.dr. Iuliana Georgescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR.

 

02.12.2013

La data de 02.12.2013, ora 11, în Sala R 402, doamna PLEŞCO N. OLGA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctoratSITUAŢIILE FINANCIARE ALE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE. ANALIZĂ ŞI DECIZII, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul CONTABILITATE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Neculai Tabără, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Mihai Ristea, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Sorin Briciu, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia;
 • Prof.univ.dr. Emil Horomnea, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

 

02.12.2013

La data de 02.12.2013, ora 13, în Sala R 402, doamna DASCĂLU G. ELENA LIDIA CĂS. ALEXA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat MARKETINGUL URBAN ŞI IMPLICAŢIILE ACESTUIA ASUPRA COMPETITIVITĂŢII CENTRELOR URBANE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul MARKETING .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ştefan Prutianu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ioan Plăiaş, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Ciprian Marcel Pop, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Adriana Zaiţ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

 

03.12.2013

La data de 03.12.2013, ora 12, în Sala Profesori, doamna NEAGU V. ANDREEA RALUCA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat RELIGIOZITATE ŞI PSEUDORELIGIOZITATE ÎN LUMEA TINERILOR DE ASTĂZI, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul TEOLOGIE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr.pr. Petre Semen, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.pr. Gheorghe Petraru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr.pr. Gheorghe Istodor, Universitatea „Ovidius” Constanţa;
 • Prof.univ.dr.pr. Valer Bel, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Mihaela Maria Roco, Universitatea din Bucureşti;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de TEOLOGIE.

 

04.12.2013

La data de 04.12.2013, ora 13, în Sala D 206, domnul OPARIUC-DAN O. CRISTIAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat MODEL DE RĂSPUNS LA ITEM ÎN EVALUAREA PSIHOLOGICĂ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul PSIHOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Ion Dafinoiu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ticu Constantin, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Alin Florin Sava, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Conf.univ.dr. Iliescu Dragoş, Şcoala Naţională de Ştiinţe Politice şi Administrative Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Eugen Corneliu Havârneanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de PSIHOLOGIE SI STIINTE ALE EDUCATIEI.

 

05.12.2013

La data de 05.12.2013, ora 10.00, în Sala D 206, doamna MAZILU S. LAURA SIMONA CĂS. NEGOIŢĂ va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat PREDICŢIA RECOMPENSELOR ŞI SANCŢIUNILOR LA POLIŢIŞTII DE FRONTIERĂ OPERATIVI, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul PSIHOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Maria Nicoleta Turliuc, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ticu Constantin, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Conf.univ.dr. Eugen Avram, Universitatea din Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Zeno Romeo Creţu, Universitatea din Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Dorin Nastas, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de PSIHOLOGIE SI STIINTE ALE EDUCATIEI.

 

06.12.2013

La data de 06.12.2013, ora 9.00, în Sala B 8, doamna ROMANESCU GH. ANA MARIA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat STUDIU HIDROLOGIC AL PRUTULUI MIJLOCIU ÎNTRE OROFTIANA ŞI STÂNCA AVAL. LACUL STÂNCA-COSTEŞTI ŞI ROLUL SĂU ÎN REGIMUL HIDROLOGIC ŞI AL ALTOR COMPONENTE ALE MEDIULUI, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul GEOGRAFIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Adrian Grozavu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Liviu Apostol, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ionel Haidu, Universite de Lorraine, Metz, Franta;
 • Prof.univ.dr. Victor Sorocovschi, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Eugen Rusu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de GEOGRAFIE-GEOLOGIE.

