Direcţia Resurse Umane

Direcţia Resurse Umane2018-04-16T10:14:42+00:00

Contact

Director: Marina SÂRBU
E-mail
marina.sarbu@uaic.ro
Telefon:
 0232 20 1095
Fax:
0232 20 1317; 0232 20 1819
Adresa: B-dul Carol I, nr.  18, Corp J

Prezentare

 

Serviciile din cadrul Direcției Resurse Umane

 • Serviciul Personal și Dezvoltare Profesională  – Telefon: 0232 20 1319
 • Serviciul Salarizare  – Telefon: 0232 20 1317
 • Personal  IT – Telefon: 0232 20 1323

Program cu publicul: 13.30-15.00

Serviciul Personal și Dezvoltare Profesională 

Şef Serviciu:Tiţa LARIE
E-mail: tita.larie@uaic.ro
Telefon: 0232 20 1319 sau 0232 20 1719
Fax: 0232201819

Personal:

 • Felicia BARBACARU – Telefon 0232-20 1319
 • Luminița PALADE – Telefon 0232 20 2477
 • Daniela RACU  –  Telefon 0232 20 1319
 • Gabriela ȘERBAN – Telefon 0232 20 2477
 • Ioana VASILIU – Telefon 0232 20 1319
 • Adina Liliana  ZAHARIUC – Telefon 0232 20 2477

Atribuţii:

 • întocmirea deciziilor privind numirea si eliberarea din funcţie, suspendarea sau încetarea activităţii, acordarea unor drepturi contractuale, etc
 •  întocmirea contractelor individuale de muncă şi a actelor adiţionale la contractele individuale de muncă;
 • stabilirea drepturilor contractuale (salariu, îndemnizaţii) pentru salariaţii angajaţi sau promovaţi;
 • stabilirea sporurilor contractuale (vechime în muncă, stabilitate, specialitate, etc);
 • stabilirea vechimii în specialitate şi a vechimii asimilate, în vederea acordării unor drepturi,
 • gestionarea registrului de evidenţă a salariaţilor;
 • evidenţa posturilor vacante şi centralizarea solicitărilor privind necesarul de personal;
 • întocmirea tuturor formalităţilor şi monitorizarea derulării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante,  didactice,  din cercetare, didactic auxiliare şi nedidactice ;
 • centralizarea solicitărilor privind formarea profesională şi dezvoltarea carierei salariaţilor;
 • monitorizarea activităţilor de evaluare anuală şi centralizarea rezultatelor potrivit prevederilor legale şi contractului colectiv de muncă;
 • întocmirea tuturor formalităţilor şi monitorizarea derulării cercetărilor disciplinare;
 • întocmirea dosarelor de pensionare;
 • eliberare de adeverinţe specifice;

Serviciul Salarizare
Şef Serviciu – Mihaela POTORAC
E-mail: mihaela.potorac@uaic.ro
Telefon/fax:  0232 20 1317

Personal:

 • Vasilica DIAC– Telefon: 0232 20