Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a hotărât, în ședința Biroului Executiv de astăzi, 18 iulie 2019, acordarea din venituri proprii a 45 de burse doctorale pentru studenții înmatriculați în anul I, an universitar 2019-2020.

De asemenea, în cadrul proiectului Doctoranzi și cercetători postdoctorat pregătiți pentru piața muncii”, 120 de doctoranzi și 40 de cercetători postdoctorat din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași vor beneficia de burse lunare pe perioada derulării programelor antreprenoriale personalizate pe domenii de specializare inteligentă.

Tot în anul universitar 2019-2020, 20 de studenți doctoranzi din anul al II-lea și 10 cercetători postdoctorat din cadrul Școlii Doctorale de Economie și Administrarea Afacerilor pot beneficia de burse în cadrul proiectului „Dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale pentru doctoranzi și postdoctoranzi în domeniul Știinţelor economice”.

Pentru admiterea la studii universitare de doctorat din acest an, candidații mai au la dispoziție 80 de locuri cu bursă și 58 de locuri fără bursă. De asemenea, mai sunt alocate 5 locuri fără bursă pentru domenii prioritare și 12 locuri pentru romi, fără bursă.

Înscrierea la studii universitare de doctorat are loc în perioada 2 – 6 septembrie 2019, iar rezultatele vor fi afișate pe 16 septembrie 2019. Mai multe informații despre admiterea la studii universitare de doctorat sunt publicate pe site-ul admitere.uaic.ro