05.02.2013

La data de 05.02.2013, ora 11.30, în Sala III.15, doamna ARBORE V. BEATRICE CAMELIA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat TRADUCERI ROMÂNEŞTI ALE PIESELOR SHAKESPEARIENE OTHELLO, RICHARD AL III-LEA ŞI A DOUĂSPREZECEA NOAPTE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Magda Jeanrenaud, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Odette Blumenfeld, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Virgil Stanciu, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Mihaela Mudure, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Rodica Dimitriu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE.

05.02.2013

La data de 05.02.2013, ora 10, în Sala III.15, doamna PELIN C. LOREDANA CĂS. TOMA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat THE ARTIST IN THE NOVELS OF VIRGINIA WOOLF AND TONI MORRISON, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Magda Jeanrenaud, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Odette Blumenfeld, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Virgil Stanciu, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Mihaela Mudure, Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. Ştefan Colibaba, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE .

 

19.02.2013

La data de 19.02.2013, ora 10.00, în SALA PROFESORI, domnul CHIRITA GH. GEORGE-OVIDIU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat TEOLOGIA CĂRŢILOR DIDACTICO-POETICE – O VIZIUNE ASUPRA CREAŢIEI, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul TEOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr.pr. ION VICOVAN, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr.pr. PETRE SEMEN, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr.pr. IOAN CHIRILĂ, Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj Napoca;
 • Prof.univ.dr. MIHAI-VALENTIN VLADIMIRESCU, Universitatea din Craiova;
 • Conf.univ.dr.pr. CONSTANTIN PREDA, Universitatea din Bucureşti;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de TEOLOGIE.

 

22.02.2013

La data de 22.02.2013, ora 12, în Sala B 417, domnul PATRICHI C. MUGUREL- CORNEL va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat SISTEME DE ASISTARE A DECIZIILOR ÎN ERA COLABORĂRII DE MASĂ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul CIBERNETICĂ ŞI STATISTICĂ.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Adriana Prodan, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ion Smeureanu, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Marian Dârdală, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Mircea Radu Georgescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

 

23.02.2013

La data de 23.02.2013, ora 10.00, în SALA 460, doamna CHIRILESCU I. DANIELA CĂS. MAXIM va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat CIUPERCI IMPLICATE ÎN BIODETERIORAREA MONUMENTELOR ISTORICE DIN JUDEŢELE ILFOV ŞI BUZĂU, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul BIOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. MARIA-MAGDALENA ZAMFIRACHE, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. MIHAI MITITIUC, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. TOADER CHIFU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
 • Prof.univ.dr. VIORICA IACOB, Universitatea de Stiinte Agronomice si de Medicina Veterinara „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi;
 • Conf.univ.dr. LIVIA BUCŞĂ, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de BIOLOGIE.