În perioada 6-7 septembrie 2019, la Institutul de Cercetare în Psihologie Socială al Academiei Slovace de Științe din Bratislava a avut loc întâlnirea anuală a comitetului administrativ al proiectului Polrom cu titlul „Identificarea metodelor bazate pe dovezi pentru a combate eficient discriminarea romilor în climatul politic în schimbare al Europei”  (808062 – PolRom – REC-AG-2017 / REC- RDIS-DISC-AG-2017), în cadrul căreia au fost discutate relațiile complexe dintre discursul politic, antigipsism și acțiunile colective orientate către romi.

Proiectul de cercetare, cu o durată de doi ani (2018 – 2020), este realizat de un consorțiu format din cinci universități și instituții de cercetare europene: ELTE Budapesta – Ungaria,  Universitatea din Limerick – Irlanda,  Universitatea Paris-Nanterre – Franța, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași – România,  Academia Slovacă de Științe – Slovacia,  în strânsă colaborare cu partenerii civili, părțile interesate la nivel național și european.

Scopul proiectului este de a identifica efectele discursului politic asupra prejudecăţilor față de romi (antigipsism), de a identifica intențiile de acțiune prosocială sau antisocială față de romi și nomazii irlandezi și de a evalua și îmbunătăți intervențiile anti-discriminare.

În primul an al proiectului au fost efectuate anchete de opinie pe eşantioane reprezentative, în cinci țări: Ungaria, Slovacia, România, Franța, Irlanda. Rezultatele acestor anchete dovedesc o legătură puternică între antigipsism, acceptarea discursului politic ostil sau favorabil romilor și intenţiile de acțiune colectivă ostilă sau pro-socială (fie prin donații, fie prin acţiuni politice). S-a constatat, de asemenea, că în raport cu normele sociale preponderent ostile cu privire la romi și nomazi, discursul politic care nu este în mod deschis ostil (chiar dacă este paternalist) este un predictor al intenţiilor de angajare în acţiuni colective în favoarea romilor, în rândul persoanelor cu un nivel mai scăzut de antigipsism. De asemenea, a fost efectuată o analiză de conținut a discursurilor politice, care fac referire la romii din cele cinci țări, în anul 2018. Analiza preliminară a arătat că mass-media raportează discursuri politice despre romi care reflectă multe voci, dar nu și cele ale romilor.

Rezultatele proiectului vor fi utilizate pentru a crea un set de instrumente pentru conceperea intervențiilor anti-discriminare și pentru alcătuirea rapoartelor la nivel de țară și a unor rapoarte integrate, care vor fi diseminate pentru informarea factorilor de decizie la nivel local și european, practicienilor , ONG-urilor, cercetătorilor , precum și a publicului larg.