Carta europeană a cercetătorului şi Codul de conduită pentru recrutarea cercetătorilor

Carta europeană a cercetătorului şi Codul de conduită pentru recrutarea cercetătorilor2017-11-14T16:27:23+00:00

cercetatr

 

Chestionar de analiză internă

 

 

În martie 2005, Comisia Europeană adoptă Recomandarea 2005/251/CE cu privire la Carta europeană a cercetătorului şi Codul de conduită pentru recrutarea cercetătorilor. Carta europeană a cercetătorului specifică rolurile, responsabilitățile şi prerogativele cercetătorilor şi angajatorilor. Carta şi Codul conţin 40 de principii şi condiţii generale care sunt structhr_excellence_logourate pe patru dimensiuni:

(1) Aspecte etice şi profesionale;
(2) Recrutare;
(3) Condiţii de muncă şi securitate socială;
(4) Training.

În data de 29 martie 2011 conducerea Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi a semnat Declaraţia de aderare la Carta europeană a cercetătorilor şi Codul de conduită pentru recrutarea cercetătorilor. În acest context, Universitatea a început, alături de alte 61 de organizaţii europene, un proces în cinci paşi de implementare a Cartei & Codului cercetătorilor sub îndrumarea Comisiei Europene. Încheierea cu succes a procesului de implementare este recunoscut de Comisia Europeană prin acordarea unui logo.

Logo-ul a fost obţinut de universitate pe data de 10 aprilie 2014.