Proiectul intitulat „Start experiență-START.EXE”, depus de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, a fost selectat pentru finanțare în cadrul competiției din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, apelul 626/6/13  „Stagii de practică pentru studenți”- Regiuni mai puțin dezvoltate.

Prin intermediul acestui proiect se urmărește formarea și dezvoltarea de competențe profesionale, transversale și antreprenoriale pentru un număr de 325 de studenți din cadrul UAIC.

Cu un buget de 4,722,977.82 lei, din care 4.628.518,20 lei asistență financiară nerambursabilă, proiectul a obținut 91 de puncte în urma evaluării.

Proiectul are ca scop efectuarea de investiții în domeniul educației pentru dobândirea competențelor profesionale, transversale și antreprenoriale necesare la intrarea pe piața muncii, dar și creșterea numărului de absolvenți din învățământul universitar care își găsesc un loc de muncă sau inițiază afaceri, ca rezultat al accesului la activități de învățare în cadrul unui potențial loc de muncă.

Activitățile proiectului au în vedere creșterea ratei de participare a studenților din grupul țintă la programe de învățare la locul de muncă prin organizarea stagiilor de pregătire practică, în domeniile de studiu, dar mai ales în acelea care pun accentul pe sectoarele economice cu potențial competitiv și de specializare inteligentă, în cadrul unor parteneriate dezvoltate între Universitate și potențiali angajatori, care să faciliteze inserția pe piață muncii a absolvenților de studii superioare.

În cadrul proiectului vor fi recrutați 325 de studenți care au domiciliul în regiunile mai puțin dezvoltate ale României, în special în Regiunea Nord- Est, din cadrul următoarelor facultăți ale UAIC: Biologie, Chimie, Drept, Economie și Administrarea Afacerilor, Educație Fizică și Sport, Filosofie și Științe Social-Politice, Fizică, Geografie și Geologie, Informatică, Istorie, Matematică, Psihologie și Științe ale Educației. Studenții selectați vor fi din anul al II-lea și al III-lea/ al IV-lea de la studii universitare de licență sau din anul I și al II-lea de la studii de master.

Activitățile care se vor desfășura pe parcursul implementării proiectului presupun: crearea unui sistem de informare coordonată între angajatori și Universitate, sprijinirea încheierii unor parteneriate sustenabile cu sectorul privat pentru facilitarea tranziției de la educație la un loc de muncă prin instituirea unui sistem funcțional de stagii de practică la un potențial angajator, dar și furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională axate pe dobândirea de competențe transversale corelate cu necesitățile pieței muncii și organizarea de stagii de practică (în țară și în străinătate).

În cadrul apelului „Stagii de practică pentru studenți în regiuni mai puțin dezvoltate” au fost depuse 155 de proiecte, în valoare de 682,95 milioane lei. Totalul finanțărilor solicitate a fost de 4,8 ori mai mare decât bugetul disponibil în cadrul acestui apel.

Din cele 155 de proiecte depuse la nivel național, doar 33 de proiecte au fost aprobate, „Start experiență-START.EXE” fiind singurul proiect depus de UAIC în competiție. Proiectul va fi implementat prin intermediul  Serviciului pentru Studenți, Orientare în Carieră și Inserție Profesională și Alumni din cadrul UAIC.