Porți deschise la Centrul RAMTECH

Institutul de Cercetări Interdisciplinare organizează în data de 27 octombrie a.c. evenimentul „Porți deschise la Centrul RAMTECH„. Acțiunea are ca scop prezentarea pentru publicul larg a unor teme și direcții de cercetare abordate în cadrul Centrului RAMTECH și importanța acestora pentru societate.

Evenimentul este organizat în cadrul proiectului de dezvoltare instituțională – proiect de finanțare a excelenței în CDI (PDI-PFE), cu titlul Susținerea competitivității în cercetaredezvoltare și inovare prin dezvoltarea capacității instituționale a Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Locul de Desfășurare: Corp A, Centrul RAMTECH

Data și interval orar: Joi 27 Octombrie între orele 1400 – 1530

Moderatorul manifestării: ACS dr. Laura HROȘTEA, CS II dr. habil. Sorin TAȘCU

Persoană de contact: CS II dr. habil. Sorin TAȘCU, sorin.tascu@uaic.ro, Tel 0232 20 1173

» Invitație UAIC

 


Acest proiect este finanțat de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării prin Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, Subprogram 1.2 – Performanță instituțională- Proiecte de finanțare a excelenței în CDI, Contract nr.11PFE/30.12.2021