UNIVERSITATEA „Alexandru Ioan Cuza” din IAŞI organizează concurs pentru ocuparea postului de TEHNICIAN I (M), perioadă determinată (pe durata derulării proiectului), timp de lucru parțial, cu ocupare a 2 fracțiuni de normă a câte 1 oră/zi, la proiectul cu titlul „Crearea de linii telitoce de parazitoizi pentru controlul mustelor sinantrope in ferme ecologice”, acronim IMPASY, cod PN-III-P2-21-PED-2019-4513, derulat în cadrul Facultății de Biologie.