În ședința Biroului Executiv al Consiliului de Administraţie al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (UAIC) de marți, 30 martie 2021, a fost aprobată majorarea fondului de burse pentru semestrul al II-lea din anul universitar curent cu suma de 892.920 lei, ceea ce reprezintă o creștere a numărului de studenți bursieri cu 260 în fiecare lună.

UAIC primește lunar de la bugetul de stat suma de 2.991.282 lei pentru plata burselor studenților, ca urmare a semnării Contractului Instituțional pe anul 2021 cu Ministerul Educației și a încheierii raportării datelor despre studenți în Platforma naţională de colectare a datelor statistice pentru învăţământul superior, în data de 22 martie 2021.

În perioada imediat următoare, toate cele 15 facultăți din cadrul UAIC vor afișa listele cu studenții bursieri, iar după analiza eventualelor contestații, listele finale vor fi transmise la serviciile de resort ale Universității pentru efectuarea plății burselor pentru studenți.