Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași demarează, alături de Universitatea Ferrara (Italia) și alte 4 institute de cercetare din Europa, noul proiect european IRsmart (Industrial Relations for Smart-Workers in Smart Cities).

IRsmart este un proiect finanțat de către Comisia Europeană prin Direcția pentru ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale şi incluziune, cu un buget total de peste 250.000 de euro și o durată de 24 de luni, ce își propune să îmbunătățească cunoașterea în domeniul relațiilor industriale, cu o orientare preponderentă pe dialogul social tripartit (parteneri sociali și autorități publice). Aceasta se va realiza printr-o cercetare cuprinzătoare, bazată pe analiza datelor cantitative și calitative, asupra relațiilor dintre smart working (munca inteligentă) și smart cities (orașele inteligente) în 5 țări eterogene ca nivel de dezvoltare.

În proiectul IRsmart, UAIC este partener cu Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Cientificas M.P. (Spania), Fundacja Instytut Spraw Publicznych (Polonia), Astrees Association Travail Emploi Europe Societe (Franța) și Istituto di Ricerche Economiche e Sociali Della Emilia Romagna Associazione (Italia), sub coordonarea Universității din Ferrara. La UAIC, proiectul va fi implementat de către o echipă de cadre didactice de la Facultățile de Informatică, Drept, Geografie și Geologie și Economie și Administrarea Afacerilor.