ZIUA CERCETĂTORULUI LA UAIC

Cu prilejul sărbătoririi a 162 de ani de la înființarea Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Institutul de Cercetări Interdisciplinare organizează expoziția științifică Ziua cercetătorului la UAIC. Evenimentul are ca scop popularizarea rezultatelor științifice ale cercetătorilor Universității, facilitând conectarea comunității academice la realizările și specificul activității de cercetare. În cadrul expoziției, vor fi prezentate cele mai însemnate rezultate al cercetătorilor din științele exacte, științele vieții, mediului și ale pământului și din științele umaniste și sociale. Evenimentul își propune să reunească cadre didactice, cercetători, studenți și reprezentanți ai publicului larg, urmărind promovarea rezultatelor obținute din activitatea de cercetare.

Evenimentul este organizat în cadrul proiectului de dezvoltare instituțională – proiect de finanțare a excelenței în CDI (PDI-PFE), cu titlul Susținerea competitivității în cercetare-dezvoltare și inovare prin dezvoltarea capacității instituționale a Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Locul de desfășurare: Sala Pașilor Pierduți, corpul A al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Data și intervalul orar: 27 octombrie 2022, 09:00-13:00

Parteneri: Stațiunile de cercetare ale Universității

Date de contact: CSII dr. Mihaela Mocanu (mocanu.mihaela@uaic.ro)

» Invitație UAIC

» Afiș eveniment

 


Acest proiect este finanțat de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării prin Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, Subprogram 1.2 – Performanță instituțională- Proiecte de finanțare a excelenței în CDI, Contract nr.11PFE/30.12.2021