Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a înregistrat marca „Apa lui Cuza” la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM), pentru o perioadă de zece ani. Marca este înregistrată pentru clasele de produse și servicii 32: Apă (băuturi); apă plată; apă carbogazoasă; apă minerală; apă îmbuteliată; apă minerală plată; apă minerală carbogazoasă; apă de izvor; apă masă; apă gazoasă (sifon); ape minerale și 35: Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrație comercială; lucrări de birou; servicii de vânzare cu amănuntul; marketing.

Înregistrarea mărcii „Apa lui Cuza” reprezintă continuarea demersului UAIC de valorificare a apei minerale din sursa Izvor 3, zăcământ Iași – Copou, care se află pe teritoriul Grădinii Botanice „Anastasie Fătu”. În acest sens, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a încheiat un acord de parteneriat cu Societatea Națională a Apelor Minerale (SNAM), care își propune să faciliteze acțiunile necesare în vederea încadrării în limitele maxime admise pentru indicatorul nitrați și valorificării apei minerale, dar și asigurarea condițiilor optime pentru participarea studenților UAIC la stagii de practică pe tema administrării și exploatării zăcământului Iași-Copou.

Apele minerale din zona Copou-Breazu sunt recunoscute internațional încă din 1940, când au obținut o medalie la Paris. Începând din anul 1960, Institutul de Balneologie din Iași repetă periodic analizele fizico-chimice ale acestor ape și arată că au o mineralizare de până la 1000 mg/litru și au un caracter de ape hidrogencarbonatate – magneziene cu un pH slab alcalin.  De asemenea, analizele demonstrează că apa din izvorul 3 – Copou are beneficii importante pentru sănătatea consumatorilor, întrucât este singura apă minerală naturală din România care conține mai mult magneziu decât calciu.