Direcția de Comunicații Digitale a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași propune cadrelor didactice o serie de soluții digitale pentru susținerea activităților de predare și evaluare online, după cum urmează:

Microsoft TEAMS

Soluția eLearning de la Microsoft a fost implementată pentru toate conturile instituționale din Universitate, sincronizarea conturilor s-făcându-se din data de 20 Martie 2020, ocazie cu care au fost notificate toate cadrele didactice din Universitate pe e-mail. Pentru studenți, accesul la resursele Microsoft este asigurat din 2012 cu suportul companiei Microsoft, accesul pentru cadrele didactice și personalul administrativ fiind, de asemenea, asigurat pentru perioada stării de urgență.

Această soluție pune la dispoziția personalului și a studenților mai multe instrumente: Word, Excel, Power Point, OneNote, Class Notebook, Sway, Forms, OneDrive, Outlook, SharePoint și Teams.

Toate conturile instituționale, atât pentru personalul angajat cât și pentru studenți, au fost sincronizate cu platforma Microsoft astfel încât nu este nevoie de crearea de conturi noi. În platforma Microsoft, conturile pentru personalul angajat au fost sincronizate în domeniul staff.uaic.ro iar cele ale studenților în domeniul students.uaic.ro astfel încât conturile de mail instituționale din domeniul uaic.ro nu au fost afectate în nici un fel.

Mesajele asociate conturilor din domeniul uaic.ro rămân pe serverele din Universitate în acord cu regulamentele în vigoare. În ceea ce privește procesul de autentificare pentru acces la platforma Microsoft, chiar dacă sunt folosite numele de cont și parolele de acces instituționale, informațiile sensibile (parole de acces) nu sunt transmise la terți. Procesul de autentificare se face pe serverele din Universitate, accesul la platforma Microsoft fiind asigurată printr-un sistem de token-uri furnizate în baza autentificării locale.

Pentru utilizarea Teams în procesul educațional a fost realizat un material de tip manual de utilizare care a fost pus la dispoziția comunității în vederea organizării procesului de predare și, eventual, de evaluare a studenților.

Microsoft Teams permite organizarea cursurilor oferind toate instrumentele necesare în acest scop: creare clase, adăugare conținut, forum, comunicare audio și video, evaluare etc. Toate aceste funcționalități cât și modul de utilizare a acestora, au fost descrise în materialul transmis comunității academice a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Deși gradul de utilizare a platformei a crescut începând cu data la care s-au sincronizat conturile, totuși aceasta este folosită la un nivel destul de scăzut astfel:

  • Au fost create 39 de grupuri reprezentând discipline însă unele din ele nu conțin alți utilizatori în afara creatorului
  • Numărul de utilizatori simultani ai platformei nu depășește 150 în această perioadă, numărul de utilizatori din platformă este de aproximativ 15 mii.

Webex Meeting

Soluția de video-conferință de la Cisco a fost recomandată pentru susținerea activităților didactice încă din 12 Martie 2020 după ce compania Cisco România a oferit suport pentru Universitate pentru această perioadă. În urma discuțiilor cu compania menționată, soluția a fost recomandată comunității academice. Aplicația permite organizarea de video-conferințe cu până la 100 de utilizatori simultan și dispune de aplicațiile necesare desfășurării activității didactice:  partajare ecran/aplicație, chat, înregistrare sesiune etc. Au fost raportate de către personalul didactic sesiuni cu mai mult de 100 de participanți care s-au desfășurat în condiții foarte bune.

Moodle

Servere instalate local pentru susținerea activităților didactice folosind soluția OpenSource Moodle sunt instalate la mai multe facultăți. Au fost monitorizate conexiunile de rețea, la cerere, pentru serverele instalate la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Facultate de Biologie, Facultatea de Chimie și Facultatea de Psihologie dar mai sunt și alte facultăți care folosesc această platformă.

GSuite

Platforma Google pentru educație GSuite a fost considerată pentru utilizare însă domeniul uaic.ro a fost înregistrat de către cineva din Universitate iar recuperarea domeniului pentru aplicație la nivelul instituțional a durat câteva săptămâni. În acest moment platforma este disponibilă pentru utilizare similar cu platforma Microsoft, au fost sincronizate conturile instituționale și poate fi recomandată la nivelul Universității.

Observații:

  1. Pentru sistemul de video-conferință webex nu se folosesc conturi instituționale.
  2. Pentru examinare:
    1. Microsoft recomandă online EXAMUS și PROCTORIO în cadrul platformei sale
    2. Pentru Moodle se poate folosi și LimeSurvey care ar putea fi instalat local