06.12.2013

La data de 06.12.2013, ora 10, în Sala „Al.Dima”, doamna ŞERBU O. LAVINIA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat L’IMAGE DE L’ORIENT DANS L’OEUVRE DE LA PRINCESSE BIBESCO, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Lăcrămioara Petrescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducători ştiinţifici:

 • Prof.univ.dr. Marina Mureşanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
 • Prof.univ.dr. Claude Perez, Universitatea Aix Marseille, Franta ;

Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Brînduşa Steiciuc, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;
 • Prof.univ.dr. Dolores Toma, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Jean Raymond Fanlo, Universitatea Aix Marseille, Franta;
 • Prof.univ.dr. Claude Debon, Universitatea Paris III, Franta;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE.

 

06.12.2013

La data de 06.12.2013, ora 10, în Sala R 402, domnul JEFLEA A.M.A. FLORIN-VICTOR va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat CONTRIBUŢII LA PERFECŢIONAREA SISTEMELOR INFORMATICE BANCARE PENTRU MANAGEMENTUL RELAŢIILOR CU CLIENŢII, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul INFORMATICĂ ECONOMICĂ.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Mircea Georgescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ion Smeureanu, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Marian Dârdală, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Alexandru Ţugui, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

 

06.12.2013

La data de 06.12.2013, ora 11.00, în Sala B 8, domnul NICU V. IONUŢ CRISTI va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat ANALIZA RISCURILOR HIDROGEOMORFOLOGICE CARE AFECTEAZĂ SITURILE ARHEOLOGICE ENEOLITICE DIN BAZINUL HIDROGRAFIC VALEA OII. STUDII DE CAZ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul GEOGRAFIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Adrian Grozavu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Gheorghe Romanescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • C.P.I dr. Petre Gâştescu, Institutul de Geografie, Academia Română, Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Victor Sorocovschi, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Octavian Bounegru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de GEOGRAFIE-GEOLOGIE.

 

07.12.2013

La data de 07.12.2013, ora 9, în Sala B 629, domnul CREANGĂ N. LUCIAN ŞTEFAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat DE LA ORAŞUL INDUSTRIAL LA ORAŞUL POSTINDUSTRIAL. STUDIUL DE CAZ AL MUNICIPIULUI BRAŞOV, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul GEOGRAFIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Ionel Muntele, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Octavian Groza, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Violette Rey, Ecole Normale Supérieure Lettres et Sciences Humanistes, Lyon, Franţa;
 • Conf.univ.dr. Sorina Voiculescu, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Prof.univ.dr. Alexandru Ungureanu, m.c. al Academiei Române, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii deGEOGRAFIE-GEOLOGIE

 

07.12.2013

La data de 07.12.2013, ora 9.00, în Sala B 8, domnul MIERLĂ D. MARIAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctoratEVALUAREA RISCULUI HIDROLOGIC ÎN DELTA FLUVIATILĂ A DUNĂRII, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul GEOGRAFIE.
Comisia de doctorat are următoarea
Preşedinte: Prof.univ.dr. Adrian Grozavu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Gheorghe Romanescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • C.P.I dr. Petre Gâştescu, Institutul de Geografie, Academia Română, Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Victor Sorocovschi, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Florin Stătescu, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de GEOGRAFIE-GEOLOGIE.

07.12.2013

La data de 07.12.2013, ora 10, în Sala III.9, domnul ŞPAIUC D. GHEORGHE va susţine, în şedinţă publică, teza de doctoratPROTECŢIA PENALĂ A AUTORITĂŢII, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul DREPT.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Ioan Macovei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Tudorel Toader, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Viorel Paşca, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Prof.univ.dr. Vasile Păvăleanu, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;
 • Conf.univ.dr. Tudor Plăeşu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de DREPT .

 

07.12.2013

La data de 07.12.2013, ora 11.00, în Sala B 8, domnul PURICE Ş. FLORIN CĂTĂLIN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat RISCUL ASOCIAT ACTIVITĂŢILOR UMANE ŞI STAREA MEDIULUI GEOGRAFIC ÎN PARCUL NAŢIONAL MUNŢII MĂCINULUI, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul GEOGRAFIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Adrian Grozavu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Gheorghe Romanescu, Universitatea „Alexandru Ioan *Cuza” din Iaşi;
Referenţi

 • Prof.univ.dr. Victor Sorocovschi, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • C.P.I dr. Petre Gâştescu, Institutul de Geografie, Academia Română, Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Mihai Brânzilă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de GEOGRAFIE-GEOLOGIE.

