Doctoranzii înmatriculați în anii de studiu 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 şi cercetătorii postdoctorali pot candida pentru o bursă în cadrul proiectului „Tineri cercetători de succes – dezvoltare profesională în context interdisciplinar şi internaţional”, derulat de Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca şi în care Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este partener.

Proiectul a fost selectat la finanţare în cadrul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 cofinanţat din Fondul Social European, Axa prioritară 1 – „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie: 1.5 „Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării”.

Termenul de înscriere pentru grupul ţintă – doctoranzi înmatriculaţi 2012-2013 şi 2013-2014, precum şi a postdoctoranzilor în Proiectul Tineri cercetători de succes – dezvoltare profesională în context interdisciplinar şi internaţional se prelungeşte până la data de 17 iunie 2014, ora 16. Dosarele vor fi depuse la Secretariatul Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice (responsabil Siminiceanu Ionela Georgiana).

Calendar de derulare a selecției grupului țintă – pentru doctoranzii înmatriculați în anul I în anul universitar 2012/2013 şi 2013/2014:

 Etapa
Perioada
Înscrierea candidaților 1 – 15 iunie 2014
Evaluarea dosarelor depuse de candidați 16 iunie- 15 iulie 2014
Afișarea rezultatelor procesului de evaluare a dosarelor 16 iulie 2014
Interviul 17 – 25 iulie 2014
Afișarea rezultatelor interviului 28 iulie 2014
Afișarea rezultatelor parțiale 28 iulie 2014
Contestații 29 – 30 iulie 2014
Afișarea rezultatelor finale 31 iulie 2014
 Semnarea actului adițional la contractual de studii doctorale 15 – 30 septembrie 2014

Calendar de derulare a selecției grupului țintă – pentru cercetători postdoctorali:

 Etapa
Perioada
Înscrierea candidaților 1 – 15 iunie 2014
Evaluarea dosarelor depuse de candidați 16 iunie- 15 iulie 2014
Afișarea rezultatelor procesului de evaluare a dosarelor 16 iulie 2014
Interviul 17 – 25 iulie 2014
Afișarea rezultatelor interviului 28 iulie 2014
Afișarea rezultatelor parțiale 28 iulie 2014
Contestații 29 – 30 iulie 2014
Afișarea rezultatelor finale 31 iulie 2014
 Semnarea actului adițional la contractual de studii doctorale 25 – 30 august 2014

Informarea completă despre această selecţie o puteţi accesa AICI.

Pentru informaţii suplimentare vă invităm să urmăriţi situl beneficiarului principal al proiectului.

 

Documente

Metodologie cadru generală pentru selecția grupului țintă

Metodologie cadru specifică aprobată în Decizia Biroului Consiliului de Administraţie la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

 

Burse doctorale

Burse postdoctorale