Contact

Şef Serviciu:Tiţa LARIE
E-mail: tita.larie@uaic.ro
Telefon: 0232 20 1319 sau 0232 20 1719
Fax: 0232201819

Program cu publicul: 13.30-15.00

 Personal

 • Felicia BARBACARU – Telefon 0232-20 1319
 • Georgiana BĂETU – Telefon 0232-20 1319
 • Mihaela BURLACU– Telefon 0232 20 2477
 • Ioana DRĂGAN– Telefon 0232 20 1319
 • Roxana MURSA– Telefon 0232 20 2477
 • Luminița Elena PALADE – Telefon 0232 20 1095
 • Daniela RACU –  Telefon 0232 20 1319
 • Gabriela ȘERBAN – Telefon 0232 20 2477
 • Anca Liliana ȘUJDEA– Telefon 0232 20 2095
 • Denisa-Elena TONIGARIU – Telefon 0232 20 2477

 Atribuţii

 • întocmirea deciziilor privind numirea si eliberarea din funcţie, suspendarea sau încetarea activităţii, acordarea unor drepturi contractuale, etc
 •  întocmirea contractelor individuale de muncă şi a actelor adiţionale la contractele individuale de muncă;
 • stabilirea drepturilor contractuale (salariu, îndemnizaţii) pentru salariaţii angajaţi sau promovaţi;
 • stabilirea sporurilor contractuale (vechime în muncă, stabilitate, specialitate, etc);
 • stabilirea vechimii în specialitate şi a vechimii asimilate, în vederea acordării unor drepturi,
 • gestionarea registrului de evidenţă a salariaţilor;
 • evidenţa posturilor vacante şi centralizarea solicitărilor privind necesarul de personal;
 • întocmirea tuturor formalităţilor şi monitorizarea derulării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante,  didactice,  din cercetare, didactic auxiliare şi nedidactice ;
 • centralizarea solicitărilor privind formarea profesională şi dezvoltarea carierei salariaţilor;
 • monitorizarea activităţilor de evaluare anuală şi centralizarea rezultatelor potrivit prevederilor legale şi contractului colectiv de muncă;
 • întocmirea tuturor formalităţilor şi monitorizarea derulării cercetărilor disciplinare;
 • întocmirea dosarelor de pensionare;
 • eliberare de adeverinţe specifice;