07.12.2013

La data de 07.12.2013, ora 12, în Sala III.9, domnul JELEA L. DINU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctoratPREVENIREA ŞI COMBATEREA DISCRIMINĂRII PRIN NORMELE DREPTULUI PENAL, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul DREPT.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Ioan Macovei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Tudorel Toader, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Viorel Paşca, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Prof.univ.dr. Vasile Păvăleanu, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;
 • Conf.univ.dr. Tudor Plăeşu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de DREPT.

 

12.12.2013

La data de 12.12.2013, ora 8, în Sala B 629, doamna TOFAN A. ELENA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctoratDISTRIBUŢIA GEOCHIMICĂ ŞI SURSA METALELOR GRELE ÎN SOLURILE URBANE DIN ORAŞUL CHIŞINĂU (REPUBLICA MOLDOVA), în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul GEOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea
Preşedinte: Prof.univ.dr. Corneliu Iaţu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ovidiu Gabriel Iancu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Laurenţiu Călin Baciu, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Conf.univ.dr. Gheorghe Jigău, Universitatea de Stat din Chisinau, Republica Moldova;
 • Conf.univ.dr. Nicolae Buzgar, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de GEOGRAFIE-GEOLOGIE .

 

12.12.2013

La data de 12.12.2013, ora 12, în Sala D 206, doamna HOJBOTĂ D. ANA MARIA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat STRUCTURA ŞI DINAMICA TEORIILOR NAIVE REFERITOARE LA RELAŢIA DINTRE CREATIVITATE ŞI PERSONALITATE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul PSIHOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Ticu Constantin, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ana Constantin, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Mihai Aniţei, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Elena Cocoradă, Universitatea „Transilvania” Braşov;
 • Conf.univ.dr. Dorin Nastas, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de PSIHOLOGIE SI STIINTE ALE EDUCATIEI.

 

13.12.2013

La data de 13.12.2013, ora 10, în Sala „Ioan Constantinescu”, doamna VOICU I. ANCA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat SISTEME DE COMUNICARE: MĂRCI ALE IDENTITĂŢII PERSONAJULUI LITERAR, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Cătălin Constantinescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Viorica Constantinescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Mihaela Mancaş, Universitatea din Bucureşti;
 • C.P.I dr. Gabriela Haja, Institutul de Filologie „Al.Philippide” Iaşi, Filiala Academiei *Române;
 • Prof.univ.dr. Mihaela Cernăuţi Gorodeţchi, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE.

 

13.12.2013

La data de 13.12.2013, ora 10, în Amfiteatrul B6, doamna NĂPRĂDEAN I. IOANA MARIA CĂS. CHIRA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat CUANTIFICAREA GEO-SPAŢIALĂ A EFECTELOR NEGATIVE PRODUSE DE ACTIVITATEA DE EXPLOATARE A ZĂCĂMINTELOR DE MINEREURI ASUPRA SEDIMENTELOR ŞI ÎN SPECIAL A SOLURILOR DIN BAZINUL MINIER BĂIUŢ, MARAMUREŞ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul GEOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea
Preşedinte: Prof.univ.dr. Corneliu Iaţu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Gheorghe Ştefan Damian, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ovidiu Gabriel Iancu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • Conf.univ.dr. Stela Uruioc, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Conf.univ.dr. Lucian Petrescu, Universitatea din Bucureşti;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de GEOGRAFIE-GEOLOGIE .

