Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a primit joi, 26 august 2021, de la Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, ordinul privind acreditarea pentru o perioadă de 5 ani a Centrului de transfer tehnologic iTransfer (CTT-iT) ca centru de transfer tehnologic pe domeniul tehnologii informaționale și de comunicații, spațiu și securitate. În același timp, Centrul iTransfer a primit și titlul de entitate din infrastructura de inovare și tranfer tehnologic.

Această entitate funcționează în cadrul Facultății de Informatică a UAIC, colectivul fiind format din cadre didactice, cercetători, programatori și analiști din domeniile IT, economic, juridic sau alte domenii complementare.

Centrul de transfer tehnologic iTransfer are misiunea de a stimula inovarea și transferul tehnologic în scopul valorificării rezultatelor cercetării prin introducerea acestora în circuitul economic sub formă de produse și servicii inovative.

CTT-iT este o structură ce are ca scop abordarea în mod direct atât a nevoilor mediului academic pentru servicii de promovare, de aducere pe piață a rezultatelor cercetării și intermedierea transferurilor tehnologice, cât și a nevoilor întreprinderilor pentru servicii de consultanță privind implementarea de soluții inovatoare.

Prin activitățile desfășurate în cadrul Centrului de transfer tehnologic iTransfer se urmărește stimularea inovării și transferului tehnologic, dezvoltarea parteneriatelor naționale/ internaționale între organizații europene, unități cu profil CDI și IMM-uri din România, orientarea temelor de cercetare științifică ale personalului academic spre domeniile/ subdomeniile vizate de programele naționale și internaționale și către nevoile concrete ale mediului socio-economic, formarea unei generații deschise către mediul științific european și internațional, în spiritul inovării și dezvoltării tehnologice.

Mai multe informații despre Centrul iTransfer sunt publicate la adresa: http://itransfer.space/