Stagii de practică – la întoarcere

La revenirea din stagiu – formalități și documente

Documente de adus (nu uita să îți faci programare înainte):

1. Certificatul de ședere: Certificate of Stay (formular)

2. Traineeship Certificate: Learning Agreement Student Mobility for Traineeships  – Secțiunea AFTER THE MOBILITY (formular)

3. Declaraţie pe propria raspundere de evitare a dublei finanţări (la revenirea din stagiu)

Declaraţie pe propria raspundere de evitare a dublei finanţări (la revenirea din stagiu)– pentru absolvenți

4. Documentele de transport internaţional (bilete dus-întors, tichete de îmbarcare, bonuri de benzină)

5. O fotografie însoțită de descrierea unui moment important trăit de tine pe perioada stagiului.

Toate documentele se depun în original la Biroul ERASMUS+ în termen de 10 zile lucrătoare de la finalizarea stagiului de practică.

Imediat după revenirea în țară ai obligația de  a depune o cerere de recunoaștere și echivalare a stagiului de practică (formular aici) efectuat, la secretariatul facultății la care ești înscris, împreună cu câte o copie după Certificate of Stay și Traineeship Certificate.

Atenție! Documentele care prezintă modificări, ștersături sau mâzgălituri vor fi considerate invalide si se vor solicita din nou documentele in original. Pentru evitarea acestei situații recomandăm completarea documentelor în format electronic.

Important!!!

La finalul stagiului, vei primi, prin e-mail, un chestionar de evaluare a perioadei de stagiu  (raport individual de mobilitate) și o invitație de efectuare a testului final de limbăRealizarea acestora reprezintă obligație contractuală!

De asemenea, recomandăm să îți păstrezi câte o copie după aceste documente pentru arhiva ta personală!