Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a primit marți, 4 octombrie 2022, vizita unei delegații a Universității Kocaeli din Turcia, formată din Prof. Dr. Ahmet KÜÇÜK – Prorector, Prof.Dr. Mehmet YILDIRIM – Decan al Facultății de Tehnologie și Mahmut MERT, reprezentant al Departamentului de Relații Internaționale. Delegații au participat la o întâlnire cu prof. univ. dr. Tudorel TOADER, Rectorul UAIC. La întâlnire au mai participat prof. univ. dr. Daniela COJOCARU, Prorector pentru relaţii internaţionale şi parteneriate de studii şi cercetare și Şenel GERÇEK, lector în cadrul Lectoratului de limbă turcă al UAIC.

În cadrul întâlnirii a fost semnat un acord de cooperare academică în domeniile comune între cele două universități, în continuarea colaborării începute în anul 2020 prin acordul Erasmus+, prin intermediul căruia au loc schimburi de studenți și cadre didactice. Acordul de cooperare prevede facilitarea mobilităților de predare, cercetare sau studiu între cele două instituții, precum și derularea de proiecte comune în domenii științifice și educaționale de interes comun. Discuțiile au evidențiat buna colaborare dintre Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și universități din Turcia, demarată în anul 1998 prin acordul încheiat cu EGE University of Izmir. În perioada 2010 – 2022, studenții, cadrele didactice și cercetătorii UAIC au efectuat 822 de vizite la instituții de învățământ superior din Turcia, unde au derulat stagii de studiu, predare, formare, cercetare sau au participat la diferite evenimente științifice. În același interval, cercetătorii UAIC au publicat 546 de lucrări științifice elaborate în comun cu parteneri turci (conform Web of Science).

De asemenea, s-a discutat și despre rezultatele bune pe care le are lectoratul de limbă turcă din cadrul UAIC, înființat în anul 2021, afiliat Universității Kocaeli. Având în vedere interesul crescut al studenților UAIC pentru cursurile de limba turcă, susținute de lectorul Şenel GERÇEK în anul academic anterior, începând cu anul universitar 2022-2023, cursurile de limba turcă sunt incluse în disciplinele facultative ale Facultății de Litere a UAIC.

Bazele acordului de cooperare dintre cele două instituții au fost puse în luna mai a acestui an, când o delegație formată din prof. univ. dr. Tudorel TOADER, Rectorul UAIC, prof. univ. dr. Daniela COJOCARU, Prorector pentru relaţii internaţionale şi parteneriate de studii şi cercetare și conf. univ. dr. Constantin-Iulian DAMIAN, Prorector pentru programe de licenţă, masterat şi activităţi de formare a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, a efectuat o vizită de lucru la Universitatea Kocaeli din Turcia.