Hotărârile Senatului Ordinar al Universității  „Alexandru Ioan Cuza” din Iași din data de 29 septembrie 2020, adoptate conform articolului 8, alin. (91) din Regulamentul de organizare  şi funcţionare a senatului universitar, prin sistemul de teleconferinţă video prin platforma ZOOM.

1. Hotărâre cu privire la aprobarea componenţei comisiei de numărare a voturilor, după cum urmează:
Preşedinte: – Prof. univ. dr. Costel Istrate
Membri: – Conf. univ. dr. Cezar Honceriu
– Stud. Roxana Elena Ciorteanu
– Stud. Iustin Gheorghe Jalaboi

2. Hotărâre cu privire la aprobarea Contractului de Management încheiat între Senatul Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Rectorul Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, având în vedere art. 211, alin. 3, art. 213, alin. 2, lit. i), alin. 6, lit. c) din Legea nr. 1 din 2011 a Educației Naționale și a prevederilor Cartei Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

3. Hotărâre cu privire la aprobarea planurilor de învățământ pentru studii universitare de doctorat, elaborate de școlile doctorale, pentru anul universitar 2020-2021.

4. Hotărâre cu privire la aprobarea statelor de funcții ale departamentelor didactice, de cercetare și ale școlilor doctorale pentru anul universitar 2020-2021.

5. Hotărâre cu privire la memoriul cu nr. 16270 din 25.09.2020, depus de domnul Conferențiar universitar dr. Adrian Muraru.

6. Hotărâre cu privire la aprobarea propunerilor facultăților / departamentelor / şcolilor doctorale de acordare a statutului de cadru didactic asociat, pentru anul universitar 2020-2021.

7. Hotărâre cu privire la validarea celor nouă membri ai Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat din cadrul IOSUD – UAIC, pentru mandatul 2020 – 2024, numiți de către Rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, după cum urmează:
Personalități științifice recunoscute internațional:
o Academician Viorel Barbu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
o Academician Bogdan Simionescu, Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” Iași
o Prof. univ. dr. Jose Luis de la Cuesta, Universitatea din San Sebastian, Spania
o Prof. univ. dr. Claudiu Supuran, Universitatea din Florența, Italia
o Prof. univ. dr. Matthias Tamm, Universitatea Tehnică din Braunschweig, Germania
Conducători de doctorat
o Prof. univ. dr. Carmen Tamara Ungureanu, Școala Doctorală de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
o Prof. univ. dr. pr. Ion Vicovan, Școala Doctorală de Teologie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Studenți doctoranzi:
o Sîrcu Ichim Codrin, student doctorand la Școala Doctorală de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
o Broșteanu Cozmin, student doctorand la Școala Doctorală de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

8. Hotărâre cu privire la aprobarea propunerilor facultăților de acordare a delegaţiilor de predare, pentru anul universitar 2020-2021.

9. Hotărâre cu privire la aprobarea Organigramei Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, modificată în acord cu prevederile legale și cu Regulamentul de organizare și funcționare al Universității, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 2 din 11. 06. 2020.

10. Hotărâre cu privire la aprobarea acordării titlului de Professor Emeritus doamnei Prof. univ. dr. Luminița Mihaela Iacob de la Facultatea de Psihologie Științe ale Educației.

11. Hotărâre cu privire la aprobarea desființării Școlii Primare „Junior” și a Grădiniței „Junior”, care funcționează sub egida UAIC ca unități de învățământ preuniversitar, având statutul de persoane juridice de drept privat și de interes public, conform O.M.E.C.T. nr. 6194 din 15.12.2008 și a O.M.E.C.T.S. nr. 3407 din 29.02.2012, precum și transferul personalului didactic din cadrul celor două unități școlare și a bazei materiale, care a fost pusă la dispoziția Școlii și a Grădiniței „Junior” de Universitate, către unitatea școlară nou înființată – Școala Primară „Junior”.

12. Hotărâre cu privire la acordarea dreptului de a susține activități didactice la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi, doamnei lector univ. dr. Sorina Chiper, de la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, în anul universitar 2020-2021.

13. Hotărâre cu privire la acordarea dreptului de a susține activități didactice la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” din Bucureşti, doamnei prof. univ. dr. Gabriela Carmen Pascariu, de la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, în anul universitar 2020-2021.

14. Hotărâre cu privire la acordarea dreptului de a susține activități didactice la Universitatea din București, doamnei prof. univ. dr. Mihaela Tofan, de la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, în anul universitar 2020-2021.