Proiect finanțat prin Fondul de Dezvoltare Instituțională – FDI 2022

Domeniul 5: Îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice

Cod proiect: CNFIS-FDI-2022-0543

SCOPUL PROIECTULUI

Consolidarea culturii instituționale a eticii universitare la UAIC și reflectarea acesteia în activitatea academică prin dezvoltarea componentei de etică și deontologie a programului de formare continuă a personalului didactic universitar.

OBIECTIVELE PROIECTULUI 

O1. Integrarea în activitatea didactică și de cercetare, la toate nivelurile, a normelor de etică și deontologie academică
O1.1. Conștientizarea comunității academice în privința importanței cunoașterii normelor de etică și deontologie profesională în toate dimensiunile activității didactice, de cercetare și instituționale.
O1.2. Realizarea unui ghid de formare în domeniul eticii și deontologiei universitare, integrat în activitățile de formare continuă.
O1.3. Accesibilizarea și diseminarea în rândul comunității academice a reglementărilor normative, a resurselor bibliografice și a modelelor de bune practici din domeniul eticii și deontologiei.
O1.5. Optimizarea mecanismelor instituționale interne de asigurare a respectării principiilor de etică și integritate academică și eficientizarea activității Comisiei de Etică a UAIC și a structurilor complementare acesteia.

O2. Creșterea calității actului didactic prin continuarea implementării programului de formare continuă a personalului didactic din UAIC și dezvoltarea componentei de etică și integritate academică din cadrul acestuia.
O2.1. Continuarea și optimizarea programului de formare continuă a cadrelor didactice ale UAIC în domeniul psihopedagogiei universitare prin formarea a minimum 30 cadre didactice universitare.
O2.2. Cunoașterea și optimizarea utilizării bazei materiale și a infrastructurii de cercetare a UAIC în activitatea didactică.

O3. Gestionarea cu eficiență și eficacitate a resurselor proiectului.

Activitatea A4.  Formarea a minimum 36 de consultanți în domeniul eticii și deontologiei academice

Activitatea A6.  Realizarea activității de formare în zona psihopedagogiei universitare pilotate în anul precedent, în cadrul HUB-ului UniTeach UAIC

 

Vineri, 27 mai 2022, între orele 10.00-16.00, în Aula Magna „Mihai Eminescu” a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași va avea loc Conferința Internațională „Etică, deontologie și integritate academică – repere pentru asigurarea unei culturi a calității universitare în secolul al XXI-lea”. 

Evenimentul, organizat în cadrul proiectului UniEthic își propune să aducă în atenția membrilor comunității noastre academice importanța cunoașterii și respectării reglementărilor legislative și instituționale de etică și deontologie academică și va avea invitați din țară și străinătate.

 

Event address for attendees: https://uaic.webex.com/uaic/onstage/g.php?MTID=e9371c5d40f1123d5a637a6990c170137

 

 

AGENDA EVENIMENTULUI

9.30 – 9.55 Sosirea și înregistrarea participanților
10.00 – 10.30 Cuvânt de deschidere a conferinței

Prof. univ. dr. Daniela COJOCARU, Prorector pentru relaţii internaţionale şi parteneriate de studii şi cercetare, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Lect. univ. dr. Daniel ATASIEI, Președinte Comisia de Etică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Manager proiect

10.30 – 11.30 SESIUNE ÎN PLEN (1)

Moderator: Daniel ATASIEI

Combating Plagiarism at Georgian Universities (online)

Associate Professor Ketevan KUKHIANIDZE, Akaki Tsereteli State University, Georgia

The teaching of the subject of Scientific Ethics and the aims and objectives of the course (online)

Associate Professor Artak HOVHANNISYAN, State University of Shirak (SUSh), Armenia

11.30 – 12.00

Pauză de cafea

12.00 – 13.30 SESIUNE ÎN PLEN (2)

Moderator: Roxana Maria GHIAȚĂU

Cultura organizațională și sistemul de valori în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova (online)

Conf. univ. dr. Valentina PRIȚCAN, Prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Republica Moldova

Repere etice pentru menținerea calității cercetării în Universitatea din București

Conf. univ. dr. Elena IONICĂ, Președinte al Comisiei de Etică a Cercetării, Universitatea din București

Drd. Lidia ISTRATE, referent de specialitate în etica cercetării, Universitatea din București

Etica spațiului academic; Dovezi empirice și direcții de acțiune

Conf. univ. dr. Roxana Maria GHIAȚĂU, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

13.30 – 14.00

Pauză de prânz

14.00 – 15.30 SESIUNE ÎN PLEN (3)

Moderator: Ileana Oana MACARI

Rolul comisiilor de etică universitară. Realități și perspective

Lect. univ. dr. Cristina SALCĂ ROTARU, Universitatea Transilvania din Brașov

Etică și integritate academică în era digitală – provocări și posibile răspunsuri

Conf. univ. dr. Ileana Oana MACARI, Prodecan responsabil cu activitatea didactică și problemele studențești, Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

De la etică medicală la bioetică (online)

Prof. univ. dr. Vasile ASTĂRASTOAE, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași

Răspundere etică și răspundere juridică. Este răspunderea etică o formă a răspunderii juridice?

Lect. univ. dr. Daniel ATASIEI, Facultatea de Drept, Președinte Comisia de Etică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

15.30 – 16.00

Închiderea conferinței

Organizatorul conferinței: Lect. univ.dr.  Daniel ATASIEI

Echipa de organizare: Teodora MOISA, Lidia BOURCEANU

Comitetul de organizare:  Lect. univ.dr. Ciprian – Claudiu MÂNZU

Conf. univ. dr. Simona-Maria CUCU-MAN

Lect. univ.dr. Cristina GAVRILESCU

Lect. univ.dr. Constantin Marius APOSTOAIE

Lect. univ.dr.  Ionuţ ONOSE

Lect. univ.dr. Florin CRÂȘMĂREANU

Lect. univ.dr. Petronel POSTOLACHE

Asist. univ. dr. Ema CORODESCU-ROȘCA

Conf. univ. dr. Diana Maria TRANDABĂȚ

Conf. univ. dr. Ionuț NISTOR

Conf. univ. dr. Ileana Oana MACARI

Prof. univ. dr. Dumitru Cezar ONICIUC

Conf. univ. dr. Roxana Maria GHIAȚĂU

Lect. univ. dr.pr. Cătălin VATAMANU

Conf. univ. dr. pr. Fabian DOBOȘ