În vederea facilitării întâlnirii dintre cercetătorii din Norvegia şi România, pentru stabilirea de parteneriate materializate în propuneri de „Proiecte colaborative de cercetare”, este lansată competiţia pentru „Proiecte de Mobilităţi” finanțată prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021 (fondul bilateral). Bugetul alocat competiţiei este în valoare de 90.000 euro, valoarea maximă pentru efectuarea unei mobilităţi fiind de 1.200 euro pentru mobilităţi România – Norvegia/Norvegia – România.
Ariile tematice sunt corelate cu cele pentru Proiectele colaborative de cercetare, fiind estimat un număr de 15 mobilităţi finanţate pentru fiecare arie tematică.

Documentele asociate competiţiei sunt disponibile la adresa: https://uefiscdi.ro/eea-proiecte-de-mobilitati (RONOMG2019).

Informații utile:
Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor: până la epuizarea bugetului, dar nu mai târziu de 20 noiembrie 2019
Platforma de depunere online este disponibilă la adresa www.uefiscdi-direct.ro, începând cu data de 8 august 2019

Persoană de contact UEFISCDI:
Luiza Enaru
E-mail: luiza.enaru@uefiscdi.ro
Telefon: +40 21 308 05 02