13.12.2013

La data de 13.12.2013, ora 12, în Sala „Ioan Constantinescu”, doamna PURCARU A. CRISTINA ELENA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat CONTRIBUŢIA PSALMILOR BIBLICI LA STRUCTURAREA POEZIEI ELEGIACE ÎN LITERATURA ROMÂNĂ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Cătălin Constantinescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Viorica Constantinescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Conf.univ.dr. Ilinca Ţăranu, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Conf.univ.dr. Ana Ghilaş, Universitatea de Stat din Chişinău;
 • Prof.univ.dr. Constantin Dram, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE.

14.12.2013

La data de 14.12.2013, ora 10, în Sala H1, domnul ROMANDAŞ A. BOGDAN FLORIN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat O ISTORIE A LUI ANTONIE VODĂ RUSET, DOMN AL ŢĂRII MOLDOVEI (1675-1678), în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Lucreţiu-Ion Bîrliba, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ştefan Sorin Gorovei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • C.P.I dr. Ileana Căzan, Institutul de Istorie „N.Iorga” Bucureşti;
 • C.P.I dr. Gheorghe Lazăr, Institutul de Istorie „N.Iorga” Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Petronel Zahariuc, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ISTORIE .

 

14.12.2013

La data de 14.12.2013, ora 10, în Sala „Ioan Constantinescu”, domnul DORCU S. FLORIN CĂTĂLIN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat MAGIA ÎN OPERA LUI MIHAI EMINESCU, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Cătălin Constantinescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Viorica Constantinescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Conf.univ.dr. Ilinca Ţăranu, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Prof.univ.dr. Mihai Zamfir, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Lucica Cifor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE.

 

14.12.2013

La data de 14.12.2013, ora 12, în Sala H1, domnul COJOCARU D. MIHAIL-OVIDIU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat EVUL MEDIU ROMÂNESC ŞI PERIOADA PREMODERNĂ ÎN MĂNĂSTIREA PUTNA, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ISTORIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Ion Lucreţiu Bîrliba, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ştefan Sorin Gorovei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • C.S.I Ştefan Andreescu, Institutul de Istorie „N.Iorga” Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Olimpia Mitric, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;
 • Conf.univ.dr. Bogdan Petru Maleon, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ISTORIE.

 

17.12.2013

La data de 17.12.2013, ora 10, în Sala Profesori, domnul BARNEA A. CRISTIAN ALEXANDRU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat VALOAREA TRUPULUI OMENESC ÎN SPIRITUALITATEA ORTODOXĂ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul TEOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea
Preşedinte: Prof.univ.dr.pr. Viorel Sava, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.pr. Ioan Cristinel Teşu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr.pr. Ioan (Andrei) Andreicuţ, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Nicu Gavriluţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • Prof.univ.dr.pr. Nicu Dumitraşcu, Universitatea din Oradea;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de TEOLOGIE.

 

19.12.2013

La data de 19.12.2013, ora 9, în Sala R 402, doamna ZAHARIA P. PETRONELA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat AUTONOMIA ÎN MANAGEMENTUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul MANAGEMENT.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Teodora Roman, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Dumitru Zaiţ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Viorel Lefter, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Gabriela Prelipcean, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;
 • Prof.univ.dr. Maria Viorica Bedrule-Grigoruţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

 

19.12.2013

La data de 19.12.2013, ora 9, în Sala R 502, domnul KMEN E. PAUL EDUARD va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat STRATEGII PENTRU ASIGURAREA COMPETITIVITĂŢII ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul MANAGEMENT.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Adriana Prodan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Octavian Jaba, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Liviu Ilieş, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Costache Rusu, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Constantin Sasu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

 

19.12.2013

La data de 19.12.2013, ora 11, în Sala R 502, doamna BABALÎC I. NICOLETA CĂS. CIUCESCU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat ANALIZA MANAGERIALĂ A ORGANIZAŢIILOR FĂRĂ SCOP LUCRATIV, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul MANAGEMENT.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Constantin Sasu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Octavian Jaba, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Liviu Ilieş, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Costache Rusu, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Alexandru Tofan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

