11.01.2013

La data de 11.01.2013, ora 9, în Sala de Conferinţe nr.402, doamna SUMAN E. ELENA CĂS. TOMA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat SISTEME DE IMPOZITE ŞI ROLUL ACESTORA ÎN LUMEA CONTEMPORANĂ, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FINANTE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Gheorghe Filip, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Tatiana Moşteanu, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Felicia Alexandru, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Mihaela Onofrei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

11.01.2013

La data de 11.01.2013, ora 11, în Sala de Conferinţe nr.402, domnul FRUNZĂ M. MARIUS va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat ADAPTABILITATEA SISTEMULUI FISCAL LA CERINŢELE DEZVOLTĂRII ECONOMICE ŞI SOCIALE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FINANŢE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Adriana Prodan, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Gheorghe Filip, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Tatiana Moşteanu, Academia de Studii Economice din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Felicia Alexandru, Academia de Studii Economice din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Gheorghe Voinea, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

25.01.2012

La data de 25.01.2012, ora 10, în Sala de Consiliu a facultăţii, domnul PETCU G. LIVIU va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat DOCTRINA EPICTAZELOR LA SFÂNTUL GRIGORIE DE NYSSA, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOSOFIE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Nicu Gavriluţă, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Constantin Marin, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Alexandru Boboc, Academia Română Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Constantin Voicu, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu;
 • Conf.univ.dr. Dan Mihail Chiţoiu, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE.

26.01.2013

La data de 26.01.2013, ora 10, în Sala de Consiliu a Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, domnul BUCUCI E. MARK va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat SENSUL EDIFICATOR AL DISCURSULUI FILOSOFIC. RICHARD RORTY, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOSOFIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Nicu Gavriluţă, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ştefan Afloroaei, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Aurel Codoban, Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj Napoca;
 • Conf.univ.dr. Savu Totu, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Petru Bejan, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE.

 

26.01.2013

La data de 26.01.2013, ora 11, în Sala III.11, domnul MUSCALU C. NECULAI va susţine, în şedinţă publică, teza de doctoratSCRIEREA ISTORIEI ÎN LIMBA ROMÂNĂ: A.D. XENOPOL, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Magda Jeanrenaud, Prodecanul Facultăţii de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Eugen Munteanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Gheorghe Chivu, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Ioan Oprea, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava;
 • C.P.II dr. Florin Olariu, Institutul de Filologie „Al.Philippide” Iaşi, Filiala Academiei Române;
  Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE .

26.01.2013

La data de 26.01.2013, ora 12, în Sala de Consiliu a facultăţii, domnul BAHRIM V. DRAGOŞ-CIPRIAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat HERMENEUTICA LUI MAXIM MĂRTURISITORUL, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOSOFIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Nicu Gavriluţă, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Ştefan Afloroaei, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Aurel Codoban, Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj Napoca;
 • Conf.univ.dr. Savu Totu, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr.pr. Gheorghe Popa, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de FILOSOFIE ŞI ŞTIINŢE SOCIAL-POLITICE.

 

28.01.2013

La data de 28.01.2013, ora 9, în Sala de Conferinte nr.402, doamna HULUDEŢ F. SIMONA-MIHAELA CĂS. POPOVICI va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat DECIZIA FINANCIARĂ PRIVIND INVESTIŢIILE ÎNTREPRINDERII ÎN CONTEXTUL GLOBALIZĂRII: OPORTUNITĂŢI ŞI CONSTRÂNGERI, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FINANTE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Mihaela Onofrei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Georgeta Vintilă, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Mariana Vuţă, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Dumitru Bucătaru, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

 

28.01.2013

La data de 28.01.2013, ora 10, în Sala “Al.Dima”, doamna ILIE V. IRINA ELENA CĂS. TIRON va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat LA TRADUCTION COMME TRANSFERT DE CAPITAL CULTUREL DANS LE CONTEXTE DE LA ROUMANIE POSTCOMMUNISTE.APPROCHE SOCIOLOGIQUE, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Magda Jeanrenaud, Prodecanul Facultății de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi; Conducători ştiinţifici: Prof.univ.dr. Marina Mureşanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ; Prof.univ.dr. Reine Meylaerts, Universitatea Catolică din Louvain, Belgia ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Ioana Popa, Universitatea Paris Ouest – Nanterre La Defense;
 • Prof.univ.dr. Peter Flynn, Universitatea Catolică din Louvain, Belgia;
 • Prof.univ.dr. Anca Cosăceanu, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Simona Modreanu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE .

28.01.2013

La data de 28.01.2013, ora 11, în Sala de Conferinte nr.402, doamna EPIFAN S. VERONICA-PAŞA CĂS. STIGNEI va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat ALTERNATIVE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR PUBLICE LOCALE ŞI EFICIENŢA LOR, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FINANTE .
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Dinu Airinei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Mihaela Onofrei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Georgeta Vintilă, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Mariana Vuţă, Academia de Studii Economice Bucureşti;
 • Conf.univ.dr. Angela Roman, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR .

 

28.01.2013

La data de 28.01.2013, ora 12, în Sala III.11, doamna GRECU A. IOANA va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat LA CONQUĘTE DU PERSONNAGE DANS L’OEUVRE ROMANESQUE DE RÉJEAN DUCHARME, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Prof.univ.dr. Lăcrămioara Petrescu, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Alexandru Călinescu, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Radu Toma, Universitatea din Bucureşti;
 • Prof.univ.dr. Elena-Brânduşa Steiciuc, Universitatea „Ştefan cel Mare” din *Suceava;
 • Prof.univ.dr. Corina Panaitescu, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE .

28.01.2013

La data de 28.01.2013, ora 10.00, în Sala II.5 (Facultatea de Istorie), domnul SIMIRAŞ I. CONSTANTIN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat POEZIA SF. GRIGORIE DIN NAZIANZ. STUDIU TEOLOGIC ŞI LITERAR., în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE.
Comisia de doctorat are următoarea componenţă:
Preşedinte: Conf.univ.dr. Antonio Patraş, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;
Conducător ştiinţific: Prof.univ.dr. Traian Diaconescu, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi ;
Referenţi:

 • Prof.univ.dr. Dan Negrescu, Universitatea de Vest din Timişoara;
 • Prof.univ.dr. Ştefan Cucu, Universitatea „Ovidius” din Constanţa;
 • Prof.univ.dr. Mihaela Paraschiv, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi;

Vă invităm să participaţi la şedinţa de susţinere a tezei. Teza poate fi consultată la Biblioteca Facultăţii de LITERE.