Lista copiilor admiși la Grădinița UAIC – grupa mică, an școlar 2023-2024


Grădinița Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizează, în perioada 15.06.2023 – 30.06.2023,  înscrierile pentru grupa mică și grupa mijlocie,  an şcolar 2023 – 2024.

Dosarul pentru înscriere trebuie să conțină:

  • Cerere tip pentru înscriere la grădiniță⃰
  • Fișa individuală⃰
  • Chestionar pentru părinți⃰
  • Cărțile de identitate ale ambilor părinţi – copii xerox
  • Certificatul de căsătorie al părinţilor (dacă este cazul) – copie xerox
  • Hotărâre de divorţ (convenție de divorț) din care să reiasă cui a fost încredinţat copilul (dacă este cazul) – copie xerox
  • Certificatul de naştere al copilului
  • Adeverinţă de salariat al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (contract de muncă pe durată nedeterminată) pentru părinte/bunic – copie xerox (dacă este cazul)
  • Adeverinţă de student al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași pentru părinte (dacă este cazul)
  • Recomandare scrisă din partea unui angajat al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, însoţită de adeverinţă de salariat al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a persoanei care recomandă (cadre didactice sau personal didactic auxiliar) (pentru copiii ai căror părinţi/bunici nu sunt angajați cu contract de muncă pe durată nedeterminată la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași);⃰

⃰Formularele tip se găsesc pe această pagină sau la Secretariatul Școlii Gimnaziale UAIC.

Dosarele se depun la Secretariatul Şcolii (str. Păcurari nr. 9), în intervalul orar  09.00 – 15.00.

Pentru informații suplimentare: 0232/211.261; 0232 – 201.002 int. 2243; 0753 – 192.043.

În perioada 19.06.2023 – 30.06.2023 vor fi programate întâlnirile cu părinții și copiii.

Criterii pentru înscrierea copiilor la grupa mică și mijlocie

Număr criteriu Criteriu
1.

Părinte/Bunic angajat al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași – contract de muncă pe durată nedeterminată/

Părinte student al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

2. Copiii cu vârsta de 3 ani împliniți până la data de 31.08.2023 (pentru grupa mică) și 4 ani până la data de 31.08.2023 (pentru grupa mijlocie)
3. Fraţi/surori preșcolari/elevi sau absolvenți ai școlii
4. Recomandare din partea unui angajat al UAIC (cadre didactice sau personal didactic auxiliar) – contract de muncă pe durată nedeterminată
5. Părinte/Bunic cadru didactic asociat al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
6. Părinte/Bunic colaborator al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
7. Întâlniri individuale cu părinții și copilul, pentru intercunoaștere și orientare

În ordinea descrescătoare a vârstei, în limita locurilor disponibile, pot fi acceptați și copii cu vârsta cuprinsă între 2 ani și 8 luni și 3 ani (grupa mică) și 3 ani și 8 luni și 4 ani (grupa mijlocie).

Criteriile sunt aprobate de către Biroul Executiv al Consiliului de Administrație al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în ședința din 05.04.2023.