 

19.12.2013

La data de 19.12.2013, ora 11, în Sala R 402, doamna ALBU I. OTILIA MARIA CĂS. BORDEIANU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat ADAPTAREA COMPANIILOR DIN ROMÂNIA LA FILOSOFIA ORGANIZAŢIEI CARE ÎNVAŢĂ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul MANAGEMENT.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Teodora Roman, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Dumitru Zaiţ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ioan Petrişor, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Prof.univ.dr. Aurel Burciu, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;
 • Conf.univ.dr. Bogdan Anastasiei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

 

19.12.2013

La data de 19.12.2013, ora 13, în Sala R 502, doamna MOGÎRZAN D. ELENA CĂS. ZODIERIU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat MANAGEMENTUL SERVICIILOR DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul MANAGEMENT.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Constantin Sasu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Octavian Jaba, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Liviu Ilieş, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • C.P.I dr. Ion Talabă, Institutul de Cercetări Economice „Gh. Zane” al Academiei Române, Iaşi;
 • Prof.univ.dr. Alexandru Tofan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR.

 

20.12.2013

La data de 20.12.2013, ora 12, în Sala D 206, domnul EL BADOUR M. IBRAHIM va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat THE INFLUENCE OF THE NEW COMMUNICATION TECHNOLOGIES UPON NEGEL BEDOUIN’S SOCIAL LIFE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul STIINTE ALE EDUCATIEI.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Mariana Momanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Laurenţiu Şoitu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Emil Stan, Universitatea „Petrol şi Gaze” Ploieşti;
 • Prof.univ.dr. Romiţă Iucu, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Constantin Cucoş, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de PSIHOLOGIE SI STIINTE ALE EDUCATIEI .

 

20.12.2013

La data de 20.12.2013, ora 10, în Sala D 206, domnul TAHA I. MARWAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctoratCASE STUDY: ACQUISITION OF ARAB LANGUAGE READING SKILLS BY CHILDREN WITH LEARNING DIFFICULTIES, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul STIINTE ALE EDUCATIEI.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Mariana Momanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Constantin Cucoş, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Emil Stan, Universitatea „Petrol şi Gaze” Ploieşti;
 • Prof.univ.dr. Vasile Chiş, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Laurenţiu Şoitu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de PSIHOLOGIE SI STIINTE ALE EDUCATIEI .

 

20.12.2013

La data de 20.12.2013, ora 10, în Sala R 402, domnul CIOBAN I. COSTEL-IOAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat CRIZA – SECVENŢĂ A DINAMICII ECONOMICE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul ECONOMIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Cristian Popescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ion Pohoaţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Laura Cismaş, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Prof.univ.dr. Carmen Năstase, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;
 • Conf.univ.dr. Livia Baciu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

20.12.2013

La data de 20.12.2013, ora 12, în Amfiteatrul P3, domnul AŞTEFANEI I. DAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctoratSTUDIUL PRIN SPECTROSCOPIE ÎN INFRAROŞU, RAMAN ŞI SERS A UNOR DERIVAŢI DE IMIDAZOL, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul CHIMIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Gabi Drochioiu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ionel Mangalagiu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Simion Astilean, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Nicolae Hurduc, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi;
 • Conf.univ.dr. Ionel Humelnicu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de CHIMIE.

 

21.12.2013

La data de 21.12.2013, ora 10, în Sala de Consiliu a facultăţii, doamna NICA G. MARCHIAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat LIMBAJUL GESTUAL CA SISTEM DE SEMNE CULTURALE: PERSPECTIVE SEMIOTICE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOSOFIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Nicu Gavriluţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Traian-Dinorel Stănciulescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Florea Lucaci, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad;
 • Prof.univ.dr. Sorin Tudor Maxim, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;
 • Prof.univ.dr. Aurel Teodor Codoban, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE .