hr_excellence_logoUniversitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi a primit, la începutul lunii aprilie, logo-ul Human Resources Excellence in Research din partea Comisiei Europene. Prin acest logo, Comisia Europeană recunoaşte faptul că regulamentele şi practicile Universităţii sunt în concordanţă cu valorile europene ale eticii, libertăţii şi transparenţei, precum şi cu alte principii stipulate în Carta Europeană a Cercetătorului şi Codul de Conduită pentru Recrutarea Cercetătorilor. În prezent, aproximativ 180 de universităţi şi instituţii de cercetare din Uniunea Europeană au dreptul să afişeze logo-ul HR Excellence, acest lucru fiind permis de Comisia Europeană doar în urma unui complex şi îndelungat proces de evaluare.

În anul 2011, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a început un proces în cinci paşi de implementare a Cartei şi Codului cercetătorilor sub îndrumarea Comisiei Europene, Directoratul General pentru Cercetare şi Inovaţie. Demersurile au presupus o analiză internă, realizarea unui plan de acţiune, obţinerea logo-ului, după care vor urma etapele  de autoevaluare instituţională, la fiecare doi ani, respectiv de evaluare externă la fiecare patru ani.

Prin utilizarea logo-ul Human Resources Excellence in Research, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi transmite comunităţii ştiinţifice internaţionale angajamentul de implementare a unui unui cadru de excelenţă în recrutarea şi dezvoltarea carierei cercetătorilor şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă. Potrivit principiilor din Carta Europeană, cercetătorilor li se garantează protecţia drepturilor intelectuale asupra rezultatelor muncii lor, li se recunoaşte experienţa dobândită în străinătate, li se asigură dezvoltare profesională continuă, în timp ce, la rândul lor, aceştia se angajează să respecte principiile transparenţei, eticii, angajamentului public  şi profesionalismului.

Prin intermediul planului de acţiune elaborat în cadrul procesului de implementare a Cartei şi Codului Universitatea  a identificat o serie de aspecte care urmează să fie îmbunătăţite pe parcursul următorilor doi ani până la etapa autoevaluării instituţionale. Acţiunile vizează, printre altele:

  • Înfiinţarea unui punct de transfer tehnologic
  • Elaborarea unui Regulament intern privind drepturile de proprietate intelectuală şi exploatarea rezultatelor
  • Workshopuri anuale despre etica şi deontologia cercetării
  • Elaborarea unei pagini web dedicate popularizării cercetării
  • Stimularea participării la proiectele cu finanţare europeană
  • Elaborarea unei strategii de dezvoltare a carierei pentru cercetători

Echipa de lucru pentru implementarea HR Excellence este coordonată de prof.univ.dr. Dumitru LUCA, Prorector pentru Programe de Cercetare Ştiinţifică şi Transfer de Cunoştinţe şi formată din:

  • Elena RADU FELICE, Şef Departamentul de Cercetare şi Managementul Proiectelor;
  • Lect.univ.Dr. Romeo ASIMINEI, Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice;
  • Lect.univ.dr. Ruxandra CIULU, Departamentul Management, Marketing şi Administrarea Afacerilor, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor;
  • Marina SÂRBU, Director Direcţia Resurse Umane.

Informaţii suplimentare: http://www.uaic.ro/cercetare/carta-europeana-cercetatorului-si-codul-de-conduita-pentru-recrutarea-cercetatorilor/